TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 11/07/2022 (GMT+7)

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang khóa IX

Sáng ngày 11/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ chín đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; bàn, cho ý kiến một số vấn đề quan trọng khác.


Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị. 

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí:Nguyễn Hữu Tuyến - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Trần Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyệnvàBí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Kbang.


Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phan Trần Thọ báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Huỳnh Văn Nam báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


Chiều cùng ngày, hội nghị quán triệt Công văn số 731-CV/TU, ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy Gia Lai triển khai Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26 tháng 4 năm 2019 và Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24 tháng 3 năm 2020; Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quán triệt và chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Quang cảnh hội nghị. 

Có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN, thu ngân sách đều tăng so với cùng kỳ. Các dự án, chương trình được quan tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được triển khai quyết liệt. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tích cực, cơ bản được kiểm soát. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định; tình hình vi phạm pháp luật được kiềm chế, vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và tai nạn giao thông được kéo giảm. Công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Việc tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy được chú trọng. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng; triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đạt được một số kết quả. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng thực hiện, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực triển khai các hoạt động hướng về cơ sở.


Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp và nhiều loại hàng hóa tăng, … nên một số hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, nhất là các ngành nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, vận tải, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Tiến độ xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm so với kế hoạch. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp (mới đạt khoảng 4,72% kế hoạch). Chất lượng dạy, học bị ảnh hưởng do phải thích ứng với tình hình dịch COVID-19; công tác duy trì sĩ số học sinh ở một số trường vùng sâu, vùng xa có thời điểm không đảm bảo; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt thấp (mới đạt 81,93%). Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng còn diễn biến phức tạp; nạn tự tử, tảo hôn trong đồng bào Bahnar còn xảy ra nhiều. Công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy ở một số tổ chức đảng chưa kịp thời; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số thôn, làng chuyển biến chậm. Công tác kết nạp đảng viên mới còn thấp (mới đạt 45,45% Nghị quyết). Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng chưa chủ động, kết quả còn ít. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên, nâng cao hoạt động tổ chức đoàn, hội ở một số nơi gặp khó khăn.


Phát biểu kết luận, đồng chíNguyễn Hữu Tuyến - TUV, Bí thư Huyện ủyđánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các ban, phòng, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng ủy trực thuộc đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục: như công tác bảo vệ rừng, đôn đốc các dự án chậm triển khai, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tỷ lệ tảo hôn, tự tử còn nhiều, công tác phát triển đảng viên chưa cao…


 Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tập trung rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, có giải pháp căn cơ để lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2022.


Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX về tiếp tục xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; về đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo hướng bền vững, gắn với phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, cây dược liệu, cây ăn trái cho nhu cầu nội địa và hướng đến xuất khẩu; về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn và phát triển vốn rừng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; thu hồi đất rừng bị lấn chiếm; triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý chặt chẽ diện tích đất do địa phương quản lý, không để lấn chiếm; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản. Quan tâm củng cố, kiện toàn, hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, mô hình nông hội.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số; tích cực tuyên truyền, vận động và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tăng cường các giải pháp phát triển tỷ lệ người dân tham gia xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ 85%. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động; tổ chức Ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2022 (29 - 30/7).


Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tình trạng tự tử, ngăn chặn tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và phòng, chống có hiệu quả tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật.


Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng và các vấn đề mới phát sinh. Chú trọng nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy. Tổ chức tốt Cuộc thi “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025” bằng hình thức trắc nghiệm qua mạng internet.


Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời các nguồn thông tin để phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.


Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.


Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm tình hình, phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Triển khai thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, nhân dân. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo mục đích, yêu cầu; chuẩn bị tổ chức đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Đức Ngọc
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở (08/08)
Gia Lai tăng cường các giải pháp quản lý bình ổn giá thịt lợn và thức ăn chăn nuôi (08/08)
Gia Lai tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh (08/08)
Gia Lai: Khai giảng lớp Cao học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước khóa 28.1B (08/08)
Kết quả Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”. (08/08)
Nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt dư luận xã hội (06/08)
Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (19/07)
Chi bộ Tổ dân phố 6 (Phường Hòa Bình) tổ chức Đại hội lần thứ VII (03/08)
Kết quả thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh (03/08)
Gia Lai: Khoa học - công nghệ và những đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh (03/08)
PhườngIaKringchú trọngnâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính (03/08)
Địa điểm thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Cheo Reo được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh (02/08)
Pleiku đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới (02/08)
Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 (27/07)
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” (27/07)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

2

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Hop thu cong tac vien

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 6448966
Số người Online 243

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này