TIN MỚI NHẤT:

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Pleiku tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Khánh Ly - 23/04/2022. Đảng bộ thành phố có 64 tổ chức cơ sở đảng (gồm 27 đảng bộ cơ sở và 37 chi bộ cơ sở), trong đó: có 22 đảng bộ cơ sở khối xã, phường; 31 tổ chức cơ sở đảng khối cơ quan hành chính (gồm 01 đảng bộ và 30 chi bộ cơ sở); 08 tổ chức cơ sở đảng khối sự nghiệp (gồm 01 đảng bộ cơ sở và 07 chi bộ cơ sở); 01 đảng bộ cơ sở công ty cổ phần tư nhân và 02 đảng bộ cơ sở khối lực lượng vũ trang.


 Xem chi tiết 
Công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân

Khánh Ly - 23/04/2022. Đảng bộ tỉnh có 21 đảng bộ trực thuộc (17 đảng bộ cấp huyện và 04 đảng bộ tương đương cấp huyện); đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, toàn Đảng bộ tỉnh có 953 tổ chức cơ sở đảng (355 đảng bộ cơ sở, 598 chi bộ cơ sở); 3.492 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh là 63.061 đồng chí, trong đó: Nữ 22.687 đồng chí (chiếm 36,03%), dân tộc thiểu số 16.107 đồng chí (chiếm 25,5%), đoàn viên 15.790 đồng chí (chiếm 25,04%), tôn giáo 1.190 đồng chí (chiếm 1,89%); doanh nghiệp Nhà nước 3.193 đồng chí (chiếm 5,06%); doanh nghiệp tư nhân 942 đồng chí (chiếm 1,49%).


 Xem chi tiết 
Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Mai Ca - 26/02/2021. Ngày 22/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU về tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh, theo đó các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền một số nội dung như sau:


 Xem chi tiết 
Chi bộ thôn 4 thị trấn Đak Đoa phát huy vai trò chi bộ khu dân cư

Thanh Nhật - 23/02/2021. Thời gian qua, Chi bộ thôn 4 thị trấn Đak Đoa, đã phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân chính trị trong công tác lãnh đạo của Đảng tại địa bàn dân cư, góp phần ổn định đời sống của người dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân...


 Xem chi tiết 
Công tác tiếp dân, đối thoại với dân có nhiều chuyển biến tích cực

Duy Hùng - 05/02/2021. Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 1515-QĐ/TU, ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân¸công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực.


 Xem chi tiết 
Những kết quả tích cực trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Duy Hùng - 05/02/2021. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng: Triển khai Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đồng thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm.


 Xem chi tiết 
Kết quả công tác dân vận của đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020

Danh Xuân - 18/01/2021. Quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác dân vận, những năm qua cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tập trung làm tốt công tác dân vận, công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của Quân đội, địa phương gắn với thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các Cuộc vận động: “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư” và các phong trào thi đua Quyết thắng, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tinh thần hăng say trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, lao động và sản xuất.


 Xem chi tiết 
Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội đất nước

Nguồn dangcongsan.vn - 05/10/2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội nước ta từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020; chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.


 Xem chi tiết 
Huyện Đak Đoa: Tổng kết Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở

Thanh Nhật - 11/09/2020. Thường trực huyện ủy Đak Đoa khoá XVII vừa tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Thường trực huyện ủy đồng chủ trì hội nghị…


 Xem chi tiết 
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2020-2025

Nguồn baogialai.com.vn - 20/08/2020. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chiều 19-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.


 Xem chi tiết 
Bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh khóa X

Nguồn baogialai.com.vn - 20/08/2020. Chiều 19-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) tiếp tục với các nội dung: bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa X và tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới.


 Xem chi tiết 
Ông Huỳnh Minh Thuận tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Chư Pưh nhiệm kỳ 2020-2025

Nguồn baogialai.com.vn - 20/08/2020. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Huỳnh Minh Thuận-Bí thư Huyện ủy khóa IX đã được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa X.


 Xem chi tiết 
Hệ thống chính trị huyện Ia Pa phải phấn đấu, trách nhiệm và sáng tạo nhiều hơn

Nguồn baogialai.com.vn - 20/08/2020. Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 157 đại biểu chính thức đại diện cho 1.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.


 Xem chi tiết 
Dấu ấn của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong công tác xây dựng Đảng

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 14/08/2020. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cả cuộc đời gắn bó với Đảng, đối với công tác Đảng mối quan tâm thường trực của đồng chí là nâng cao sức mạnh chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng ta vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Đảng xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, ngang tầm với nhiệm vụ của cách mạng.


 Xem chi tiết 
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2020-2025

Nguồn Báo Gia Lai Online - 14/08/2020. Chiều 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh diễn ra với các nội dung quan trọng. Tại đây, 250 đại biểu đã biểu quyết thống nhất với 18 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.


