TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 03/08/2022 (GMT+7)

Gia Lai: Khoa học - công nghệ và những đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thời gian qua, việc ứng dụng khoa học công nghệ được triển khai, áp dụng mạnh mẽ đến đến các lĩnh vực đời sống xã hội, nhờ đó, đã có những đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Việc ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã có tác động tích cực cả về khía cạnh chính trị và khía cạnh xã hội. Trong đó, sự tác động từ những thành tựu của khoa học và công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi tư duy, phương pháp trong việc định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nhận thức của xã hội đã có những thay đổi nhất định, nhất là việc sản xuất dần thay đổi theo hướng tiêu chuẩn chứng nhận của những sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đạt 39,32% (trung bình chung của cả nước giai đoạn 2016 - 2020 là 45,72%).

Ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật đã làm thay đổi nhận thức trong quản lý điều hành của cả hệ thống chính trị như: Ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hànhtrong hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cấp xã; triển khai hệ thống Một cửa điện tử liên thông đến 100% đơn vị cấp s, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã; xây dựng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh với hơn 287 cơ quan, đơn vị nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký sử dụng,hơn 10.700 cán bộ, công chức, viên chứcđược tạo lập và cấp hộp thư điện tử; Ứng dụng chữ ký số, chứng thư số, đến nay, tỉnh đã phối hợp Ban Cơ yếu Chính phủ cấp hơn 4.000 chứng thư số cơ quan, cá nhân của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh, đến nay, tất cả ủy ban nhân dân cấp huyện đã triển khai hội nghị truyền hình đến 215/220 xã, đạt tỷ lệ 98%;triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỉnh đã triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tích hợp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.Giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao đã từng bước được nâng cao, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 227.176,4 ha cây trồng các loại sản xuất theo hướng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance, FLO. Cụ thể: Cây ăn quả 21.375,6 ha; Rau các loại 35.664,5 ha; Cà phê 36.620,32 ha; Điều 17.931,1 ha; Hồ tiêu 10.788,1 ha; Lúa 75.435,9 ha; Khoai lang 4.405,4 ha; Các cây trồng khác 24.955,5 ha. Trong đó có 46.307,5 ha được chứng nhận. Ở lĩnh vực chăn nuôi, có 03 cơ sở được chứng nhận chăn nuôi heo VietGAHP quy mô 2.500 con/lứa, sản lượng 5.900 tấn/năm; 01 cơ sở được chứng nhận chăn nuôi
bò GlobalGAP, quy mô 10.000 con bò sữa, 2.000 con bò thịt, sản lượng sữa ước
đạt 35.000 tấn/năm; 01 cơ sở được chứng nhận nuôi ong VietGAHP quy mô
7.500 đàn và sản lượng 210 tấn/năm.

Hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở hỗ trợ phát triển sản xuất và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Giai đoạn 2012 - 2021, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện 233 nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp huyện với kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học, công nghệ hơn 47.000 triệu đồng. Các dự án triển khai chủ yếu tập trung chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễnphù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức chuyển giao kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh, nhằm đưa nhanh kết quả nghiên cứu đến với người dân, doanh nghiệp để áp dụng vào trong thực tế sản xuất. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (Đề án OCOP) trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên,bên cạnh những kết quả đạt được thì sự phát triển của khoa học, công nghệ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; cơ sở hạ tầng về công nghệ cao còn yếu; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong GRDP của tỉnh còn thấp; nguồn nhân lực khoa học, công nghệ còn thiếu, nhất là các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học... do đó, cần có những giải pháp cụ thể nhằm từng bước nâng cao vai trò, vị trí của khoa học, công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Lưu Thị
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Ban Tổ chức Trung ương và Bộ thông tin và truyền thông tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên báo chí (05/06)
08 đối tượng bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 (05/06)
Chiến thắng Đak Pơ mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược quan trọng (02/06)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: 10 năm xây dựng và trưởng thành (02/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (02/06)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Công bố Quyết định tiếp nhận công chức (02/06)
Một số trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 6/2023 (01/06)
Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số và Hội chợ kết nối nông sản huyện Krông Pa (31/05)
Gia Lai: Tổ chức “Chợ Nhân đạo” hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2023 (31/05)
Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (30/05)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ (29/05)
Đức Cơ đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (26/05)
Gia Lai: Truy điệu và án táng 22 hài cốt liệt sĩ (26/05)
Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” tại Buôn Chờ Tung, xã Ia Hdreh (26/05)
Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chữa cháy rừng (24/05)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7573957
Số người Online 347

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này