TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 12/07/2022 (GMT+7)

Kết quả đạt được của Đảng bộ Khối trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022 mặc dù vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết, dịch bệnh bất thường, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lan rộng, tác động bất lợi kéo dài đến mọi mặt đời sống và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


Quang cảnh buổi tọa đàm

Đảng ủy Khối đã chủ độngchỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo xây dựng Đảng, đoàn thể và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác.

Đảng ủy Khối thực hiện tốt công tác đề xuất, tham mưu, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác điều hành của Thường trực Tỉnh ủy. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương; hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn; thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19; tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2022 và các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”, khôi phục phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải cách tư pháp; hoạt động xét xử các vụ án, thi hành án đúng quy định pháp luật, hạn chế án tn đọng; tích cực giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... góp phn ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Chăm lo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận T quốc, các tổ chức đoàn thể, hiệp hội, hội; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tuyên truyên, vận động đoàn viên, hội viên và các tng lớp nhân dân chủđộngtham gia thực hiện công tác phòng, chng dịch Covid-19 gn với phát triên kinh tế - xã hội; động viên, chăm lo đời sng của đoàn viên, hội viên, nhân dân, nhấtlàkịp thời hỗ trợ các đi tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống mọi biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện

Quy trình công tác cán bộ.


Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, tháo gỡ cáckhó khăn do bị ảnh hưởng dịch Covid-19. tổng doanh thu trong 6 thángđầunăm 2022 các doanh nghiệp trong Khối 3,596 tỷ đồng; lợi nhuận 99 tỷ đồng; nộp ngân sách cho tỉnh ước đạt gần 76 tỷ đồng; nộp BHXH, BHYT, BHTN trên 33 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng. Đối với 12/14 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động 47,735 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay 89,236 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu 1.99%; chênh lệch thu nhập – chi phí ước đạt 609 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 38 tỷ đồng; nộp BHXH, BHYT, BHTN 34 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động 12 triệu đồng/người/tháng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được tăng cường; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhđãđược Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện có hiệu quả; ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng năm 2022

Lãnh đạo Đảng ủy Khối làm việc với 16 cấp ủy TCCSĐ để nắm tình hình, chỉđạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCSĐ. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tham dự, chỉ đạo hội nghị đảng viên định kỳ các đảng bộ cơ sở; ủy viên Ban Chp hành Đảng bộ Khối dự sinh hoạt chi bộ ở 17 TCCSĐ. Nhờ đó, duy trì khánghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, nội dung, quy trình theo quy định gắn với đảm bảo các biện pháp phòng, chống Covid-19.


Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 10.

Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tiến hành sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm; tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với 04 TCCSĐ theo Kế hoạch kiểm tra năm 2022.Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch Mái m biên cươngĐã có 38 TCCSĐ đăng ký tham gia Kế hoạch để hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở khu vực biên giới của tỉnh với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Hiệnđãbàn giao 29/34 căn nhà.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch vận động hỗ trợ mua thẻ BHYT năm 2022 cho các đối tượng người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thôi hưởng hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kết thúc vận động với tổng số tiền là 1.025.958.000 đồng (Một tỷ không trăm hai mươi năm ngàn chín trăm năm mươi tám ngàn đồng chẵn) và đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai trao tặng 22.711 thẻ BHYT cho người hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh (trong đó có 18.744 người thuộc hộ người đồng bào dân tộc thiểu số)465 thẻ BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mắc sống trung bình trên địa bàn huyện Chư Pưh (đại diện mỗi bộ 01 người) đảm bảo đúng đối tượng, thời gian thụ hưởng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tt những nhiệm vụ vàgiải pháptrọng tâm đã đề ra.

Cụthểhóathực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương việcthựchiệnKết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị toàn quốcquán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảngđến cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối để phổ biến, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐUK, ngày 18/4/2022 về tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tổ chức đợt sinh hoạt chính trịvề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Kế hoach số 51-KH/ĐUK, ngày 29/4/2021 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếnhành tổ chức Toạ đàm “Lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh theo tinh thần kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” với các tham luận của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối và các TCCSĐ trực thuộc xoay quanh các nội dung trọng tâm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII vào Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ xây dựng kế hoạch và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị phù hợp với điều điện ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao và đề ra để chủ động có kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện phù hợp; quản lý, điều hành hoạt động SXKD có hiệu quả góp phần khắc phục những khó khăn, thực hiện đạt mức tốt nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022.Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.Thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quan tâmđếnviệc triển khai quán triệt, học tập và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của cấp trên; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.Tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng năm 2022. Gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chỉ đạo các đảng bộ cơ sở chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 và tổ chức hội nghị đảng viên định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; nângcaochấtlượngsinhhoạt chi bộđịnhkỳ; kiện toàn các một số TCCSĐ, cấp ủy viên ở cơ sở;tiếp tục đôn đốccác TCCSĐ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2022 theo nghị quyết đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đánh giá chất lượng, phân loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng thực chất, đúng thời gian quy định. Chú trọng Triển khai có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khối năm. Tập trung nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để tiến hành kiểm tra, nhằm kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và Nhà nước.

- Thườngxuyên thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận; Ban chỉđao 33; Ban chỉđạo 35. Chỉ đạo Đoàn Khối tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Khối nhiệm kỳ 2022-2027. Tổng kết Kế hoạch “Mái ấm biên cương” năm 2022. Các cấp ủy, TCCSĐ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở các địa phương trong tỉnh.


Bùi Thị Hồng - Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Khối
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở (08/08)
Gia Lai tăng cường các giải pháp quản lý bình ổn giá thịt lợn và thức ăn chăn nuôi (08/08)
Gia Lai tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh (08/08)
Gia Lai: Khai giảng lớp Cao học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước khóa 28.1B (08/08)
Kết quả Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”. (08/08)
Nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt dư luận xã hội (06/08)
Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (19/07)
Chi bộ Tổ dân phố 6 (Phường Hòa Bình) tổ chức Đại hội lần thứ VII (03/08)
Kết quả thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh (03/08)
Gia Lai: Khoa học - công nghệ và những đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh (03/08)
PhườngIaKringchú trọngnâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính (03/08)
Địa điểm thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Cheo Reo được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh (02/08)
Pleiku đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới (02/08)
Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 (27/07)
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” (27/07)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6448990
Số người Online 283

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này