TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 18/11/2022 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt cùng nhìn lại những đóng góp của đồng chí trên cương vị ủy viên trung ương Cục miền Nam

Tóm tắt: Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí Võ Văn Kiệt luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần chủ động cách mạng tiến công, bám dân, bám đất ở những địa bàn xung yếu và ác liệt nhất. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23-11-1922-23-11-2022) cùng nhìn lại đóng góp của đồng chí trên cương vị Ủy viên Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Khu ủy Khu 9 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.Vào tháng 7-1969, Trung ương Cục miền Nam họp hội nghị lần thứ 9. Hội nghị nhất trí với những đánh giá của Bộ Chính trị về tình hình cách mạng cả nước từ sau Mậu Thân. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Trung ương Cục cử đồng chí Võ Văn Kiệt về làm Bí thư Khu uỷ Khu 9 (T3), đồng chí Lê Đức Anh về làm Tư lệnh Quân Khu 9. Đến tháng 11-1970, Trung ương Cục họp Hội nghị lần thứ 10. Hội nghị phân công đồng chí Võ Văn Kiệt phụ trách T3. Sang năm 1972, đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Cục miền Nam, tiếp tục làm Bí thư Khu ủy Khu 9.

Trước khi về căn cứ Khu ủy T3, đồng chí Võ Văn Kiệt đi một số tỉnh vừa nắm tình hình thực tế vừa chỉ đạo trực tiếp, rồi mới về họp với Khu ủy và Quân ủy. Tình hình đã nắm chắc rồi, nghe báo cáo tại cuộc họp chỉ để tham khảo thêm. Đồng chí Phạm Văn Hùng: "Có thể coi đây là một trong những phong cách làm việc của Anh Tám Thuận (tên hoạt động ở Khu 9 của đồng chí Võ Văn Kiệt): sâu sát cơ sở, thực tế, nắm chắc tình hình, từ thực tế và đường lối chủ trương của Đảng mà đề ra chủ trương, nghị quyết sát đúng, phù hợp".

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, tình hình Khu 9 rất căng thẳng. Địch lấy đồng bằng sông Cửu Long làm trọng điểm bình định, âm mưu bắt lính và vơ vét lúa gạo cung cấp cho các chiến trường khác. Trước sự khủng bố, càn quét của địch, nhiều cơ sở Đảng bị vỡ, các cơ sở còn lại hầu như không hoạt động được; lực lượng vũ trang tập trung phải rút về căn cứ. Đồng chí Võ Văn Kiệt nắm tình hình và truyền đạt Nghị quyết 10 của Trung ương Cục. Đồng chí Võ Văn Kiệt cùng các đồng chí trong Khu ủy bằng đường công khai hợp pháp xuống cơ sở để kiểm tra, nắm lại phong trào.

Trên tinh thần của Nghị quyết Đồng chí Võ Văn Kiệt chỉ đạo “phải mở rộng công tác dân vận. Muốn lôi kéo dân về phải tập trung công tác binh vận, lôi kéo dân, lôi kéo thanh niên cầm súng cho địch trở về. Muốn thắng địch phải đẩy mạnh hoạt động vũ trang". Do đó các đồng chí đã tổ chức lại cơ sở Đảng, xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang của quần chúng, các đội diệt ác, phá kìm. Nhờ có chủ trương đúng đắn, cán bộ kiên quyết bám cơ sở, đến cuối năm 1971, phong trào Khu 9 hồi phục và phát triển đều.

Sau khi Hiệp định Pari được ký kết, trước tình hình địch vi phạm Hiệp định, Khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu, một mặt điện xin ý kiến của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Trung ương Cục, về mặt quân sự xin ý kiến của Bộ Chỉ huy miền; một mặt quyết tâm đưa phong trào tiến công và phản công trừng trị quân địch vi phạm Hiệp định Paris, trước mắt đẩy lùi và làm thất bại kế hoạch “Tràn ngập lãnh thổ”, lấn chiếm và bình định của đối phương.

Đồng chí Võ Văn Kiệt cho rằng: Mệnh lệnh tối cao lúc này là phải giữ đất, giữ dân.Đồng chí Võ Văn Kiệt điện cho Trung ương Cục và Bộ Chính trị: Nếu không chống địch lấn chiếm, để mất đất, mất dân lúc này là mất tất cả. Sau Hội nghị Thường vụ Trung ương Cục và nhất là sau khi có Chỉ thị số 03 ngày 27-3-1973 của Thường vụ Trung ương Cục, các Ban Thường vụ Khu uỷ và nhiều Tỉnh uỷ ở Nam Bộ kịp thời họp nghiên cứu chủ trương và nhận định tình hình để chỉ đạo đối phó với địch. Đồng chí Võ Văn Kiệt đã cùng với Thường vụ đưa ra “Kế hoạch Thời cơ” ngay khi Hiệp định Paris đang được chuẩn bị ký kết, kịp thời bẻ gãy Chiến dịch “Tràn ngập lãnh thổ” của Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Nguyễn Văn Thiệu.

