TIN MỚI NHẤT:

ĐƯA NQ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Một số kết quả nổi về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới tại thành phố Pleiku

- 30/05/2023. Ngày 16/6/2008, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới (viết tắt là Nghị quyết số 23-NQ/TW) , khẳng định: Văn học, nghệ thuật là một bộ phận quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, tác động trực tiếp đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, là một trong những nguồn lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc... Nhận thức rõ vai trò đặc biệt của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội, đảng bộ, chính quyền các cấp thành phố Pleiku đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật.


 Xem chi tiết 
Một số vấn đề về bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đức Ngọc (Tổng hợp) - 31/10/2022. Các quan điểm, đường lối của Đảng về bảo vệ môi trường là cơ sở quan trọng để Nhà nước hoàn thiện pháp luật về môi trường. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nhiều nội dung mới về bảo vệ môi trường, từ đó đặt ra yêu cầu phải sớm thể chế các quan điểm này để triển khai vào thực tiễn.


 Xem chi tiết 
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Mộng Thường - Xuân Quỳnh - 28/09/2022. Vừa qua, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai (Quỹ) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể viên chức, người lao động (VC - NLĐ) Quỹ.


 Xem chi tiết 
Trường THPT Mạc Đỉnh Chi huyện Chư Pah tổ chức kết nạp Đảng cho 3 học sinh

Hà Đức Thành - 04/07/2022. Sáng ngày 2/7 Chi bộ Trường THPT Mạc Đỉnh Chi huyện Chư Pah đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 3 học sinh lớp 12. 03 học sinh được kết nạp Đảng đợt này gồm: Trần Trung Kiên, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh đều là học sinh lớp 12A6 của trường.


 Xem chi tiết 
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền

Ánh Hồng - 17/06/2022. Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa XI Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


 Xem chi tiết 
Huyện ủy Ia Pa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Huỳnh Thúy - 29/04/2021. Sáng ngày 22/4/2021, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ia Pa phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ia Pa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


 Xem chi tiết 
Huyện uỷ Ia Grai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Hồng Thắm - 26/04/2021. Sáng 22/4/2021, Huyện uỷ Ia Grai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Dương Mah Tiệp, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ và đồng chí Nguyễn Thị Lành, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ đồng chủ trì Hội nghị.


 Xem chi tiết 
Phú Thiện: Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hoàng Liên - 22/04/2021. Ngày 19/4/2021, Huyện ủy Phú Thiện đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.


 Xem chi tiết 
Ghi nhận tại Hội thi Báo cáo viên giỏi

Huy Bắc - 20/04/2021. Nhằm đánh giá đúng chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Từ đó, giúp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, phương pháp và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong LLVT tỉnh ngày càng hiệu quả. Đồng thời đây là dịp tuyên truyền, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội các cấp vào cuộc sống.


 Xem chi tiết 
Ia Pa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Huỳnh Thúy - 16/04/2021. Sáng ngày 14-4-2021, Huyện ủy Ia Pa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


 Xem chi tiết 
Gia Lai- Bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

Huy Bắc - 06/04/2021. Chiều 02/4/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, tổ chức Bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021, tham gia Hội thi có 62 thí sinh được chia làm 2 nhóm: Nhóm một là, Chính ủy Trung đoàn BB991, Chính trị viên Ban CHQS 17 huyện, thị xã, thành phố; Chính trị viên phó, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị; Chính trị viên phó Tiểu đoàn Bộ binh 50. Nhóm 2 là, Trợ lý Chính trị Ban CHQS 17 huyện, thị xã, thành phố, cơ quan 4 Phòng và Chính trị viên cấp đại đội.


 Xem chi tiết 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2021

Phú Hà - 05/04/2021. Sáng 02/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2021 tại khách sạn Tre xanh Plaza, thành phố Pleiku. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Tống Thới Mốc - BCVTW, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự và thông tin các nôi dung tại Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Đặng Ngọc Linh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI, Trần Văn Lực, GĐ Bảo hiểm Xã hội tỉnh.


 Xem chi tiết 
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Lê Văn Giỏi - 19/02/2021. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Trong 02 ngày 05 - 06/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh (theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính của tỉnh đến các điểm cầu cấp huyện).


 Xem chi tiết 
Hội Chữ thập đỏ Gia Lai: Một năm vượt khó

Xuân Quỳnh - 09/02/2021. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và bệnh Bạch Hầu ở các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai, ảnh hưởng không nhỏ đến việc huy động các nguồn lực nhân đạo để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ và Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh, với tinh thần tinh thần vượt khó, với phương châm “Chữ thập đỏ vì mọi người - Ở mọi nơi”, năm 2020 các cấp Hội Chữ thập đỏ Gia Lai đã có nhiều hình thức hoạt động nhân đạo mang lại hiệu quả thiết thực, lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái “thương người như thể thương thân” ,”lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.


 Xem chi tiết 
Tự hào 91 mùa Xuân đời ta có Đảng!

Mai Thắng - 21/01/2021. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi ách nô dịch của Thực dân Pháp hơn 80 năm làm “kiếp ngựa trâu”; đánh đuổi hai đế quốc lớn hung hãn nhất hành tinh, giải phóng dân tộc, thu giang sơn một mối. Đảng đã lãnh đạo cả dân tộc bước vào công cuộc đổi mới để từng bước thoát đói nghèo, lạc hậu; giữ vững hòa bình ổn định đất nước. Công cuộc chống tham nhũng của Đảng làm nức lòng hơn 95 triệu người dân đất Việt. Có thể nói, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam lại tươi sáng như hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam lại uy tín như lúc này, triệu triệu người Việt Nam lại đồng thuận nắm chặt tay nhau đoàn kết xung quanh Đảng như mùa Xuân Tân Sửu.


