TIN MỚI NHẤT:

NHỊP CẦU TUYÊN GIÁO

Một số kết quả nổi bật về công tác sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thị xã Ayun Pa

Le hoi cau mua nguoi jrai, iarbol, Ayunpa, GialaiĐoàn Thị Thủy - 05/06/2023. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đã nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của văn hoá: “Văn hoá là hồn cốt của Dân tộc, nói lên bản sắc của Dân tộc. Văn hoá còn thì Dân tộc còn...”. Quán triệt tinh thần ấy, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thị xã Ayun Pa luôn quan tâm đến công tác sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc.


 Xem chi tiết 
Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh năm 2020

Phạm Huy Toàn - 08/02/2021. Năm 2020, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đó là: những tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng chính trị, xung đột ở khu vực Trung Đông, chiến tranh ở Syria, nội chiến ở Lybia, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, vấn đề hạt nhân của I Ran, Triều Tiên, tình hình căng thẳng ở Biển Đông, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề, tăng trưởng âm; thương mại thế giới sụt giảm nghiêm trọng; thị trường tài chính biến động bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro... đã tác động đến tình hình kinh tế - xã hội trong nước. Trên địa bàn tỉnh, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá nông sản xuống thấp, nhiều mặt hàng xuất khẩu thô, giá trị thấp; tình trạng hoạt động “tín dụng đen” có chiều hướng gia tăng; tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra; tội phạm buôn bán và sử dụng chất ma túy, tai nạn giao thông, an ninh học đường có chiều hướng gia tăng đã tác động đến tư tưởng và đời sống của nhân dân... Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã bám sát vào sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy đã nỗ lực vươn lên, vượt qua những khó khăn, triển khai có hiệu quả, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác công tác tuyên giáo và đạt được những kết rất đáng phấn khởi.


 Xem chi tiết 
750 cán bộ tuyên giáo các cấp sẽ được tập huấn về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam

Nguồn tuyengiao.vn - 12/11/2020. Đây là nội dung dự kiến trong bản ký kết thực hiện ngày 12/11/2020 tại Hà Nội giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam - EU (EVEF) về “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong công tác thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam”.


 Xem chi tiết 
Công tác lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới - Những bài học và suy ngẫm

Nguồn Tạp chí Tuyên giáo - 10/08/2020. Để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận, ở cấp trung ương có Ban Tuyên giáo Trung ương với tư cách là cơ quan tham mưu và Hội đồng Lý luận Trung ương với tư cách là cơ quan tư vấn. Ban Tuyên giáo có hệ thống tổ chức từ trung ương đến tỉnh, huyện, nhưng ở cấp địa phương, chủ yếu là chăm lo cho công tác tuyên giáo nói chung, ít có điều kiện tham gia công tác lý luận.


 Xem chi tiết 
Bàn về khái niệm “Dư luận xã hội”

Nguồn Tạp chí Tuyên giáo - 04/08/2020. Dư luận xã hội (hay công luận) là một hiện tượng đời sống xã hội quen thuộc mà mỗi cá nhân, tổ chức (bao gồm cả quốc gia), trong cuộc sống hàng ngày, thường phải quan tâm và tính toán đến. Những người theo học ở Liên Xô (trước đây) thường sử dụng thuật ngữ “dư luận xã hội” (dịch trực tiếp từ thuật ngữ tiếng Nga). Những người biết tiếng Anh thường sử dụng thuật ngữ “công luận” (dịch từ thuật ngữ tiếng Anh “public opinion”).


 Xem chi tiết 
Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 31/07/2020. Công tác tuyên giáo phải tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phải thực sự chiếm lĩnh trận địa tư tưởng, văn hóa.


 Xem chi tiết 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Công tác Tuyên giáo có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giáo dưỡng tinh thần, giác ngộ tư tưởng

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 31/07/2020. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, các văn nghệ sỹ, trí thức ngày nay phải luôn đề cao cảnh giác tinh thần đấu tranh trên mặt trận văn hóa tư tưởng để biết cách truyền cảm hứng, khơi gợi ý thức trong giới trẻ về cội nguồn, tổ tiên; về tinh thần, lý tưởng phụng sự quốc gia độc lập, tự cường, thịnh vượng... Đây cũng chính là sứ mạng mà ngành tuyên giáo, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phải chung tay gánh vác.


