TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 06/03/2023 (GMT+7)

Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai chuẩn bị kháng chiến chống Pháp từ tháng 8/1945 đến tháng 6/1946

Sau khi được thành lập, Đảng bộ tỉnh Gia Lai tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là củng cố, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống Nhân dân, xây dựng cuộc sống mới; chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.


Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh ban bố các quyền tự do dân chủ của Nhân dân, quyền bình đẳng các dân tộc, bình đẳng nam nữ; xóa chế độ đi xâu, thuế thân và các loại thuế vô lý khác; nghiêm cấm kỳ thị dân tộc. Thực hiện chế độ ngày làm việc 8 giờ ở các công sở, đồn điền, trả lương theo việc và theo sản phẩm. Trưng thu ruộng đất đình chùa ở vùng Kinh để sản xuất gây công quỹ. Chia ruộng công cho nông dân nghèo thiếu ruộng ở những nơi có ruộng công, không phân biệt nam, nữ.

Tiến hành củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức các cấp, ban chấp hành các hội cứu quốc thanh niên, phụ nữ, nông dân, công nhân và phát triển hội viên.

Tổ chức Hội nghị đại biểu các giới các địa phương bầu Ban chấp hành Việt Minh và các đoàn thể tỉnh vào tháng 10/1945. Đồng chí Nguyễn Đường được bầu làm Chủ nhiệm Việt Minh tỉnh. Tổ chức các lớp huấn luyện chương trình, điều lệ Mặt trận cho cán bộ cơ sở và tuyên truyền trong quần chúng nhân dân. Các đoàn thể cứu quốc đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của quần chúng.

Ngày 23/12/1945, tỉnh Gia Lai tiến hành bầu cử Quốc hội khóa I. Tháng 3/1946, tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng nhân dân các cấp bầu Ủy ban hành chính chính thức.

Cùng với củng cố chính quyền, xây dựng cơ sở chính trị, Đảng bộ phát động cuộc vận động sản xuất và tiết kiệm trong toàn tỉnh: Mở rộng diện tích sản xuất lúa, hoa màu để chống đói; Mở cơ sở sản xuất Trà Dôm ở An Phú, Pleiku, xưởng dệt ở An Khê; Lập hợp tác xã tiếp tế và tiêu thụ nông sản phẩm; Vận chuyển hàng hóa bán cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa; Tổ chức bộ máy quản lý, khôi phục sản xuất trong các đồn điền; Lập Ban cứu tế các cấp, vận động cứu đói, tổ chức “tuần lễ đồng”, “tuần lễ vàng”, “quỹ độc lập”. Mở lại các trường sơ học, tiểu học, lập Ban Bình dân học vụ, phát động phong trào xóa mù chữ; Mở lại bệnh viện, trạm xá; Vận động xây dựng đời sống mới trong Nhân dân.

Để bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến, thực hiện vũ trang toàn dân, Đảng bộ và chính quyền phát động phong trào “quân sự hóa toàn dân”, thành lập lực lượng dân quân, tự vệ; động viên các đoàn thể quần chúng cách mạng thanh niên, phụ nữ làm nòng cốt trong phong trào.

Ngày 7 tháng 11 năm 1945, lực lượng vũ trang tập trung được thành lập Chi đội 5, lấy tên là Chi đội Tây Sơn. Chi đội gồm các đơn vị vũ trang tập trugn được xây dựng sau ngày khởi nghĩa ở An Khê, Pleiku, Kon Tum mà nòng cốt là các đội viên du kích Ba Tơ, một bộ phận của chi đội Phan Đình Phùng tỉnh Bình Định, các trung đội thuộc bộ đội nam tiến của hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình tăng cường cho Gia Lai. Ban Chỉ huy chi đội do đồng chí Phan Phong làm Chi đội trưởng; đồng chí Phạm Thứ, Ủy viên chính trị và đồng chí Võ Văn Dật làm Chi đội phó. Sau khi, đồng chíPhạm Thứ chuyển về Quảng Ngãi,đồng chí Phan Thêm, Bí thư Tỉnh ủy kiêm chức Ủy viên chính trị. Ủy ban hành chính tỉnh và Chi đội Tây Sơn tổ chức một trường quân chính tại An Khê để huấn luyện bộ đội và đào tạo cán bộ dân quân cho các làng, xã.

