TIN MỚI NHẤT:

THỜI SỰ

Ngày di sản văn hóa Việt Nam

Huyền Ly - 23/11/2022. Văn hóa với sứ mệnh “soi đường cho quốc dân đi” là mối quan tâm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Văn hóa là nền tảng tạo nên bản sắc của mỗi dân tộc, vì vậy bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa rất được Đảng và Nhà nước coi trọng. Sau khi Cách mạng tháng 8 năm 1945 thàng công, ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL “Ấn định nhiệm vụ của Đông Phương Bác cổ Học viện”. Đây là sắc lệnh đầu tiên của Nhà nước ta về bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Với những nội dung cơ bản như: khẳng định việc bảo tồn cổ tích “là công việc rất quan trọng và rất cần thiết cho công cuộc kiến thiết nước Việt Nam”; Đông Phương Bác cổ Học viện có nhiệm vụ bảo tồn cổ tích trong toàn cõi Việt Nam.


 Xem chi tiết 
Khởi nghĩa Nam Kỳ - Trang sử oanh liệt của Cách mạng Việt Nam

ThS. Nguyễn Thanh Hoàng - 22/11/2022. 82 năm trôi qua, nhưng hào khí cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23/11/1940 là một sự kiện lịch sử chói lọi bùng lên ngay khi phong trào cách mạng nước ta bước vào thời kỳ mới; là bản hùng ca bi tráng nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Kỳ cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn, nhân dân toàn xứ Nam Kỳ đồng loạt thực hiện cuộc nổi dậy đánh vào hệ thống cai trị của thực dân Pháp và bọn tay sai, làm tan rã bộ máy cai trị của chúng ở một số vùng nông thôn, thị trấn.


 Xem chi tiết 
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Trần Đức (tổng hợp) - 22/11/2022. Ngày 18/11/2022, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.


 Xem chi tiết 
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không”

Mai Ca. - 22/11/2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022).


 Xem chi tiết 
Tuyên truyền về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

Mai Ca - 22/11/2022. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước…là nội dung được nêu trong Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU, ngày 18/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


 Xem chi tiết 
Tăng cường tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII

Mai Ca. - 22/11/2022. Nhằm truyền truyền đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu nhi nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; các chủ trương, định hướng lớn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên.


 Xem chi tiết 
Infographics: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Ý chí và niềm tin tất thắng

Thanh Đoàn - 22/11/2022. Thời gian ngày càng lùi xa, nhưng âm hưởng của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vẫn vang vọng mãi như một khúc tráng ca bất tử của thế kỷ XX. Chiến thắng đó tiêu biểu cho khí phách anh hùng, tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, là một bản anh hùng ca vĩ đại, đầy kiêu hãnh không những của dân tộc Việt Nam, mà còn trở thành biểu tượng lương tri và phẩm giá con người của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới; thể hiện đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.


 Xem chi tiết 
Infographics: 13 văn kiện hợp tác giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc

Thanh Đoàn - 22/11/2022. Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (từ ngày 30/10 đến ngày 01/11/2022) là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc, được dư luận hai nước và quốc tế rất quan tâm. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên tất cả các phương diện.


 Xem chi tiết 
Hiệp định Paris - Mốc son thắng lại trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh

Mai Ca - 21/11/2022. Với chủ đề tuyên truyền “Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Mốc son thắng lại trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”.


 Xem chi tiết 
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt cùng nhìn lại những đóng góp của đồng chí trên cương vị ủy viên trung ương Cục miền Nam

ThS. Vũ Thị Thảo, Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - 18/11/2022. Tóm tắt: Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí Võ Văn Kiệt luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần chủ động cách mạng tiến công, bám dân, bám đất ở những địa bàn xung yếu và ác liệt nhất. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23-11-1922-23-11-2022) cùng nhìn lại đóng góp của đồng chí trên cương vị Ủy viên Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Khu ủy Khu 9 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.


 Xem chi tiết 
Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2022 khu vực phía Nam

Thanh Lâm - 18/11/2022. Ngày 18/11/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2022 (khu vực phía Nam). Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân đồng chủ trì Hội nghị.


 Xem chi tiết 
Các trường hợp công chức, viên chức không thực hiện tinh giản biên chế

Phương Thư - 16/11/2022. Ngày 11/11/2022, Bộ Nội vụ có Công văn số 5670/BNV-TCBC về thực hiện chính sách tinh giản biên chế; theo đó, qua kiểm tra kết quả thực hiện tinh giản biên chế của các Bộ, ngành, địa phương có một số Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng đối tượng theo quy định. Nên, Bộ Nội vụ đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp sau đây:


 Xem chi tiết 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Nguồn Cổng thông tin Quốc hội - 15/11/2022. Chiều 15/11/2022, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội họp Phiên Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Kỳ họp diễn ra trên tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao… Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:


 Xem chi tiết 
Quốc Hội thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Phương Thư - 14/11/2022. Vào phiên họp Quốc hội chiều ngày 11/11/2022 thuộc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã tiến hành biểu quyết thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với gần 90,96% số đại biểu tán thành.


 Xem chi tiết 
Lịch sử là môn học bắt buộc trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trần Đức - 14/11/2022. Ngày 08/11/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Thông tư có hiệu lực từ ngày 24/12/2022).


 Xem chi tiết 
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Quốc hội

Phương Thư - 11/11/2022. Chiều ngày 10/11, với với 465/466 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 93,37% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Nghị quyết quyết nghị tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh.


 Xem chi tiết 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Trần Đức (tổng hợp) - 02/11/2022. Tối 01/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.


