TIN MỚI NHẤT:

LỊCH SỬ ĐẢNG

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu

Mai Ca. - 08/03/2022. Ngày 01/3/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hànhhướng dẫn số 55-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam(1912 -2022), nội dung tuyên truyền tập trung vào thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu - Người chiến sĩ cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.


 Xem chi tiết 
Công bố Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021)

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 21/08/2021. Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/BTGTU, ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 -05/6/2021)...


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ bảy và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ tám Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 09/08/2021. Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/BTGTU, ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 -05/6/2021)


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ sáu và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ bảy Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 26/07/2021. Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/BTGTU, ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 -05/6/2021)


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ năm và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 12/07/2021. Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/BTGTU, ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 -05/6/2021)


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ tư và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ năm Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 28/06/2021. Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/BTGTU, ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 -05/6/2021)


 Xem chi tiết 
Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947

Huy Ngân - 16/06/2021. Nhằm giành thắng lợi quyết định, sớm chấm dứt chiến tranh bằng chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, kể từ giữa năm 1947, Bộ Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương ráo riết chuẩn bị kế hoạch tiến công lên Việt Bắc, triệt phá cơ quan lãnh đạo kháng chiến, đánh phá bộ đội chủ lực Việt Nam, triệt phá căn cứ địa Việt Bắc, khóa chặt biên giới Việt - Trung.


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ ba và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ tư Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 14/06/2021. Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/BTGTU, ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 -05/6/2021)


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ hai và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ ba Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 31/05/2021. Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/BTGTU, ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 -05/6/2021)


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ nhất và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 17/05/2021. Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/BTGTU, ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 -05/6/2021)


 Xem chi tiết 
Kết quả Kỳ thi thứ nhất Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021)

Phạm Thị Thuận - 17/05/2021. Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/BTGTU, ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”(05/6/1911 - 05/6/2021).


 Xem chi tiết 
Họp Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”(05/6/1911 - 05/6/2021)

Bảo Hân - 04/05/2021. Chiều 28/4, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”(05/6/1911 - 05/6/2021), đã họp thông qua dự thảo Thể lệ và góp ý về cách thức tổ chức Cuộc thi nhằm đạt hiểu quả cao nhất. Đồng chí Tống Thới Mốc - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì cuộc họp.


 Xem chi tiết 
Tài liệu Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021)

Ban tổ chức cuộc thi - 04/05/2021. Kế hoạch - Hướng dẫn - Thể lệ cuộc thi - Quyết định thành lập
Ban tổ chức Cuộc thi...


 Xem chi tiết 
Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Gia Lai: Tổ chức Hội thảo thông qua Đề cương Biên soạn Hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10 - Những ký ức không quên”

Bảo Hân - 24/04/2021. Ngày 23/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì tổ chức Hội thảo thông qua Đề cương Biên soạn Hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10 - Những ký ức không quên”. Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh - Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Tống Thới Mốc - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên là lãnh đạo của tỉnh; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và các hội quần chúng, các đồng chí đã từng hoạt động cách mạng, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất… tại Khu căn cứ địa cách mạng của tỉnh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.


 Xem chi tiết 
Đảng ủy xã An Phú, thành phố Pleiku tổ chức Hội nghị ra mắt Lịch sử Đảng bộ xã An Phú giao đoan 1975 - 2015

Lê Duyên - 20/04/2021. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Đảng bộ xã An Phú, thành phố Pleiku đã tổ chức Hội nghị ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ xã An Phú giai đoạn 1975 - 2015. Về tham dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Quang - Phó bí thư thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, các vị lão thành cách mạng và các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ...


 Xem chi tiết 
Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Gia Lai chống quốc sách “ấp chiến lược” của địch trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” (1961-1965)

Phạm Thị Thuận - 14/04/2021. Thất bại trong chiến lược chiến tranh đơn phương, còn gọi là cuộc chiến tranh một phía với quốc sách “tố cộng, diệt cộng”, Mỹ - Diệm buộc phải chuyển sang chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, nhằm cứu vãn sự sụp đổ của Ngô Đình Diệm và chống lại phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân ta.


 Xem chi tiết 
Âm mưu thủ đoạn “tố cộng”, “diệt cộng” của địch, chủ trương và phong trào đấu tranh của Nhân dân tỉnh Gia Lai

Quỳnh Ngân - 14/04/2021. Tháng 2 - 1955, Diệm công khai phát động chiến dịch “tố cộng” giai đoạn I nhằm tấn công vào Đảng và phong trào đấu tranh của nhân dân ta. Chúng xem “tố cộng” là quốc sách, biện pháp chiến lược chủ yếu. Giữa năm 1956, chúng xúc tiến chiến dịch “tố cộng” giai đoạn II, nhằm tiêu diệt những người cộng sản và ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng. Thực hiện khủng bố kéo dài với các biện pháp đàn áp, bắn giết, gián điệp chỉ điểm. Trọng điểm là vùng tự do cũ và mở rộng ra một số vùng căn cứ du kích, vùng bị chiếm trong kháng chiến chống Pháp.


