TIN MỚI NHẤT:

VĂN BẢN TUYÊN GIÁO

Dự thảo báo cáo kết quả công tác báo chí quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2023

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 06/04/2023. Ngay từ đầu năm 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên báo chí đầu xuân Quý Mão-2023, kịp thời động viên, biểu dương những đóng góp tích cực của trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí trong thời gian qua, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023...


 Xem chi tiết 
Báo cáo kết quả công tác báo chí quý III, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 12/10/2022. Trong quý, công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí tiếp tục được quan tâm thực hiện thường xuyên. Trên cơ sở tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo, sơ, tổng kết việc trên lĩnh vực thông tin, báo chí, truyền thông...


 Xem chi tiết 
Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền tháng 8/2022

Phú Hà (Tổng hợp, nguồn BTGTW). - 12/08/2022. Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2022 bằng hình thức trực tuyến để thông tin và định hướng tuyên truyền những vấn đề thời sự trong nước, quốc tế quan trọng được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quan tâm, theo đó một số nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong tháng 8/2022 như sau:


 Xem chi tiết 
Báo cáo kết quả công tác báo chí II, nhiệm vụ công tác báo chí quý III năm 2022 (kèm theo giấy mời)

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 11/07/2022. Trong quý II năm 2022, trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác báo chí trên địa bàn tỉnh, ban hành nhiều văn bản sơ, tổng kết trên lĩnh vực thông tin, báo chí.


 Xem chi tiết 
Công văn 56 585-CV/BTGTU, ngày 29 tháng 4 năm 2022. V/v gửi tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường

Nguồn Tuyên giao Tỉnh ủy - 12/05/2022. Thực hiện công văn số 2769/BTGTW, 13/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương...


 Xem chi tiết 
(Dự thảo) Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, báo chí quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2022

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 19/04/2022. Trong quí I, công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí đã được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Căn cứ chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội, các ngày lễ lớn, kỷ niệm ;


 Xem chi tiết 
Báo cáo công tác tuyên giáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 09/01/2022. Năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh; năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


 Xem chi tiết 
Công văn số 369-CV/TU, V/v tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 14/10/2021. Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Kế hoạch số 46-KH/TU, Kết luận số 01-KL/TW), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các Hội quần chúng cấp tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch toàn khóa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; cụ thể như sau:


 Xem chi tiết 
Báo cáo công tác tuyên truyền, báo chí quý III/2021, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 06/10/2021. Trong quý III/2021, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu... tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh được quan tâm triển khai. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.


 Xem chi tiết 
Báo cáo công tác khoa giáo quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2021

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 05/10/2021. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo đã tham mưu và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:...


 Xem chi tiết 
Báo cáo công tác khoa giáo quý II, nhiệm vụ quý III năm 2021

- 19/07/2021. Trong quý II/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối với các ngành trong khối khoa giáo triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như sau:


 Xem chi tiết 
Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Nguồn UBND tỉnh Gia Lai - 13/07/2021. Về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai


 Xem chi tiết 
Báo cáo công tác khoa giáo quý II, nhiệm vụ quý III năm 2021

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 08/07/2021. Trong quý II/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối với các ngành trong khối khoa giáo triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như sau:


 Xem chi tiết 
Tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 01/06/2021. Thực hiện Công văn số 561-CV/BTGTW, ngày 19/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII, để thiết thực tuyên truyền, quảng bá về giải thưởng, đồng thời động viên các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng giải, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú của trung ương, ngành, địa phương khác; Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:...


 Xem chi tiết 
Số 216-CV/BTGTU, ngày 28 tháng 5 năm 2021

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 31/05/2021. Thực hiện Công văn số 585-CV/BTGTW, ngày 21/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi đến các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2021) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam biên soạn.


 Xem chi tiết 
Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 19/05/2021. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01/2021đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước...


 Xem chi tiết 
Công văn số 425 - CV/BTGTW, ngày 26/4/2021

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương - 10/05/2021. Về việc khen tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" năm 2021


 Xem chi tiết 
Dự thảo báo cáo công tác khoa giáo quý I nhiệm vụ quý II năm 2021

- 06/04/2021. Trong quý I/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối với các ngành trong khối khoa giáo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực khoa giáo, cụ thể như sau:...


 Xem chi tiết 
Kế hoạch số 30-KH/BTGTU, ngày 08/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 09/03/2021. Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU, ngày 08/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 09/03/2021. Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


 Xem chi tiết 
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2021)

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 26/02/2021. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2021)


 Xem chi tiết 
Đề cương truyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2021)

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 25/02/2021. Đề cương truyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2021)


 Xem chi tiết 
Báo cáo số 41-BC/BTGTU, ngày 17/02/2021 về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

- 17/02/2021. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc báo cáo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cụ thể như sau:...


 Xem chi tiết 
Công văn số 113-CV/BTGTU, ngày 05/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 05/02/2021. Ngày 03 tháng 02 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành...


 Xem chi tiết 
Công văn số 111-CV/BTGTU, ngày 02/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị BCV tháng 01/2021

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 02/02/2021. Công văn số 111-CV/BTGTU, ngày 02/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị BCV tháng 01/2021


 Xem chi tiết 
Công văn 106-CV/BTGTU, ngày 25/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về gửi tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 26/01/2021. Thực hiện Công văn số 10096-CV/BTGTW, ngày 19/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về gửi Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam...


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền miệng năm 2021

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 13/01/2021. Thực hiện Hướng dẫn số 161-HD/BTGTW, ngày 04/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương...


 Xem chi tiết 
Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 05/01/2021. Tài liệu dành cho cán bộ chủ chốt
Tài liệu dành cho cán bộ, đảng viên
Tài liệu hỏi đáp


 Xem chi tiết 
Các báo cáo chuyên đề năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 05/01/2021. Các báo cáo chuyên đề năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh gồm: Báo cáo công tác khoa giáo; Báo cáo công tác giáo dục lý luận chính trị; Báo cáo công tác lịch sử Đảng; Báo cáo công tác báo cáo viên và tuyên truyền miệng; Báo cáo công tác dư luận xã hội; Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.


 Xem chi tiết 
Công văn 88-CV/BTGTU ngày 04/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phát hành tài liệu

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 05/01/2021. Thực hiện Kế hoạch ôố 294-KH/TU, ngày 21/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên soạn, biên tập, in ấn...


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575804
Số người Online 361

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này