TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 06/04/2022 (GMT+7)

Một số kết quả đạt được trong việcđổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ở tình Gia Lai

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vềthực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra tại Chương trình cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra và đạt được những kết quả tích cực.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 77-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều giao chỉ tiêu kế hoạch, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và giám sát tài chính đối với các công ty theo đúng quy định, nhằm quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo kết quả giám sát tài chính, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động có hiệu quả, được đánh giá an toàn về tài chính; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích hoàn thành chỉ tiêu được giao hằng năm, thực hiện bảo toàn và phát triển vốn. Các doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuế và nộp thuế, chính sách chế độ về chính sách tiền lương, chế độ quản lý tài chính, nộp đầy đủ các loại báo cáo như báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo thuế, báo cáo hoạt động đánh giá doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.


Công tác sắp xếp doanh nghiệp được triển khai tích cực, đúng quy định.Giai đoạn 2017-2020, đã tiến hành sắp xếpCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai là công ty, doanh nghiệpdo nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.Đối với 11 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp thực hiện sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Công văn số 1831/TTg-ĐMDN, ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, phương án sắp xếp đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp là duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty, nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Giai đoạn từ 2021-2025: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai giữ nguyên hình thức phân loại là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.Đối với 11 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Thực hiện sắp xếp theo quy định khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Do đó, trước mắt giữ nguyên hình thức sắp xếp, phân loại như phương án đã được phê duyệt tại Công văn số 1831/TTg-ĐMDN, ngày 15 tháng 10 năm2015 của Thủ tướng Chính phủ và sẽ tiếp tục rà soát theo Quyết định số 984/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 82-KL/TW, ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.Riêng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Trạm Lập và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đăk Roong, do diện tích rừng sản xuất đã được chuyển đổi sang rừng đặc dụng; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát và hoàn thiện phương án chuyển đổi mô hình quản lý đối với diện tích rừng sản xuất đã chuyển đổi sang rừng đặc dụng ở 02 công ty trên. Theo hướng giải thể 02 công ty trên và chuyển toàn bộ diện tích (nguyên trạng) vào Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng quản lý.


Nhìn chung, công tác sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia của các doanh nghiệp và người lao động; nhờ đó, đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. Việc thực hiện các chế độ chính sách cho người quản lý và người lao động đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty chủ động hơn trong bảo vệ rừng, sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết tìm đối tác đầu tư. Việc bổ sung vốn điều lệ giúp các công ty đi vào hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực về công tác bảo vệ rừng. Công tác quản lý rừng và đất rừng hiệu quả hơn do được đo đạc, cắm mốc phân định cụ thể ngoài thực địa và giao trách nhiệm cụ thể.


Lưu Thị
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Krông Pa: Lan tỏa phong trào "Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động" (20/05)
Ngôi nhà mơ ước (19/05)
Hội đồng đội tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động về nguồn và trao tặng các công trình, quà cho thiếu nhi (19/05)
Khai trương cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản Gia Lai (19/05)
Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn II “Giảm tốc độ - Trường học an toàn” (17/05)
Gia Lai Ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên (11/05)
Hội nghị kết nối Doanh nhân trẻ Tây Nguyên (27/04)
Trao 75 giải cho hội thi vẽ tranh “Sắc màu quê hương Gia Lai” (28/04)
Đồng chí phùng Chí Kiên – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05)
Những ngày sinh nhật khó quên của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05)
Chư Sê : 141 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” năm 2022. (11/05)
Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (bằng hình thức trực tuyến đến cấp xã) (12/05)
Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển", phát động cuộc thi mới (16/05)
Đak Pơ: Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiều về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (17/05)
Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” (15/05)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

cam nang tuyen giao co so

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6215465
Số người Online 183

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này