TRANG NHẤT > LÀM THEO GƯƠNG BÁC
Cập nhật 11/05/2021 (GMT+7)

Một số kết quả quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Đức Cơ

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện Đức Cơ đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.


Ảnh: Bảo Hân.

Ngay từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được đưa vào Nghị quyết, Chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, biện pháp cấp bách, quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả, đồng bộ và có lộ trình các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm. Qua đó, nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngày càng nâng cao.

Trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã lồng ghép nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, nội dung chuyên đề học tập toàn khóa và từng năm, kế hoạch thực hiện của cấp ủy các cấp, những mẫu chuyện, lời dạy của Bác, các gương người tốt, việc tốt đã được biểu dương, khen thưởng, viết sách... để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác. Một số tổ chức cơ sở đảng có cách làm hiệu quả, như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác, lựa chọn các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để thảo luận, xây dựng giải pháp thực hiện trong thời gian tới; tổ chức hội thi, tọa đàm, ký kết cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức tọa đàm, ký kết cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Công an huyện tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Chi bộ Khối Đảng tổ chức cuộc thi tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt định kỳ, các ngày truyền thống, sinh hoạt hội, câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt... để cán bộ, hội viên thảo luận, xác định nội dung thực hiện cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức, cơ quan, đơn vị, nâng cao  nhận thức và ý thức rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm được cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, nhất là những nội dung đã được chỉ ra sau kiểm điểm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Ủy ban nhân dân huyện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; cải tiến phương pháp, quy trình rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện công khai, minh bạch hóa các thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt phương châm “3 không, 4 phải”, 3 không là: Không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; không thờ ơ, thiếu trách nhiệm; không sách nhiễu, tiêu cực; 4 phải là: phải vui vẻ, nhiệt tình phục vụ người dân và doanh nghiệp; phải tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; phải giải quyết công việc đúng hẹn; phải biết lắng nghe, biết xin lỗi, biết cảm ơn. Tạo điều kiện cho công dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; thành lập 11 Đoàn kiểm tra thực hiện cải cách hành chính tại 56 lượt cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn luôn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã xây dựng, triển khai thực hiện hàng trăm phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực, tiêu biểu như: Trên lĩnh vực kinh tế có phong trào “Đức Cơ chung tay xây dựng nông thôn mới”; trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”,“Đền ơn đáp nghĩa”... Lực lượng vũ trang có các phong trào như “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào, như: phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", “Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội Cựu chiến binh; Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; các mô hình nhân đạo từ thiện “Hũ gạo tình thương”,“Heo đất tiết kiệm”, “Mái ấm tình thương”, “Địa chỉ tin cậy; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương của Hội Liên hiệp Phụ nữ; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

Các phong trào thi đua, cuộc vận động, những mô hình hay hiệu quả đã đem lại những kết quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, năm 2020: Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 37,6 triệu đồng; toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, 04 làng và 07 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, toàn huyện có 25 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt 99,3%, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 43%; 75% thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, 80% hộ gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 2,96%, số hộ nghèo đa chiều toàn huyện chiếm 6,10% (giảm 13,88% so với năm 2016); an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả xếp hạng trong thực hiện cải cách hành chính của huyện: Năm 2016: 7/17; năm 2017: 14/17; năm 2018: 6/17; năm 2019: 5/17; năm 2020: 13/17 huyện, thị xã, thành phố; số lượng thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm và rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh huyện Đức Cơ (PCI) xếp thứ 01/17; năm 2020 xếp thứ 03/17 huyện, thị xã, thành phố. . Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết quả tích cực Từ năm 2016 đến nay, đã tiếp nhận 735 đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; giải quyết 724 đơn, còn tồn 11 đơn trong thời hạn giải quyết; kỷ cương, kỷ luật công vụ được đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí thường xuyên được chú trọng. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ngày càng nâng cao. Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ngày càng phát huy; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng củng cố và nâng cao.

Công tác biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, cổ vũ các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác được quan tâm đúng mức. Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã có 27 tập thể và 57 cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích trong học tập và làm theo gương Bác được các cấp biểu dương, khen thưởng. Qua đó, góp phần tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình học tập và làm theo Bác trong mọi lĩnh vực, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm tự giác, có ý nghĩa thiết thực của cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần dẹp trừ cái xấu, đẩy lùi tiêu cực trong xã hội.

Bên cạnh đó, để việc học tập và làm theo Bác có hiệu quả tránh hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng, tiến hành thường xuyên, nghiêm túc; đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại 06 tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành kiểm tra chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với 44 lượt tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy và khảo sát 29 lượt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, công tác sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện, phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh cách làm hình thức.

Bảo Hân
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Huyện Chư Pưh tổ chức Tọa đàm“xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nêu gương” (18/08)
Học tập phong cách báo chí độc đáo của Hồ Chí Minh (04/06)
Đinh ƠRing- Người sỹ quan biên phòng tận tụy với dân (22/03)
Thanh niên Gia Lai đẩy mạnh các phong trào học tập và làm theo gương Bác (06/08)
Đảng bộ huyện Đak Đoa học tập Bác bằng những việc làm thiết thực (20/07)
Đền thờ Vua Hùng ở Gia Lai - giá trị cội nguồn, giá trị đoàn kết (20/04)
Nữ quân nhân ‘‘4T’’ (04/03)
Theo lời dạy của Bác Hồ (26/02)
Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (09/11)
Để nhân dân tin yêu (08/09)
Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lập (25/08)
Gia Lai có hai tác phẩm đạt giải tại Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (25/05)
Thành phố Pleiku: Long trọng Lễ báo công Bác Hồ, biểu dương khen thưởng các điển hình học tập và làm theo Bác (20/05)
Những Quảng trường in hình bóng Bác (19/05)
Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực (13/05)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7511420
Số người Online 443

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này