Tháng 4-1973, Trung ương Cục triệu tập Hội nghị rút kinh nghiệm. Đồng chí Võ Văn Kiệt được cử đi dự Hội nghị, với chủ trương và quan điểm đã được thống nhất trong Thường vụ Khu ủy. Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí Trung ương Cục tán thành chủ trương của Khu 9. Bộ Chính trị sau đó đã triệu tập đại diện các Khu, đại diện Trung ương Cục, đại diện Bộ Tư lệnh Miền ra Hà Nội.

Ngày 30-4-1973, đồng chí Võ Văn Kiệt ra Trung ương họp, báo cáo tình hình. Sau nhiều tuần tranh luận, Chiến trường Khu 9 đã là một thực tế có sức thuyết phục cao, chủ trương sau Hiệp định Paris được Bộ Chính trị xác định lại: Tiếp tục con đường bạo lực cách mạng.Được sự nhất trí của Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Kiệt biên thư về Khu nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo tiếp tục thực hiện chủ trương. Mặc dù lúc đầu còn ý kiến trái ngược nhau, nhưng chủ trương và đề nghị của Khu uỷ Tây Nam Bộ được đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục ủng hộ và được đồng chí Võ Văn Kiệt phản ảnh trực tiếp thực tế chiến trường tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1973).

Trong tình hình mới của cách mạng, những năm 1973-1974, công tác xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy của Trung ương Cục được chú trọng. Ngày 11 và 12 tháng 11-1973, Trung ương Cục họp bàn về tổ chức, chấn chỉnh lề lối làm việc của các cơ quan Trung ương Cục và phân công các đồng chí Trung ương Cục phụ trách từng khối công việc, đồng chí Võ Văn Kiệt - Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam phụ trách khối Dân vận - Binh vận - Mặt trận. Trong thời gian chuẩn bị giải phóng Sài Gòn, ông được phân công làm Bí thư Ban cán sự Đảng đặc biệt trong Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn.

Ngày 8-4-1975, tại Sở Chỉ huy Quân sự Miền, đồng chí Lê Đức Thọ thay mặt Bộ Chính trị công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch giải phóng Sài Gòn và thông qua phương án của chiến dịch. Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn do Đại tướng Văn tiến Dũng làm Tư lệnh trưởng. Đồng chí Võ Văn Kiệt phụ trách tiếp quản Thành phố. Trong thời gian chuẩn bị giải phóng Sài Gòn, đồng chí Võ Văn Kiệt được Trung ương Cục phân công làm Bí thư Ban cán sự Đảng đặc biệt trong Uỷ ban quân quản thành phố Sài Gòn.

Có thế khẳng định rằng với tầm tư duy chiến lược, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở, ở mỗi giai đoạn đầy khó khăn, thử thách, đồng chí Võ Văn Kiệt trên những cương vị khác nhau, đã đóng góp quan trọng vào quá trình lãnh đạo cách mạng trên từng địa bàn được phân công, góp phần vào khôi phục, giữ vững và phát triển tổ chức, phong trào cách mạng, hơn nữa là góp phần vào đường lối chỉ đạo cách mạng của Đảng trong những thời điểm khó khăn, quyết liệt góp phần lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần không nhỏ vào công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của đồng chí Võ Văn Kiệt thế hệ trẻ hôm nay một lần nữa nhìn lại những đóng góp to lớn của đồng chí đối với nước nhà. Và trên hết thế hệ trẻ hôm nay một lần nữa tri ân những đóng góp của đồng chí đối với Tổ quốc, đối với non sông./


Tài liệu tham khảo

1. Nhiều tác giả: Võ Văn Kiệt người thắp lửa, NXB Trẻ, 2010.

2. Bài nói chuyện của đồng chí Võ Văn Kiệt (Sáu Dân) Bí thư Thành ủy Sài Gòn, nguyên là Bí thư Khu ủy Khu 9 cũ, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30-12-1975. Tài liệu lưu Phòng tư liệu Viện Lịch sử Đảng.

3. Theo cuốn Dấu ấn Võ Văn Kiệt, Tạp chí Xưa và Nay – Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2008.


ThS. Vũ Thị Thảo, Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Kết quả kỳ thi thứ bảy (kỳ cuối), Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (05/12)
Binh đoàn 15 tặng nhà ở cho nhiều đối tượng trên địa bàn đơn vị (02/12)
Ghi nhận từ một buổi sinh hoạt chi bộ (02/12)
Đảng bộ tỉnh Gia Lai – 77 năm một chặng đường (02/12)
Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội (28/12)
Phú Thiện: 91 đại biểu tham dựHội nghị tuyên truyền về An toàn giao thông. (29/11)
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (29/11)
Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11)
Gia Lai ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (23/11)
Infographics: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Ý chí và niềm tin tất thắng (22/11)
Infographics: 13 văn kiện hợp tác giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc (22/11)
Khởi nghĩa Nam Kỳ - Trang sử oanh liệt của Cách mạng Việt Nam (22/11)
Tăng cường tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII (22/11)
Tuyên truyền về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước (22/11)
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” (22/11)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7481964
Số người Online 228

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này