 Xem chi tiết 
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII

Nguồn Báo Gia Lai Online - 10/08/2020. Sáng nay (10-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc. Đại hội triệu tập 150 đại biểu chính thức của 27 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.


 Xem chi tiết 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Phấn đấu đưa Pleiku trở thành "đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe"

Nguồn Báo Gia Lai Online - 06/08/2020. Sáng 5-8, tại Hội trường 19-5, Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là một trong hai Đảng bộ được tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội thí điểm cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.


 Xem chi tiết 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Tập trung xây dựng Đức Cơ vững mạnh toàn diện

Nguồn Báo Gia Lai Online - 06/08/2020. Sáng 6-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã long trọng khai mạc. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí là lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy qua các thời kỳ cùng 179 đảng viên ưu tú đại diện cho 2.832 đảng viên thuộc 40 tổ chức cơ sở Đảng.


 Xem chi tiết 
Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khánh An - 24/07/2020. Từ ngày 22 đến ngày 24/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra tại Trường Chính trị tỉnh.


 Xem chi tiết 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Huy Bắc - 26/06/2020. Chiều ngày 24/6/2020, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Chủ trì Đại tá Phạm Mạnh Hùng - Ủy viên Thường vụ, phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh và gần 90 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; các Đảng ủy viên, ủy viên-cán bộ Ủy ban kiểm tra trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố.


 Xem chi tiết 
Đại hội Đảng bộ xã Ia Tul thí điểm bầu trực tiếp Bí thư

Dương Liễu - 02/06/2020. Trong 2 ngày 28 và 29/5/2020, Đảng bộ xã Ia Tul, huyện Ia Pa đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Huyện Ia Pa lựa chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã.


 Xem chi tiết 
Đại hội Đảng bộ xã Ia Broăi, huyện Ia Pa lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khánh An - 22/05/2020. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội Đảng bộ xã Ia Broăi lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 19/05 đến ngày 20/05/2020) đã thành công tốt đẹp.


 Xem chi tiết 
Gia Lai thực hiện tốt công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Dương Liễu - 20/05/2020. Công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã cơ bản đảm bảo phát huy quyền dân chủ của nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trên cơ sở đó, việc tiếp xúc, đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến tham vấn của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở. Từ đó, đã tác động tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.


 Xem chi tiết 
Thực hiện nghiêm Quy định việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Khánh An - 15/05/2020. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW, 12/12/ 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” gắn với việc triển khai thực hiện Quyết định 554-QĐ/TU, ngày 14/3/2017 về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.


 Xem chi tiết 
Đại hội Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp

Chí Cường - 07/05/2020. Đại hội Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành từ chiều ngày 06 đến đến hết ngày 07 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường xã Ia Sao. Sau 1 ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể, bảo đảm các nguyên tắc, thực hiện tốt các nội dung theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thị xã. Đại hội Đảng bộ xã Ia Sao, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra.


 Xem chi tiết 
Một số kết quả trong công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ tỉnh Gia Lai năm 2019

Tuệ Minh - 29/04/2020. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; là căn cứ để thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ, đảng viên.


 Xem chi tiết 
Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Trần Đình - 27/04/2020. Bầu cử nhân sự cấp ủy là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của mỗi kỳ Đại hội Đảng, từ cấp cơ sở đến cấp huyện, cấp tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc. Để thống nhất thực hiện công tác bầu cử cấp ủy trong toàn Đảng, trên cơ sở tiếp tục thực hiện Quyết định 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Quy chế bầu cử trong Đảng”, ngày 20/3/2020 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về “Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng” nhằm hướng dẫn những vấn đề rất cụ thể để các cấp ủy Đảng thống nhất tổ chức công tác bầu cử tại Đại hội Đảng như sau:


 Xem chi tiết 
Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 24/04/2020. Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ, ngày 23/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công tác nhân sự phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, thật sự công bằng, trong sáng, khách quan. Đặc biệt là phải có con mắt tinh đời trong việc giới thiệu, đánh giá, lựa chọn cán bộ.


 Xem chi tiết 
Gia Lai với kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

ThS. Nguyễn Huy Châu - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - 27/03/2020. Thực hiện Kế hoạch số 273-KH/TU, ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)), ngày 09 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xin khái quát một số kết quả thực hiện như sau:


 Xem chi tiết 
Ban Bí thư Trung ương ban hành quyết định bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản của Ban Bí thư

Dương Liễu - 20/03/2020. Ngày 06/3/2020 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành quyết định số 223-QĐ/TW “Bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản của Ban Bí thư tại Khoản 4, Điều 6 Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng”.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575828
Số người Online 625

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này