Cuối năm 1945 đầu năm 1946, chiến sự phía Tây giáp Campuchia và phía Nam giáp Đăk Lăk ngày càng mở rộng, Đảng bộ tỉnh phát động phong trào toàn dân đóng góp ủng hộ tiền tuyến, huy động phong trào toàn dân đóng góp ủng hộ tiền tuyến, huy động mọi nỗ lực, nhân tài vật lực phục vụ cách mạng, sẵn sàng thực hiện tiêu thổ kháng chiến. Tỉnh ủy chủ trương xây dựng vùng Hà Bầu làm căn cứ đứng chân để chỉ đạo phong trào kháng chiến lâu dài.

Để củng cố khối đoàn kết toàn dân, tháng 3 năm 1946 Ủy ban Hành chính Trung Bộ thành lập Ban Vận động quốc dân thiểu số Tây Nam Trung Bộ. Phòng Quốc dân thiểu số tỉnh thành lập do đồng chí Nguyễn Đức Lang phụ trách. Phòng Quốc dân thiểu số của tỉnh đã góp sức cùngỦy ban Hành chính tỉnh tăng cường công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào vùng dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, cải thiện đời sống.

Tuy mới thành lập, nhưng Phòng Quốc dân thiểu số của tỉnh đã kịp thời mở ba lớp tập huấn, đào tạo cán bộ địa phương cho cơ sở. Học viên chủ yếu là thanh niên tiến bộ trong vùng đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai ở An Khê, Cheo Reo. Mỗi lớp có từ 40 đến 50 người tham dự. Những cán bộ được đào tạo ở các lớp này, về sau đại bộ phận trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng lại phong trào trong vùng địch tạm chiếm, khi thực dân Pháp xâm lược trở lại Gia Lai.

Công tác dân tộc, việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc được Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm rất nhiều. Mặc dù trong hoàn cảnh phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, đặc biệt là quân Pháp đang áp sát biên giới của tỉnh, nhưng ngày 19/4/1946 Đại hội đoàn kết chống Pháp với hơn 1.000 đại biểu các dân tộc Tây Nguyên và miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ tổ chức tại thị xã Pleiku. Trong lễ khai mạc, Đại hội trân trọng đã đón nhận thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Tố Hữu, phái viên Xứ ủy Trung ương và đồng chí Bùi San, đại diện Xứ ủy Trung Kỳ mang đến. Đại hội thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ và Bác Hồ với các dân tộc thiểu số miền Nam và Tây Nguyên.

Ngày 25/6/1946, thực dân Pháp chiếm thị xã Pleiku, trước thế tấn công ồ ạt của địch, tỉnh chủ trương thực hiện tiêu thổ kháng chiến, tổ chức Nhân dân tản cư rút quân về đồng bằng để bảo toàn lực lượng. Các cơ quan của tỉnh tạm thời chuyển xuống Phú Phong – Bình Địnhlàm căn cứ tạm thời, chuẩn bị trở lại địa bàn lãnh đạo Nhân dân kháng chiến.


Quỳnh Ngân
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Gia Lai với công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước (08/06)
Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (08/06)
“Học kỳ trong quân đội” với chủ đề Tôi là chiến sỹ năm 2023: Trải nghiệm thú vị trong môi trường quân đội (08/06)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: 10 năm xây dựng và trưởng thành (07/06)
Gia Lai: Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối (06/06)
Triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (06/06)
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (06/06)
Chương trình phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 (06/06)
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (05/06)
Cách xác định thời gian, tiền lương để hưởng trợ cấp tinh giản biên chế từ 20/7/2023 (05/06)
Chính sách thôi việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 29 (05/06)
Ban Tổ chức Trung ương và Bộ thông tin và truyền thông tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên báo chí (05/06)
08 đối tượng bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 (05/06)
Chiến thắng Đak Pơ mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược quan trọng (02/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (02/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575888
Số người Online 552

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này