TRANG NHẤT > KINH TẾ-XÃ HỘI
Cập nhật 30/08/2022 (GMT+7)

Một số thông tin về thị trường lao động Gia Lai tháng 7/2022, triển vọng thị trường lao động tháng 8/2022

Tháng 7/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai tiến hành thu thập thông tin tuyển dụng của 52 lượt doanh nghiệp, giảm 27,77% so với tháng trước; với 508 vị trí việc làm trống (giảm 37,97% so với tháng trước); Thu thập thông tin 147 lao động có nhu cầu tìm việc làm (giảm 39% so với tháng trước). Thông qua các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, Trung tâm đã kết nối thành công vị trí việc làm cho 121 lao động đăng ký tìm việc (giảm 11,67% so với tháng trước), trong đó: Hàng ngày: 93; Sàn Giao dịch việc làm: 9; Bảo hiểm thất nghiệp:19, hỗ trợ học nghề: 13 lao động. Trong tháng chưa có lao động làm hồ sơ đi lao động ở nước ngoài.Các Doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm tỉ lệ thấp và chỉ có 14,96%, tập trung các nhóm ngành: Tài chính – Kiểm toán - Kế toán, Hóa - CNTP- sinh học - Chế biến - Hóa chất - Môi trường, kỹ sư Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng, CN TT- Viễn thông, Giáo dục, Cơ khí - Công nghệ ô tô.

Đối với cầu nhân lực chưa qua đào tạo tập trung ở các công việc đơn giản và chiếm tỉ lệ cao (chiếm 85,04%) ở các ngành như: công nhân may, nhân viên giao hàng, bán hàng, tạp vụ, phục vụ, bảo vệ, giúp việc nhà, giữ trẻ, làm vườn…

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 7/2022 tập trung trên các lĩnh vực: Dịch vụ chiếm 75% doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng chiếm 30,91% vị trí việc làm trống; Công nghiệp - xây dựng chiếm 9,62% doanh nghiệp, với 63,19% vị trí việc làm trống; Nông - Lâm - Thủy sản chiếm 15,38% doanh nghiệp, với 5,90% vị trí việc làm trống. Các doanh nghiệpchủ yếu tuyển lao động trực tiếp sản xuất chiếm 88,19%, lao động gián tiếp chiếm 11,61%, lao động làm công tác quản lý chiếm 0,20%.

7 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao gồm: May - Giày da - Dệt - Nhuộm - Thiết kế thời trang chiếm 59,06%; Hóa - CNTP - sinh học - Chế biến - Hóa chất - Môi trường chiếm 12,40%, Ngành khác: Như quản trị kinh doanh, quản trị văn phòng, bán hàng, thủ kho, giữ trẻ, giúp việc nhà, nhân viên giao hàng: chiếm 12,40%;Nông-Lâm nghiệp - BVTV- Khai khoáng chiếm 5,12%; các nhóm ngành: Nhà hàng - Khách sạn- Du lịch, Tài chính - Ngân hàng- Kiểm toán - Kế toán và CNTT- Viễn thông đều chiếm 1,97%.

Qua kết quả phân tích của Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai, các nhà tuyển dụng có xu hướng tuyển dụng nhân lực không cần có kinh nghiệm làm việc chiếm tỉ lệ cao (chiếm 96,15%) tổng doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực, tuyển lao động có kinh nghiệm dưới 01 năm chiếm 1,92%, kinh nghiệm từ 01 - 02 năm chiếm 1,92%.

Về mức lương chi trả cho người lao động: cơ cấu mức lương các doanh nghiệp chấp nhận chi trả cho người lao động làm việc với mức lương bình quân từ 5 - 10 triệu đồng/tháng chiếm tỉ lệ 73,08%, mức lương từ 10-20 triệu đồng/tháng chiếm tỉ lệ 13,46%, với mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng chiếm tỉ lệ 13,46% chủ yếu hộ kinh doanh, hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn trong tỉnh.