 Xem chi tiết 
Nghĩ về người Thầy thời hiện đại

Ths Nguyễn Thanh Hoàng - 01/11/2022. Tục ngữ có câu “Không thầy đố mày làm nên”, một phương ngôn tuy cũ nay còn nhắc lại “Tiên học lễ, hậu học văn”... Đến thời đại Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.


 Xem chi tiết 
Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Trần Đức - 25/10/2022. Biển Đông là một biển nửa kín, được bao bọc bởi lục địa châu Á và bán đảo Malacca về phía Tây, đảo Đài Loan, quần đảo Phillipin và đảo Kalimantan về phía Đông. Biển Đông có diện tích khoảng 3,5 triệu km2, trải rộng từ vĩ độ 3o lên đến vĩ độ 26o Bắc và từ kinh độ 1000 đến 1210 Đông và được bao bọc bởi 9 nước là Việt Nam, Trung Quốc, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xia, Bru-nây, Ma-lai-xia, Xinh-ga-po, Thái Lan, Căm-pu-chia và một vùng lãnh thổ là Đài Loan.


 Xem chi tiết 
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt cùng nhìn lại những đóng góp của đồng chí trên cương vị ủy viên Trung ương Cục miền Nam

ThS. Vũ Thị Thảo, Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - 11/10/2022. Tóm tắt: Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí Võ Văn Kiệt luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần chủ động cách mạng tiến công, bám dân, bám đất ở những địa bàn xung yếu và ác liệt nhất. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23-11-1922-23-11-2022) cùng nhìn lại đóng góp của đồng chí trên cương vị Ủy viên Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Khu ủy Khu 9 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.


 Xem chi tiết 
Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Khánh Huyền - 06/10/2022. Ngày 10/8/2022, Ban Bí thư có Chỉ thị số 16-CT/TWvề lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chỉ thị nêu rõ:


 Xem chi tiết 
Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 2030

Như Ý (Tổng hợp) - 27/08/2022. Thời gian qua, cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản đạt được những thành tựu đáng kể. Cơ giới hóa đã giúp tăng năng suất lao động, nâng cao giá trị hàng nông sản, chuyển đổi cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn. Nhiều khâu sản xuất nông nghiệp có mức độ cơ giới hóa cao.


 Xem chi tiết 
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Thiện tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế biển tại Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Công Hoan - 26/08/2022. Chiều 26/8, tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Thiện, tỉnh Gia Lai do đồng chí đồng chí Phạm Văn Phương, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phú Thiện dẫn đầu đoàn công tác đến thamquan, tìmhiểumôhìnhpháttriểnkinhtếbiển tại Tổng công ty (TCT) Tân Cảng Sài Gòn.


 Xem chi tiết 
Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7

Quỳnh Ngân - 27/07/2022. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần: ... thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống quân xâm lược.


 Xem chi tiết 
Một số vấn đề về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Phú Hà - 22/07/2022.
Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng đã ban hành hàng loạt các quy định mang tính đồng bộ về công tác cán bộ, trong đó chú trọng vào việc nêu gương của cán bộ, đảng viên .


 Xem chi tiết 
Đồng chí Nguyễn Duy Trinh – Nhà ngoại giao xuất sắc

Quỳnh Ngân - 19/07/2022. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh (tên khai sinh là Nguyễn Đình Biền), sinh ngày 15-7-1910, trong một gia đình nông dân ở xã Nghi Thọ (nay là xã Phúc Thọ), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê cách mạng, tận mặt chứng kiến nỗi thống khổ của người dân mất nước, ngay từ khi còn nhỏ Nguyễn Duy Trinh đã mang trong mình tinh thần yêu nước và sớm giác ngộ cách mạng.


 Xem chi tiết 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh, liệt sĩ

Ths Nguyễn Thanh Hoàng - 04/07/2022. Truyền thống quý báu của đất nước Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tôn vinh, biết ơn những người đã hy sinh cho Tổ quốc được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên một tầm cao mới. Bác Hồ không chỉ quan tâm, lo lắng, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, mà chính Người luôn dành tình thương đặc biệt, nghĩa cử cao đẹp đối với thương binh và gia đình liệt sĩ.


 Xem chi tiết 
Nguyễn Văn Cừ - nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Ths. Nguyễn Thanh Hoàng - 04/07/2022. Quá trình hoạt động đầy nhiệt huyết, cống hiến và hy sinh cao cả quên mình của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta mãi mãi là tấm gương ngời sáng, để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Việt Nam học tập, noi theo.


 Xem chi tiết 
Nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam

Phú Hà (Tổng hợp) - 20/06/2022. Việt Nam được đánh giá là một trong những khu vực quan trọng bậc nhất trong mạng lưới các tuyến đường bay chim di cư và các loài chim đặc hữu, với 63 vùng chim quan trọng toàn cầu và 07 vùng chim đặc hữu; các vùng chim hoang dã, di cư đã tạo nên các giá trị thiên nhiên quan trọng, góp phần bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch và xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam.


 Xem chi tiết 
Đồng chí phùng Chí Kiên – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Gia Huy - 19/05/2022. Đồng chí Phùng Chí Kiên – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù chỉ 16 năm hoạt động cách mạng, nhưng những gì đồng chí để lại cho thế hệ sau khiến chúng ta càng thêm khâm phục và tự hào về một người con anh dũng đã sẵn sàng hy sinh cuộc đời, tuổi trẻ của mình cho dân tộc, cho đất nước.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7482110
Số người Online 420

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này