TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 02/12/2022 (GMT+7)

Đảng bộ tỉnh Gia Lai – 77 năm một chặng đường

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã có một chính đảng mang bản chất cách mạng và khoa học, lãnh đạo nhân dân giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngay từ những năm 1930, 1940 của thế kỷ XX, những đảng viên, chiến sỹ cách mạng lên hoạt động tại Gia Lai để xây dựng và phát triển phong trào cách mạng trong đồn điền và một số địa phương. Cũng từ đây, một số đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động như: Đoàn Thanh niên Gia Lai (tháng 4-1945), Đoàn Thanh niên Chấn hưng An Khê (tháng 5-1945) và Đoàn Thanh niên Cheo Reo (tháng 6-1945). Những hoạt động tiến bộ của các tổ chức đoàn thanh niên trong thời kỳ tiền khởi nghĩa là lực lượng nòng cốt, lãnh đạo nhân dân tham gia khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở thị xã Pleiku, An Khê, Cheo Reo và các vùng trong tỉnh vào tháng 8-1945.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Gia Lai ra đời và đi vào hoạt động. Để có sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sau thời gian theo dõi, thử thách, tiến hành các thủ tục kết nạp thêm đảng viên, ngày 01-10-1945, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Gia Lai được thành lập tại Trường Tiểu học Việt-Pháp, thị xã Pleiku, gồm 9 đảng viên do đồng chí Nguyễn Đường làm Bí thư Chi bộ; mỗi đảng viên trong Chi bộ lấy một chữ trong khẩu hiệu: “Xin-Thề-Hy-Sinh-Tất-Cả-Vì-Đảng-Ta” làm bí danh hoạt động. Chi bộ đó làm nhiệm vụ như Ban vận động thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Ngày 25-11-1945, Chi bộ Đảng ở An Khê được thành lập gồm 3 đảng viên, do đồng chí Đỗ Trạc làm Bí thư. Từ tháng 11 đến tháng 12-1945, các chi bộ công nhân Biển Hồ, Bàu Cạn và một chi bộ trong lực lượng vũ trang của tỉnh (chi bộ trong Chi đội Tây Sơn) lần lượt ra đời, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 24 đồng chí.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Xứ ủy Trung Kỳ tiếp tục tăng cường cho Gia Lai thêm nhiều cán bộ, đảng viên; một số cán bộ từ miền Bắc, Liên khu 4, sau khi dự lớp bồi dưỡng cán bộ Việt Minh Trung Bộ tổ chức tại Huế, đến cuối năm 1945 cũng được tăng cường vào Gia Lai công tác. Nhờ vậy, lực lượng cán bộ, đảng viên ở Gia Lai được bổ sung thêm.

Trước yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất và tập trung trong toàn tỉnh, ngày 10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lâm thời gồm 5 đồng chí, do đồng chí Phan Thêm - Phái viên Xứ ủy Trung Kỳ làm Bí thư; các đồng chí Nguyễn Đường, Nguyễn Xuân, Trần Ren, Phạm Thuần làm Ủy viên Ban Chấp hành. Đây là Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, có nhiệm vụ lãnh đạo phong trào cách mạng cho cả hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, cũng như việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cuối năm 1945 đánh dấu bước ngoặt phát triển rất quan trọng trong lịch sử phong trào cách mạng của tỉnh. Sự ra đời của Đảng bộ đã phát huy mạnh mẽ tinh thần cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đảm nhiệm vai trò và sứ mệnh lịch sử, là đội tiên phong lãnh đạo quân và nhân dân trong tỉnh xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, cùng nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975).

Trong suốt chặng đường 30 năm đấu tranh cách mạng (1945-1975), trải qua biết bao khó khăn, thử thách, với nhiều chiến công và có cả những đau thương mất mát, nhưng mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà. Nhiều người con của các dân tộc Gia Lai đã giác ngộ, chiến đấu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, trở thành anh hùng lực lượng vũ trang, như: Anh hùng Wừu, Anh hùng Núp, A Sanh, Kpă Klơng, Rơ Chăm Ớt… Nhiều chiến công hiển hách của quân và dân các dân tộc Gia Lai đã đi vào lịch sử, như: Chiến thắng Đak Pơ, Chiến thắng Plei Me, Chiến thắng đường 7 - Sông Bờ... Hơn 7.000 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh; hàng vạn người là thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; hơn 200 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là những bông hoa bất tử trong thời đại Hồ Chí Minh và sẽ mãi mãi trường tồn trong lịch sử hào hùng của dân tộc.