 Xem chi tiết 
Tính Đảng của nền báo chí cách mạng Việt Nam

Nguồn Tạp chí Tuyên giáo - 19/06/2020. Tính Đảng và bảo đảm tính Đảng của nền báo chí nước nhà là yêu cầu căn bản và tất yếu. Không có một nền báo chí của bất cứ một quốc gia, dân tộc nào chung chung, phi dân tộc, phi chính trị, phi xã hội...


 Xem chi tiết 
Hãy làm báo với động lực từ tình yêu

Nguồn Tạp chí Tuyên giáo - 15/06/2020. Đó là thông điệp chung mà những người làm báo tiêu biểu được tôn vinh, tuyên dương nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) muốn gửi gắm, chia sẻ.


 Xem chi tiết 
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hiện nay

Nguồn Tạp chí Tuyên giáo - 27/05/2020. Trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, hiếm có một Đảng Cộng sản ngay từ khi ra đời đã nhanh chóng trở thành người lãnh đạo và dẫn dắt tiến trình cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác như Đảng Cộng sản Việt Nam. Vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với vận mệnh dân tộc Việt Nam đến nay luôn là điều khẳng định.


 Xem chi tiết 
Tình hình thế giới, khu vực: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Nguồn Tạp chí Tuyên giáo - 03/03/2020. Sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực đem lại cả thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


 Xem chi tiết 
Phục dựng 7 lễ hội dân tộc: Bảo tồn, phát huy di sản văn dân tộc

Nguồn Tạp chí Tuyên giáo - 03/03/2020. Trong năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn 7 lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số tại các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Bình Phước, Lai Châu và Kon Tum để phục dựng, bảo tồn.


 Xem chi tiết 
Hình tượng Đảng và lãnh tụ trong thơ ca

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 05/02/2020. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, làm nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam”.


 Xem chi tiết 
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động của người cán bộ làm dân vận trên địa bàn tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Hoàng Lý - Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - 08/10/2019. Công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác của Đảng và các cấp chính quyền, nếu thiếu hoặc làm không tốt, sẽ không tập hợp và huy động sức mạnh của quần chúng, bởi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân”[1].


 Xem chi tiết 
Viên thuốc “thắm tình quân dân” ở Kon Pne

Huy Bắc - 05/06/2019. Trong 2 ngày (từ ngày 3 đến ngày 4/6) Đoàn công tác gồm: Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh; Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Kbang sử dụng nguồn thuốc y tế, quà tặng từ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup đã đến khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, kết hợp tuyên truyền về vệ sinh phòng dịch bảo đảm sức khỏe cho bàn con nhân dân xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.


 Xem chi tiết 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở huyện Chư Pưh

Thế Phường - 04/06/2019. Sáng ngày 04/6/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông A Viễn, hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Phan Lương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Minh Thuận- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ngành, đoàn thể của xã Ia Le.


 Xem chi tiết 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn lực lượng nòng cốt tuyên truyền cơ sở tại xã Ia Mơ

Thế Phường - 30/05/2019. Thực hiện kế hoạch số 176-KH/BTGTU, ngày 17/5/2019, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai về việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tháng 5/2019; sáng ngày 30/5/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng cơ sở tại xã Ia Mơ, huyện Chư Prông.


 Xem chi tiết 
Vẻ vang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ban Biên tập - 01/08/2018. 88 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng đã khẳng định đây là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là khâu quan trọng trong xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, chính trị, văn hóa, khoa giáo; có vai trò chủ yếu trong tuyên truyền, giáo dục, động viên, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng của dân tộc trong từng thời kỳ lịch sử.


 Xem chi tiết 
Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 01/08/2018. Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng – lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.


 Xem chi tiết 
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1/8) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tích cực tham mưu công tác chính trị, tư tưởng

Nguồn Báo Gia Lai - 01/08/2018. Với vai trò, chức năng và nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã luôn nỗ lực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị-tư tưởng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.


