TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 20/06/2022 (GMT+7)

Quỹ BVPTR tỉnh Gia Lai -10 năm nhìn lại

Gia Lai có tổng diện tích tự nhiên 1.551.098,53ha, đất lâm nghiệp có rừng 631.281,09ha (không bao gồm diện tích cây cao su, điều,…), trong đó diện tích tham gia cung ứng Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) 465.035ha, chiếm 73,67% diện tích có rừng toàn tỉnh. Qua 10 năm triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền thu về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ BVPTR tỉnh) hơn 922,4 tỷ đồng, bước đầu đã tạo nguồn lực quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng.10 năm kiện toàn tổ chức

Theo quy định Luật Lâm nghiệp năm 2017, cơ sở sản xuất, kinh doanh hưởng lợi từ DVMTR như: thủy điện, nước sạch, du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trong quá trình sản xuất hoặc các nhà máy phát thải khí CO2,... phải chi trả DVMTR. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai 3 loại hình dịch vụ với mức chi trả theo quy định là: thủy điện 36 đồng/KWh; nước sạch thương phẩm 52 đồng/m3, cơ sở công nghiệp có sử dụng nguồn nước 50 đồng/m3. Nguồn thu này là 01 yếu tố cơ cấu trong giá thành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của bên sử dụng DVMTR và các bên thống nhất bằng hợp đồng, nộp ủy thác vào Quỹ BVPTR tỉnh để chi trả cho các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư để chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng và tạo ra thu nhập ổn định đời sống người làm nghề rừng.

Chính sách chi trả DVMTR ra đời nhằm góp phần cải thiện số lượng và chất lượng rừng, tăng cường đóng góp của ngành lâm nghiệp cho nền kinh tế quốc dân, giảm áp lực tài chính của ngân sách nhà nước cho công tác quản lý bảo vệ rừng và cải thiện phúc lợi xã hội. Từ năm 2012, Chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trở thành khung pháp lý ràng buộc vững chắc giữ bên sử dụng và cung ứng DVMTR, tạo được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.


Sau 10 năm thành lập, đến nay, Bộ máy tổ chức quản lý của Quỹ BVPTR tỉnh đi vào hoạt động khá ổn định, bao gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Bộ máy Điều hành chuyên trách Quỹ. Chức năng, nhiệm vụ chính là huy động và tiếp nhận nguồn vốn ủy thác, các nguồn viện trợ, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tạo nguồn vốn, từ đó thực hiện chi trả DVMTR. Từ năm 2012 đến nay, Quỹ đã tham mưu và trực tiếp đàm phán ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với 94 cơ sở có sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tham mưu cho Quỹ BV&PTR Việt Nam ký kết 16 hợp đồng ủy thác với các nhà máy thủy điện có lưu vực liên tỉnh (NMTĐ Ia Ly, Sê San 3, Sê San 4, Sê San 3A, Sê San 4A, Vĩnh Sơn A-6, Định Bình, Vĩnh Sơn 5, Văn Phong, Tiên Thuận, An Khê, Sông Ba Hạ, La Hieng 2, Đăk Bla, Đăk Bla 1, Đăk Pô Ne 2AB); trực tiếp ký 78 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR nội tỉnh, bao gồm: 39 hợp đồng với các nhà máy thủy điện; 21 hợp đồng với các nhà máy sản xuất và cung ứng nước sạch; 18 hợp đồng với các nhà máy sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước trực tiếp.


Nỗ lực gặt hái quả ngọt

Từ khi triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại Gia Lai, với chủ trương xã hội hóa nghề rừng và phương châm “lấy rừng, nuôi rừng”, thông qua việc thực hiện Chính sách chi trả DVMTR đã huy động được 922,4 tỷ đồng từ các cơ sở sản xuất thủy điện, nước sạch, công nghiệp để cùng với nguồn ngân sách và các nguồn lực tài chính khác phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Nguồn tiền này sau khi trích chi phí quản lý theo quy định, được chi cho 180 cơ sở cung ứng DVMTR, gồm: 21 BQL rừng phòng hộ, đặc dụng với diện tích 238.402 ha; 11 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp với diện tích 117.276 ha; 28 chủ rừng là cộng đồng dân cư với diện tích 6.469 ha; 109 UBND cấp xã với diện tích 89.932 ha và 11 chủ rừng là tổ chức khác với diện tích 12.956 ha. Đến nay, Quỹ BVPTR tỉnh đã chi cho các đơn vị cung ứng DVMTR hơn 836,2 tỷ đồng.