 Xem chi tiết 
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Gia Lai năm 2020

Danh Xuân - 20/01/2021. Năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh Gia Lai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về việc thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng đảng, công tác dân vận, nhất là “Năm Dân vận khéo 2020” và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; tiếp tục thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:


 Xem chi tiết 
Gia Lai tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Nguyễn Duy - 20/01/2021. Sau 10 năm triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/9/2009, đến nay, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể, giai đoạn 2010-2015 thực hiện đạt 100,05% kế hoạch; giai đoạn 2015-2020 thực hiện đạt 101,4% kế hoạch.


 Xem chi tiết 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy

Lê Duyên - 11/11/2020. Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 26/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 10/11/2020 Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm chính trị thành phố tổ chức 02 lớp học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho gần 180 đảng viên đến từ các chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.


 Xem chi tiết 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đại hội Hội chữ thập đỏ các cấp

Lưu Thị - 09/11/2020. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, hội chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo. Phương thức hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp có nhiều đổi mới, sát cơ sở, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thông qua các hoạt động nhân đạo từ thiện, vị trí, vai trò của hội ngày càng được nâng lên, được các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đại hội hội chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội của tỉnh.


 Xem chi tiết 
Một số kinh nghiệm phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đảng bộ huyện Đak Pơ hiện nay

Cao Thị Vân Anh - Trường Chính trị tỉnh - 02/11/2020. Nhìn lại công tác phát triển đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện Đăk Pơ cho thấy, do có sự phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ngành, và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tính đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV. Huyện ủy củng cố và kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, đến nay toàn huyện có 37 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 1.679 đảng viên trong đó đảng viên là đồng bào DTTS là 33 đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên được coi trọng, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn của Điều lệ Đảng.


 Xem chi tiết 
Phát triển kinh tế tập thể theo hướng nâng cao giá trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai - cơ hội và thách thức

ThS. Nguyễn Thị Bình, ThS. Nguyễn Khánh Phong - 16/10/2020. Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) có ý nghĩa sâu sắc về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và cả về an ninh trật tự. Phát triển KTTT không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống. Với điều kiện nguồn lực, năng lực của các chủ thể trong nền kinh tế của nước ta còn rất hạn chế, đặc biệt kinh tế nông hộ, KTTT được xem là một trong những nhân tố quan trọng giúp đẩy nhanh việc nâng cao năng lực cho các chủ thể trong nền kinh tế và tập trung nguồn lực cho quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, KTTT cũng được xem là chìa khóa để các hộ nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, đẩy mạnh áp dụng các quy trình sản xuất tiến bộ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển theo hướng bền vững.


 Xem chi tiết 
Gần 100.000 bài tham gia dự thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”

Lê Tuyền - 15/10/2020. Thực hiện Kế hoạch số 284-KH/TU, ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” với mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 - 10/12/2020).


 Xem chi tiết 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII: Triển khai toàn diện, đồng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

Nguồn tuyengiao.vn - 24/09/2020. Trong Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm đã được Đảng ta tổng kết, trong đó bài học kinh nghiệm thứ nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...


 Xem chi tiết 
Quán triệt các chỉ đạo của Trung ương về báo chí, xuất bản

Nguồn tuyengiao.vn - 10/09/2020. Ngày 9/9/2020 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 173, Chỉ thị số 43, Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư bằng hình thức trực tuyến tại 183 điểm cầu trong cả nước.


 Xem chi tiết 
“Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!”[1]

Nguồn tuyengiao.vn - 31/08/2020. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn lịch sử vừa là lời tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào, vừa là thông điệp đối ngoại với toàn thế giới về sự ra đời của một chính thể độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định đanh thép “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.


 Xem chi tiết 
Ayun Pa tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Minh Thành - 21/08/2020. Sáng ngày 19/8/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt toàn thị xã.


 Xem chi tiết 
Gia Lai: Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Quy chế về công tác dân vận

Lam Giang - 04/08/2020. Thời gian qua, việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực.


 Xem chi tiết 
Đổi mới của ngành Tuyên giáo trong nhiệm kỳ Đại hội XII

Nguồn Tạp chí Tuyên giáo - 28/07/2020. Năm năm của một nhiệm kỳ là một "lát cắt" trong dòng chảy lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hòa chung dòng chảy ấy là 90 năm rất đỗi tự hào của ngành Tuyên giáo. Nhìn lại "lát cắt" đó, nhiệm kỳ Đại hội XII sắp hoàn thành với rất nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó, ngành Tuyên giáo có đóng góp xứng đáng và quan trọng với nhiều dấu ấn đổi mới


 Xem chi tiết 
Giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển

Nguồn nhandan.com.vn - 01/06/2020. Vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng 1 (Quân chủng Hải quân) phối hợp chính quyền xã Lập Lễ và Phả Lễ của huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) tổ chức Chương trình “Vùng 1 Hải quân chung tay cùng ngư dân phòng, chống dịch (PCD) Covid-19”, góp phần thiết thực giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.


 Xem chi tiết 
Huyện Chư Pưh: Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

Thanh Nhật - 11/03/2020. Huyện ủy Chư Pưh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575973
Số người Online 558

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này