Trong tháng đã thu thập 147 lao động có nhu cầu tìm việc, lao động tìm việc ở nhóm ngành lao động phổ thông chiếm tỉ lệ 68,03% tập trung đăng ký việc làm giản đơn như: Công nhân, Bảo vệ, Bán hàng, Giao hàng, Phục vụ, Giúp việc nhà... lao động đã qua đào tạo chiếm tỉ lệ 31,97% tập trung các nhóm ngành Luật, Tài chính - Kế toán, Giáo viên, Kỹ sư CNTT - Viễn thông, Điện - điện tử... Tỉ lệ lao động tìm việc phân theo giới tính nam và nữ trong tháng có sự chênh lệch không nhiều, trong đó lao động nam chiếm 40,14%, lao động nữ chiếm 59,86% trong tổng số lao động có nhu cầu tìm việc.

Trong 7 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao, cho thấy nhu cầu tìm việc làm của người lao động tập trung nhóm ngành: Ngành khác (Quản trị kinh doanh, giúp việc nhà, trông trẻ, nhân viên văn phòng, làm vườn...) chiếm 64,63%; Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải chiếm 10,88%; Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán chiếm 8,16%; Giáo dục chiếm 4,76%. Hóa – CNTP - sinh học - Chế biến - Hóa chất - Môi trường chiếm 3,40%; CNTT- Viễn thông chiếm 2,04%; Công nghệ lắp ráp ô tô – xe máy chiếm 1,36% và Trong tháng có 2 nhóm ngành: May - Giày da - Dệt - Nhuộm - Thiết kế thời trang và Nhựa - Bao bì – In chưa có lao động đăng ký tìm việc ở 2 nhóm ngành này.

Trong tháng 7/2022 nhu cầu tuyển dụng của52 lượt doanh nghiệp, giảm 27,77% so với tháng trước; với 508 vị trí việc làm trống (giảm 37,97% so với tháng trước). Một số doanh nghiệp đang khao khác nguồn nhân lực để tăng cường hoạt động sản xuất, có doanh nghiệp tuyển dụng từ 100 - 300 lao động( Công ty TNHH May Gia Lai), điều đó cũng phản ánh sự phục hồi của thị trường lao động sau thời gian khó khăn vì sự tác động của dịch bệnh.

Nhu cầu tìm việc của người lao động đăng ký tìm việc: Trong tháng đã thu thập thông tin 147 lao động có nhu cầu tìm việc làm (giảm 39% so với tháng trước). Qua thống kê cho thấy: số lượng lao động đăng ký tìm việc thấp hơn so với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp (147 lao động/508 vị trí việc làm trống). Lực lượng lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 459 người, giảm so với tháng trước 15,16%, trong đó lao động trong tỉnh có 239 người (chiếm 52,06%).

Qua số liệu cung – cầu có thể thấy sự mất cân đối giữa cung - cầu lao động, cung không đáp ứng đủ cầu, tập trung hầu hết các nhóm ngành như: Nông-Lâm nghiệp – BVTV- Khai khoáng; May - Giày da - Dệt - Nhuộm - Thiết kế thời trang; Cơ khí – lắp ráp ô tô – xe máy; Hóa – CNTP - sinh học - Chế biến - Hóa chất - Môi trường ; Giáo dục, CNTT- viễn thông; Y tế - chăm sóc sức khỏe-Dược . Sự mất cân đối giữa cung - cầu lao động còn thể hiện ở lĩnh vực ngành nghề đào tạo có trình độ, cả lao động phổ thông.

