TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 26/05/2023 (GMT+7)

Đức Cơ đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, khi chúng ta đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát phát triển ứng dụng về dân cư, định danh cá nhân và thực hiện điện tử đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”. Đây là một trong những dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay. Phát triển ứng dụng dữ liệu điện tử có ý nghĩa tầm quan trọng rất lớn như:


Người dân được hướng dẫn thực hiện đăng ký hộ tịch tại bộ phận một cửa huyện Đức Cơ. Ảnh: P.L


Thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công, sử dụng giấy tờ sang hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý toàn dân thông qua mã định danh cá nhân.

Góp phần khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chính xác trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các bộ, ngành, địa phương.

Tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu, tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng trong việc tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp.

Thúc đẩy quản trị quốc gia bằng kỷ thuật số, quản trị thông minh.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Quyết định số 06 ( Đề án 06) của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện đã đượccấp ủy, tổ chức đảng, chính quyềnđịa phươnglãnh đạo, chỉ đạotriển khai thực hiệnnghiêm túc, đồng bộ và toàn diện bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Thường trực Huyện ủy Đức Cơ đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 27 tháng 4 năm 2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đẩy mạnh thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện

Hiện nay, việc nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được triển khai thực hiện đồng bộ với cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền,các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 được nâng lên; hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và công tác cải cách hành chínhgắn với chuyển đổi số tạo sự chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các tổ chức và cá nhân,góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ cấp bách trong Đề án 06 bị chậm tiến độ; dữ liệu công dân chưa đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; chưa hoàn thành chỉ tiêu cấp 100% căn cước công dân cho các trường hợp đủ điều kiện; việc cấp tài khoản định danh điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến còn thấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ chuyển đổi số, Đề án 06, nhất là nhân lực chất lượng cao còn thiếu.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 06 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai toàn diện các nhiệm vụ Đề án. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách. Bổ sung, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại. Trước mắt, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện hạ tầng phục vụ triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, nhất là thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, số hóa và tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Các ngành liên quan chủ động xây dựng các mô hình phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, giám sát và nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu công nghệ thông tin phục vụ Đề án 06. Các cán bộ làm công tác quản trị, vận hành hệ thống dữ liệu phải được quản lý, giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định. Ưu tiên bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước và có cơ chế linh hoạt trong việc đầu tư để triển khai nhanh, hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 tại địa phương. Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số nói chung, Đề án 06 nói riêng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06, đồng thời nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm theo quy định.

Để tạo được thành công này cần sự hưởng ứng của cá nhân, tổ chức đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trên nền tảng khoa học và công nghệ tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử để hình thành công dân số, xã hội số, phù hợp với xu thế chung của nhân loại./.


Phạm Lựu
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Gia Lai với công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước (08/06)
Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (08/06)
“Học kỳ trong quân đội” với chủ đề Tôi là chiến sỹ năm 2023: Trải nghiệm thú vị trong môi trường quân đội (08/06)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: 10 năm xây dựng và trưởng thành (07/06)
Gia Lai: Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối (06/06)
Triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (06/06)
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (06/06)
Chương trình phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 (06/06)
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (05/06)
Cách xác định thời gian, tiền lương để hưởng trợ cấp tinh giản biên chế từ 20/7/2023 (05/06)
Chính sách thôi việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 29 (05/06)
Ban Tổ chức Trung ương và Bộ thông tin và truyền thông tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên báo chí (05/06)
08 đối tượng bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 (05/06)
Chiến thắng Đak Pơ mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược quan trọng (02/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (02/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575843
Số người Online 275

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này