TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 22/04/2022 (GMT+7)

Kỷ niệm 152 năm ngày sinh V.I.Lênin -Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

V.I.Lênin, tên thật là Vladimir Ilits Ulianov, sinh ngày 22/4/1870, ở thành phố Simbirsk (nay là Ulianovsk) của nước Nga, trong một gia đình trí thức tiến bộ. Lênin mất ngày 21/01/1924, tại làng Gorki, Moskva, thi hài của Lênin được đặt tại lăng ở Quảng trường Đỏ. Lênin được tạp chí Time (Mỹ) bình chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX.


V.I.Lênin. Ảnh: tư liệu.


Ngay từ khi còn ít tuổi, qua gia đình và người thân, Lênin đã tiếp thu được những tư tưởng tiến bộ, căm ghét chế độ độc tài Nga hoàng. Năm 18 tuổi, Người nghiên cứu những tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen, G.V.Plêkhanốp và bắt đầu tham gia cách mạng, tuyên truyền tư tưởng mácxít. Năm 1891, Lênin tốt nghiệp ngành Luật, trường Đại học Petersburg và từ năm 1893 trở thành người lãnh đạo nhóm mácxít ở Saint Petersburg. Năm 1894, Lênin vào Đảng Xã hội Dân chủ Nga. Từ đây, Người là một trong những nhà tổ chức, lãnh đạo cách mạng Nga.


Là một nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lênin đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc.


Thực tiễn hoạt động cách mạng của Lênin vô cùng phong phú. Lênin là người đầu tiên vận dụng sáng tạo những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước Nga; chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng công nhân Dân chủ Xã hội Nga – tiền thân của Đảng cộng sản Bônsêvích Nga, một đảng vô sản kiểu mới đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân Nga làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và thực hiện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên bang Xô Viết, là người đã làm chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành hiện thực. Người tích cực đấu tranh cho chủ nghĩa quốc tế vô sản, thành lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) để lãnh đạo phong trào cộng sản và phong trào công nhân quốc tế, tập hợp mọi lực lượng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.


Lênin đã phát triển vấn đề dân tộc của Chủ nghĩa Mác thành vấn đề dân tộc thuộc địa trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa; đề ra những nguyên tắc có tính cương lĩnh của giai cấp vô sản về vấn đề dân tộc; coi phong trào giải phóng dân tộc là bộ phận của cách mạng vô sản thế giới; phê phán chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi cũng như chủ nghĩa sô vanh nước lớn. Khẩu hiện của Mác “vô sản toàn thế giới liên hiệp lại” đã được Lênin phát triển thành “Vô sản toàn thế giới các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”.


Dưới ngọn cờ của V.I.Lênin, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành; chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt; các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị tan rã. Tên tuổi của Lênin đã gắn liền với những cải biến cách mạng vĩ đại nhất trong xã hội loài người từ đầu thế kỷ XX đến nay.


Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lênin đã mở ra những chân trời mới, soi đường cho Nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vô cùng cảm động và hạnh phúc khi đọc tác phẩm “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin”. Người viết “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và Nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”[1]. Từ đó, Người đi theo Lênin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên đem chủ nghĩa Mác – Lênin về với cách mạng Việt Nam. Nhờ đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) tổng kết, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng và giành được những thắng lợi vĩ đại.


Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Kỷ niệm 152 năm ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870- 22/4/2022) là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Người, một nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp, xây dựng đất nước phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngày một giàu mạnh và văn minh./.[1]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t10, tr 128.


Quỳnh Ngân
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Krông Pa: Lan tỏa phong trào "Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động" (20/05)
Ngôi nhà mơ ước (19/05)
Hội đồng đội tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động về nguồn và trao tặng các công trình, quà cho thiếu nhi (19/05)
Khai trương cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản Gia Lai (19/05)
Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn II “Giảm tốc độ - Trường học an toàn” (17/05)
Gia Lai Ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên (11/05)
Hội nghị kết nối Doanh nhân trẻ Tây Nguyên (27/04)
Trao 75 giải cho hội thi vẽ tranh “Sắc màu quê hương Gia Lai” (28/04)
Đồng chí phùng Chí Kiên – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05)
Những ngày sinh nhật khó quên của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05)
Chư Sê : 141 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” năm 2022. (11/05)
Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (bằng hình thức trực tuyến đến cấp xã) (12/05)
Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển", phát động cuộc thi mới (16/05)
Đak Pơ: Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiều về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (17/05)
Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” (15/05)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

cam nang tuyen giao co so

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6215314
Số người Online 306

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này