Nhìn lại 10 năm (2011-2021), tổng các nguồn kinh phí chi cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng góp phần nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh lên 46,7%, nguồn kinh phí từ tiền DVMTR chiếm tỷ trọng 69,10%, ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng 29,54% và vốn ODA chiếm tỷ trọng 1,35%. Điều này có thể khẳng định tiền DVMTR đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, đồng thời giúp giảm áp lực chi từ ngân sách trong bối cảnh kinh tế địa phương còn khó khăn. Từ khi có chính sách chi trả DVMTR, tổng số vụ vi phạm Lâm luật có xu hướng giảm đáng kể. Cụ thể, trong năm 2011, khi chưa có chính sách chi trả DVMTR, số vụ vi phạm là 1.422 vụ, sau 5 năm thực hiện, năm 2016 giảm xuống còn 992 vụ và đến năm 2021 giảm còn 428 vụ.


Thực tế sau 10 năm, Quỹ BVPTR tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động gắn với thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết, như: chậm triển khai dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon (CO2), chi trả tiền DVMTR theo diện tích rừng cung ứng trong lưu vực của các thủy điện bậc thang gây ra sự chênh lệch lớn về đơn giá chi trả cho 01ha rừng… Thủy điện liên tỉnh là nguồn thu chính của tiền DVMTR hiện nay (chiếm tới trên 70% số thu) trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đồng thời được điều phối chi trả theo lưu vực nhà máy thủy điện, mức chi trả được phân bổ thấp trong khi đó, diện tích rừng cung ứng DVMTR cao gây ra những bất cập về cơ chế hưởng lợi: theo nguyên tắc, tiền DVMTR thu được chỉ thực hiện chi trả cho diện tích rừng nằm trong lưu vực, những diện tích nằm liền kề phía ngoài hoặc ngay bên dưới hạ lưu của các nhà máy thủy điện không được nhận tiền chi trả, việc này sẽ ảnh hưởng khi triển khai chính sách trên diện rộng.


Để Quỹ BVPTR tỉnh Gia Lai và chính sách chi trả DVMTR thực sự là một nguồn lực mới, tạo động lực bền vững cho phát triển lâm nghiệp của tỉnh nhà, Quỹ tỉnh mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn của UBND tỉnh, Bộ NN&PTNT, các cấp, các ngành liên quan và luôn hỗ trợ khắc phục những khó khăn, vướng mắc của Quỹ BVPTR tỉnh./.


Mộng Thường - Thanh Tùng
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷniệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (20/06)
Gia Lai:50 học viên tham gia lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 26 (20/06)
Chiến lược phát triển Bưu chính (20/06)
Nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam (20/06)
Gia Lai: Khai giảng lớp bồi dưỡng Quốc phòng, an ninh Đối tượng 4 (20/06)
Các yếu tố tác động đến xây dựng văn hoá pháp luật trong cơ quan hành chính Nhà nước (16/06)
Bảo tàng tỉnh Gia Lai, tổ chức triển lãm, nói chuyện chuyên đề năm 2022 tại huyện Chư Pưh (18/06)
Vườn tượng gỗ Bahnar, Jrai tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (15/06)
Gia Lai: Tập huấn kiến thức vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn (15/06)
Hội thảo Thực trạng nghề truyền thống của dân tộc Gia-rai tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (13/06)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới ở Gia Lai (13/06)
Kết quả Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”. (13/06)
Pleiku với công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (09/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (07/06)
Gia Lai tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 (07/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6321518
Số người Online 103

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này