Đối với cung lao động chấp nhận làm việc trái ngành nghề, không qua kinh nghiệm, nhưng các doanh nghiệp chấp nhận chi trả tiền lương ở mức từ 10- 20 triệu/ tháng lại yêu cầu có kinh nghiệm và kỹ năng nghề cao như: CNTT- viễn thông; Điện- điện tử, cơ khí-hàn, sửa chữa ô tô...vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc kết nối cung - cầu.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cung - cầu lao động, góp phần điều chỉnh thị trường lao động. Trung tâm đã triển khai nhiều biện pháp, tích cực thực hiện các hoạt động kết nối việc làm hàng ngày cho doanh nghiệp, lao động đăng ký tìm việc tại Trung tâm, qua website, email, facebook, điện thoại...và lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. tTrong tháng 7/2022, Trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động cho 3.164 lượt người, tăng 2,21% so với tháng trước. Trong đó lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 2050(chiếm 64,79%), hoạt động hàng ngày 785 lao động(chiếm 24,81%), còn lại là hoạt động sàn giao dịch việc làm 329 lao động(chiếm 10,40%).Giới thiệu 314 lượt người; trong đó lao động bảo hiểm thất nghiệp có nhu cầu giới thiệu việc làm chỉ chiếm 6,05% tổng số lượt người được giới thiệu việc làm. Còn lại 93,95% lao động được giới thiệu đến các vị trí việc làm trống tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh từ hoạt động hàng ngày và sàn giao dịch việc làm.Thông qua hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, các bản tin, trang Web, điện thoại, facebook... đã cung ứng 121 lao động, giảm 13,22% so với tháng trước. Trong đó, hoạt động kết nối việc làm hàng ngày 93 lao động chiếm 76,86% trong tổng số lao động được cung ứng , hoạt động Sàn giao dịch việc làm kết nối được 09 lao động chiếm 7,44 % trong tổng số lao động được kết nối, hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được 19 người chiếm 15,70%. Hỗ trợ học nghề 13 người, lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp phần lớn đăng ký học nghề lái xe ô tô.

Về triển vọng thị trường lao động tháng 8/2022: Dự báo về thị trường lao động trong tháng 8 cung – cầu lao động, tại khu công nghiệp các tỉnh, thành phố như Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện các biện pháp linh hoạt thích ứng trong điều kiện mới, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động thương mại phát triển...Tuy vậy, các doanh nghiệp cung ứng lao động, doanh nghiệp lớn lại giảm nhu cầu nhân lực vì bảo hòa, hoặc không có đơn đặc hàng, do đó nhu cầu nhân lực sẽ cần khoảng 350 - 500 vị trí làm việc trống và tập trung ở các nhóm ngành nghề như: May – giày da, điện- điện tử-lắp ráp điện tử; tư vấn, bán hàng, nhân viên kinh doanh, công nhân, cơ khí, Y tế - chăm sóc sức khỏe, Nông - lâm nghiệp... nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm khoảng 25 - 35%, còn lại là việc làm dành cho lao động phổ thông: Công nhân, may mặc, chăn nuôi, bảo vệ, phục vụ, bán hàng, giúp việc nhà, làm vườn...Cung nhân lực tiếp tục tăng khoảng 100 – 200 lao động so với tháng trước. Lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp dự kiến ở mức khoảng 250 – 450 lao động/tháng.


Thanh Hương (Tổng hợp)
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Công tác kiểm tra và công tác giám sát của Đảng: Những điểm giống và khác nhau (20/02)
Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; nhiệm vụ trong thời gia tới (20/02)
Hội thi giáo viên dạy giỏihuyện Đức Cơ lần thứ VI, năm 2022 (27/09)
Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 2025 (29/09)
Nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu (29/09)
Một số quy định cần quan tâm của luật phòng, chống tác hại thuốc lá (29/09)
Gia Lai tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy (29/09)
Tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa (27/09)
Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, nhiệm vụ của toàn dân trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (4.0) (21/09)
Trao 2nhà mái ấm cho công nhân đồng bào dân tộc thiểu số (14/09)
Tin: Binh đoàn 15 tổ chức ngày hội "Hiến máu tình nguyện" (15/09)
Binh đoàn 15 tổ chức ngày hội "Hiến máu tình nguyện" (13/09)
Niềm vui trong những căn nhà “Chữ thập đỏ” (13/09)
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam” (26/08)
Ngân hàng SHB Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (26/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7526757
Số người Online 92

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này