TRANG NHẤT > VĂN HÓA - VĂN NGHỆ
Cập nhật 23/02/2021 (GMT+7)

Gia Lai chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, ngày 04/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 76-KL/TW tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết thống nhất trong toàn Đảng bộ.Một gian hàng của đồng bào Bahnar tại phiên chợ Kinh-Thượng trong khuôn khổ Hội hát Cầu huê năm 2020. Ảnh: Đức Thụy.

   Theo đó, mục đích là nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm khích lệ, động viên tính tích cực xã hội của nhân dân, nhất là đội ngũ văn, nghệ sỹ, trí thức trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


   Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 76-KL/TW nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, các văn bản quy phạm về quản lý hoạt động văn hóa phù hợp tình hình của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hưởng thụ văn hóa và bảo vệ bản sắc văn hóa đặc sắc của địa phương; nâng cao chất lượng sáng tác và phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật; bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp; phê phán và từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong cộng đồng các dân tộc. Tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch với các nhóm giải pháp sát thực tiễn của từng đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.


    Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy… căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ./.

Nguyễn Duy
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Gia Lai ban hành kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (07/06)
Một số ND cốt lõi về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/05)
test (12/05)
Đak Pơ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện (14/07)
Tác phẩm “Afternoon of mother” của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hùng Hoa Lư đạt Huy chương vàng Thổ Nhĩ Kỳ (04/03)
Hoạt động văn hóa, văn nghệ làm tốt vai trò định hướng, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trên địa bàn tỉnh (19/02)
Văn học nghệ thuật Gia Lai một năm có gì? (08/02)
Tôn vinh Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (18/11)
Quả bầu khô trong đời sống của người Jrai (16/10)
Sức mạnh và sức bền của thơ Tố Hữu (06/10)
Tình yêu Tổ quốc (03/09)
Hào hùng, thăng hoa với hoà nhạc trực tiếp không khán giả “Giai điệu Tổ quốc” (24/08)
"Giai điệu Tổ quốc" (20/08)
Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững thứ hạng 35 thế giới (17/08)
Văn học, nghệ thuật đồng hành, nâng bước sự nghiệp đổi mới đất nước (04/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575882
Số người Online 774

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này