 Xem chi tiết 
Ra mắt "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới"

Bùi Thị Thu Trinh - 31/07/2018. Ngày 21/7/2018, Hội LHPN huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” tại làng HLu- xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê. Tham dự lễ ra mắt có dại diện Hội LHPN tỉnh, huyện, Đảng ủy, UBND các ban ngành đoàn thể xã, Chủ tịch Hội LHPN 15 xã, thị trấn, Chi hội trưởng của 12 thôn, làng và 62 hội viên trong chi hội.


 Xem chi tiết 
Tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tháng 4/2018

Phú Hà - 06/04/2018. Trong 2 ngày 04 – 06/4/2018, tại hội trường xã Chư A Thai (Phú Thiện) và xã Ia Dom (Đức Cơ), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở cho hơn 50 tuyên truyền viên ở các thôn, làng của 2 xã trên.


 Xem chi tiết 
Thiếu úy Bùi Minh Quý: tấm gương sáng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Nguyễn Hoàng - 03/04/2018. Đồng chí Bùi Minh Quý sinh năm 1993, quê xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào Công an nhân dân tháng 11 năm 2013, tốt nghiệp trung cấp PCCC, về công tác tại Công an tỉnh Gia Lai từ tháng 10 năm 2015. Thiếu úy Búi Minh Quý là người con duy nhất trong gia đình, có bố mẹ đều cao tuổi và bệnh mãn tính nhiều năm.


 Xem chi tiết 
Những viên thuốc nghĩa tình

Hồng Ngọc - 13/03/2018. Đoàn thầy thuốc Đông Y Thiện Nguyện Liên Hoa Tâm (Ấp 01, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) vừa cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 500 người dân tại xã Ya Hội (huyện Đak Pơ).


 Xem chi tiết 
Huyện ủy Kbang: Thành lập và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở

Trần Thị Thái Tiên - Ban Tuyên giáo Huyện ủy KBang - 13/03/2018. Là một huyện đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, chia cắt; huyện có 20 dân tộc cùng sinh sống ở 166 thôn làng, tổ dân phố của 14 xã, thị trấn (trong đó, dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc di cư đến địa bàn chiếm khoảng 10%, dân tộc Bahnar chiếm gần 40%).


 Xem chi tiết 
Chùa Bửu Phước: Tặng quà 200 suất cho đồng bào nghèo và bệnh nhân phong tại xã Ia O, huyện Ia Grai

Hồng Ngọc - 13/03/2018. Sáng ngày 12/3, Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai phối hợp với chùa Bửu Phước (17 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Pleiku) tổ chức tặng quà cho người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số và bệnh nhân phong, người khuyết tật trên địa bàn xã Ia O (huyện Ia Grai).


 Xem chi tiết 
Nữ CBCC các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai: thăm, tặng quà Đồn biên phòng Ia Chía nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam

Kim Yến - Báo Thương hiệu & Công luận - 03/03/2018. Ngày 02/3/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức cho nữ cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng tỉnh đi tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Chiă, xã Ia Chiă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.


 Xem chi tiết 
Vài điều suy ngẫm về Tết Mậu Tuất 2018

Trần Đình - 01/03/2018. Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã đến và đang dần qua, trả lại nhịp sống sinh hoạt bình thường sau những ngày tất bật, bận rộn chuẩn bị và háo hức, hân hoan trong niềm vui đoàn viên sum họp của mọi nhà.


 Xem chi tiết 
Niềm tin về tương lai chủ nghĩa xã hội từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Th.S Trần Đình Hiệp - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 01/03/2018. Cách đây 170 năm, ngày 24 tháng 02 năm 1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – một văn kiện mang tính cương lĩnh, tác phẩm lý luận bất hủ do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo theo sự ủy nhiệm của Liên đoàn những người cộng sản – một tổ chức công nhân quốc tế được xuất bản tại Anh.


 Xem chi tiết 
Khẩn trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại các thôn, làng

Nguyễn Quang - 05/02/2018. Triển khai kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại các thôn, làng, tổ dân phố năm 2018, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lê Phan Lương-UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm và làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện (sáng ngày 02/02/2018) và Thường trực Đảng ủy xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (chiều cùng ngày 02/02/2018).


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575952
Số người Online 687

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này