Sau ngày giải phóng, đất nước thống nhất, tiếp nối truyền thống cách mạng, Đảng bộ tỉnh Gia Lai tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua gian khổ hy sinh, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, ổn định đời sống nhân dân, trấn áp kịp thời bọn phản động FULRO và các tổ chức, đảng phái phản động khác, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, tham gia làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Campuchia.

Sau gần 36 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, vừa làm, vừa học, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tích cực chủ động hợp tác và kêu gọi đầu tư để từng bước xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển. Đến năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.170,9 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7,83%; thu nhập bình quân đầu người năm đạt 56,31 triệu đồng; cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm; hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020 của tỉnh đứng thứ 38 toàn quốc, đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên; chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2020 của tỉnh đứng thứ 21 toàn quốc, đứng đầu khu vực Tây Nguyên, tăng 20 bậc so với năm 2019; chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh được nâng lên (ước đến cuối năm 2021, có 412/762 trường học đạt chuẩn quốc gia và 203/220 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã (đạt 92,27%); thực hiện các chính sách xã hội, xoá đói giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% (năm 2015) giảm còn 3,96% vào cuối năm 2021. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng không ngừng được cải thiện.

Trong suốt quá trình 77 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Gia Lai thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và thực hiện tốt đoàn kết, thống nhất trong Đảng, quan tâm chỉ đạo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Số lượng đảng viên và tổ chức đảng tăng nhanh, từ Chi bộ đầu tiên với 9 đảng viên; đến nay, toàn Đảng bộ có 21 đảng bộ trực thuộc, với 956 tổ chức cơ sở đảng, 3.310 chi bộ trực thuộc, với 61.171 đảng viên. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến, ngày càng phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo điều kiện cũng như động lực để thanh niên cống hiến, trưởng thành, phát huy vai trò xung kích trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện thường xuyên; quốc phòng-an ninh không ngừng được xây dựng, củng cố vững mạnh toàn diện, từng bước chính quy, hiện đại, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình”, “bạo loạn, lật đổ” và các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hoạt động đối ngoại với bạn bè trong nước và quốc tế được được mở rộng; công tác đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta…

Nhìn lại chặng đường 77 năm lịch sử vẻ vang của Ðảng bộ, chúng ta có quyền tự hào về những thắng lợi to lớn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giành được trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúng ta có quyền tự hào về Ðảng bộ tỉnh Gia Lai luôn trung thành vô hạn với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, sáng suốt trong vai trò lãnh đạo của mình. Chúng ta tự hào về nhân dân các dân tộc Gia Lai anh hùng, bất khuất trong chiến đấu, cần cù và sáng tạo trong xây dựng quê hương, một lòng, một dạ đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Bên cạnh đó, chúng ta tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến các thế hệ chiến sĩ cộng sản kiên cường, sự hy sinh thầm lặng, nhưng vô cùng to lớn của quý mẹ Việt Nam Anh hùng; sự hy sinh anh dũng của cha ông đã sống, chiến đấu, lao động, xây dựng quê hương Gia Lai giàu truyền thống cách mạng, để góp phần tô thắm thêm lá cờ đỏ vinh quang của Đảng, của Tổ quốc. Đó là động lực để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai hôm nay nguyện tiếp tục phát huy truyền cách mạng, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Tuyền Lê
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Tổng Bí thư Trường Chinh – Nhà lãnh đạo tài năng, kiệt xuất của cách mạng Việt Nam (08/02)
Cùng nhau góp phần đắc lực vào công cuộc phát triển quê hương Gia Lai (07/02)
Chư Sê: Công bố quyết định công tác tổ chức, cán bộ của BTV Huyện uỷ (07/02)
Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý: Không còn là “kênh thông tin tham khảo quan trọng” (07/02)
Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (07/02)
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xãgiai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 (06/02)
Đức Cơ 14 Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) (03/02)
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (06/02)
Một số kết quả việc triển khai thực hiện mô hình Nông hội trên địa bàn tỉnh (03/02)
Đảng và mùa Xuân khát vọng hùng cường (03/02)
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (02/02)
Thành phố Pleiku đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số (31/01)
Tăng cường lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 (31/01)
Tăng cường công tác quản lý hành nghề y - dược tư nhân trên địa bàn tỉnh (31/01)
Sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê, Gia Lai được công nhận là bảo vật quốc gia (đợt 11, năm 2022) (31/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7511412
Số người Online 262

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này