TRANG NHẤT > KINH TẾ-XÃ HỘI
Cập nhật 26/08/2022 (GMT+7)

Quan tâm đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Gia Lai

Toàn tỉnh hiện có 02 trường cao đẳng; 05 trung tâm giáo dục nghề nghiệp; 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 02 doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Công tác đào tạo nghề được quan tâm và từng bước đổi mới, từng bước đáp ứng nhu cầu đào tạo trong tình hình mới.Thực hiện Chương trình số 64-CTr/TU, ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vềthực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tỉnh đã triển khai sắp xếp, kiện toàn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Giai đoạn 2012 - 2015, toàn tỉnh có 19 cơ sở, đến năm 2017 đã tăng lên 27 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Từ năm 2018 đến nay, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm còn 21 cơ sở. Nhìn chung, các cơ sở hiện nay về cơ bản đáp ứng được nhu cầu học nghề của lao động nông thôn.

Để thực hiện tốt công tác đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các cơ sở, trung tâm đào tạo trên địa bàn tỉnh đã quan tâm nâng cao trình độ, chất lượng giáo viên.Đến nay, trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của tỉnh có 606 giáo viên (với trên đại học 91 giáo viên, đại học và cao đẳng 398 giáo viên, 117 giáo viên trung cấp và giáo viên có trình độ khác); trong đó, 100% giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên tham gia giảng dạy, hầu hết có tâm huyết với nghề, có năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu công tác. Ngoài ra, hằng năm hợp đồng thỉnh giảng thêm trung bình từ 60 - 80 cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cùng với đó, công tác tư vấn, khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề được quan tâm. Ở tỉnh, giao nhiệm vụ chính cho 02 cơ quan là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh và năng lực đào tạo của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, các huyện, thị xã, thành phố phân bổ chỉ tiêu và thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động, chiêu sinh, mở lớp dạy nghề; đồng thời, có các văn bản hướng dẫn triển khai xuất khẩu lao động; phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo và người lao động được vay vốn giải quyết việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh tạo việc làm tại chỗ. Định kỳ hằng năm, tiến hành khảo sát nhu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn; từ đó, cơ bản đã định hướng được nghề đào tạo cho lao động nông thôn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ máy quản lý công tác dạy nghề từ cấp tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn. Đầu năm 2022, ngành lao động - thương binh và xã hội tỉnh đã sáp nhập phòng dạy nghề và phòng lao động trở thành phòng chính sách lao động, với tổng số biên chế là 08 người (01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 06 chuyên viên); lĩnh vực đào tạo nghề có 03 cán bộ chuyên quản. Ở cấp huyện, 100% huyện, thị xã, thành phố đã bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo dõi công tác dạy nghề thuộc phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Ở cấp xã cũng bố trí cán bộ theo dõi công tác dạy nghề. Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, tư vấn học nghề và điều tra khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn cho cán bộ, công chức xã và các hội đoàn thể.

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn từng bước được đổi mới. Phươngpháp, hình thức dạy nghề được đổi mới theo hướng lấy người học là trung tâm; tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học. Chú trọng đánh giá kỹ năng nghề, đảm bảo học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng thực hành nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của đơn vị tuyển dụng và thị trường lao động. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Nhiều hình thức dạy nghề được áp dụng như: Dạy tập trung, dạy tại cơ sở sản xuất kinh doanh, liên kết giảng dạy... Nhằm đáp ứng nhu cầu người học, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, tỉnh đã phê duyệt danh mục đào tạo cho 48 nghề (trong đó gồm: 20 nghề phi nông nghiệp, 28 nghề nông nghiệp). Chương trình đào tạo nghề dưới 03 tháng được xây dựng sát với yêu cầu của thị trường lao động, đáp ứng được sự thay đổi của khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới được ứng dụng trong sản xuất. Mặt khác, chương trình đào tạo được quản lý thống nhất trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việctham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn từng bước được đổi mới; chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn được nâng lên, về cơ bản người lao động sau học nghề đã biết cách tiếp cận và vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo việc làm tại chỗ. Một số lao động có tay nghề đã được nhận vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất… từ đó, nâng cao thu nhập cho bản thân, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và giảm nghèo bền vững trong khu vực nông thôn.


Lưu Thị
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Hội thi giáo viên dạy giỏihuyện Đức Cơ lần thứ VI, năm 2022 (27/09)
Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 2025 (29/09)
Nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu (29/09)
Một số quy định cần quan tâm của luật phòng, chống tác hại thuốc lá (29/09)
Gia Lai tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy (29/09)
Tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa (27/09)
Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, nhiệm vụ của toàn dân trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (4.0) (21/09)
Trao 2nhà mái ấm cho công nhân đồng bào dân tộc thiểu số (14/09)
Tin: Binh đoàn 15 tổ chức ngày hội "Hiến máu tình nguyện" (15/09)
Binh đoàn 15 tổ chức ngày hội "Hiến máu tình nguyện" (13/09)
Niềm vui trong những căn nhà “Chữ thập đỏ” (13/09)
Một số thông tin về thị trường lao động Gia Lai tháng 7/2022, triển vọng thị trường lao động tháng 8/2022 (30/08)
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam” (26/08)
Ngân hàng SHB Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (26/08)
Tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội (26/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7511435
Số người Online 246

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này