 Xem chi tiết 
Âm mưu của địch lập Dinh điền và phong trào đồng bào dân tộc chống lần chiếm đất (1957-1959)

Lê Văn Hòa - Rơ Ô Trúc - 17/11/2020. Từ tháng 3 - 1957, Mỹ - Diệm thực hiện chính sách di dân từ các tỉnh đồng bằng miền Trung và một số ít dân Nam Bộ lên Tây Nguyên lập các dinh điền nhằm khai thác tiềm năng kinh tế vùng đất đỏ, xây dựng căn cứ quân sự, phân tán lực lượng quần chúng cách mạng để dễ bề khống chế, kiểm soát.


 Xem chi tiết 
Kỷ niệm trọng thể 90 năm Xô viết Nghệ-Tĩnh

Nguồn dangcongsan.vn - 08/09/2020. Xô viết Nghệ-Tĩnh là thiên anh hùng ca bất diệt trong chương đầu “pho sử bằng vàng” của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiêu biểu khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam và quê hương xứ Nghệ.


 Xem chi tiết 
Dấu ấn Xô viết Nghệ - Tĩnh trên hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do

Nguồn tuyengiao.vn - 08/09/2020. Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931, một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam; khẳng định mối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam trong tiến trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 90 năm sau, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Xô viết Nghệ - Tĩnh vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.


 Xem chi tiết 
Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm chuyên đề “Mùa Thu Độc Lập”

Nguyễn Thị An - 01/09/2020. Cách đây tròn 75 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã vùng lên tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông Nam Á. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước sang kỉ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.


 Xem chi tiết 
Có một mua thu kết nối lòng dân tộc

Mai Thắng - 31/08/2020. Trong dặm dài trường chinh vệ quốc, dân tộc Việt Nam đã trải qua ngàn vạn mùa Thu, nhưng có một mùa Thu đã tạc vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, tạc vào trái tim vào người Việt yêu nước 75 năm qua, đó là mùa Thu năm 1945 của thế kỷ XX. Mùa Thu của niềm tự hào, cả dân tộc đứng dậy đấu tranh làm nên cuộc cách mạng “long trời lở đất”, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - tiền thân của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.


 Xem chi tiết 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân

NGuồn baocaobang.vn - 26/08/2020. Cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 4/10/2013) là một tấm gương phản chiếu gần trọn thế kỷ XX - thế kỷ dữ dội nhất và cũng bi hùng nhất của dân tộc Việt Nam. Với tài thao lược, cùng với bản lĩnh cầm quân kiệt xuất, Đại tướng đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta lập nên những chiến công hiển hách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Đại tướng, chúng ta cùng nhớ về ông với một sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc.


 Xem chi tiết 
Cuộc cách mạng thực sự 'làm cho đến nơi', thực sự 'dân chủ, cộng hoà'

Nguồn baochinhphu.vn - 24/08/2020. Trong thế kỷ XX, thậm chí kể cả từ khi xuất hiện những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên thời cận hiện đại cho đến nay, hiếm có một cuộc cách mạng nào làm cho đến nơi, thực sự dân chủ, cộng hòa như


 Xem chi tiết 
Thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam

Quỳnh Ngân - 30/07/2020. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã lãnh đạo quân và dân miền Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lần lượt làm thất bại các lượt “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán Hiệp định Paris.


 Xem chi tiết 
Công bố kết quả Kỳ thi thứ ba và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ tư Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 20/07/2020. Căn cứ Kế hoạch số 228-KH/BTGTU, ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”...


 Xem chi tiết 
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi

- 18/06/2020. Thực hiện Kế hoạch số 284-KH/TU, ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai", cụ thể như sau:


 Xem chi tiết 
Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai"

- 18/06/2020.


 Xem chi tiết 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Thuận Liên - 05/06/2020. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 - 10/12/2020). Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng; góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”.


 Xem chi tiết 
Nhà Lao Pleiku - Nơi thể hiện tinh thần bất khuất của chiến sỹ cộng sản

Phạm Thị Khoa Thi - 31/03/2020. Nằm trong hệ thống công cụ chiến tranh của thực dân, đế quốc, nhà lao Pleiku xây dựng năm 1925 là nơi giam cầm, đàn áp tinh thần đấu tranh của những chiến sỹ cộng sản, người Việt Nam yêu nước. Kẻ thù thực hiện chế độ giam cầm hà khắc, đày đọa về thể xác, truy bức về tinh thần hòng khuất phục ý chí những người chiến sỹ cách mạng trong các địa ngục trần gian đầy máu lửa. Mặc dù vậy, các cán bộ đảng viên và chiến sỹ yêu nước vẫn luôn nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, dũng cảm đấu tranh với kẻ thù, một lòng tin tưởng tuyệt đối vào đảng, Bác Hồ và con đường tất thắng của sự nghiệp cách mạng.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

cam nang tuyen giao co so

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6215531
Số người Online 424

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này