TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 24/05/2023 (GMT+7)

Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến

Chiều ngày 24/5/2023, tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Quảng cảnh hội nghị


Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến gồm 20 điểm cầu trên toàn tỉnh với 2.185 đại biểu tham dự (trong đó, điểm cầu chính gồm 282 địa biểu, và 19 điểm cầu tại các huyện, thị, thành ủy gồm 1.903 đại biểu). Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; trưởng, phó các ban Hội nhân dân Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban dân tỉnh; giám đốc, phó giám đốc các sở; trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính - xã hội tỉnh; trưởng hoặc phó phụ trách các hội đặc thù cấp tỉnh. lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; phó bí thư đảng ủy, phó chỉ huy trưởng, phó giám đốc, phó chính ủy Quân sự tỉnh, Bộ Biên phòng tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Trung ương; báo cáo viên Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh tình hình, kết quả nổi bật Hội nghị Trung ương Bảy khóa XIII, diễn ra từ ngày 15/5 đến 17/5/2023. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ để tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung như: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; Một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị. Theo đó, Hội nghị đã nêu những kết quả thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt, có thể kể đến là công tác đấu trang phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm về kết quả đã đạt được, vẫn tồn tại một số mặc hạn chế như công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng có lúc có nơi chưa kịp thời, chưa mạnh mẽ và hiệu quả chưa cao. Trên cơ sở phân tích, dự báo về bối cảnh, tình hình mới thì Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu chỉ đạo tập trung ưu tiên triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng là (1) phát triển kinh tế, (2) phát triển văn hóa xã hội, (3) tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại, (4) đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, (5) Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội thứ lần XIV của Đảng. Từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, rút ra 5 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc như: (1)phải luôn luôn nắm vững và nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc và chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước; (2) phải bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng và thực hiện cho bằng được chương trình công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng, hằng tuần theo đúng kế hoạch; (3) tập trung ưu tiên ban hành đồng bộ và có chất lượng cao hơn nữa hệ thống pháp luật, các quy định, quy chế, quy trình công tác để thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị; (4)tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí Ủyviên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải gương mẫu chấp hành nghiêm túc hơn nữa các quy chế, chế độ công tác; hoạt động trên cơ sở Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; (5) từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phát huy cao độ tinh thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực mình phụ trách.

 

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí yêu cầu căn cứ Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đôn đốc các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, chu đáo, bài bản, cầu thị và có tính tự phê bình sâu sắc, đúng thời gian quy định. Đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo.


Thế Phường
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Gia Lai với công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước (08/06)
Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (08/06)
“Học kỳ trong quân đội” với chủ đề Tôi là chiến sỹ năm 2023: Trải nghiệm thú vị trong môi trường quân đội (08/06)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: 10 năm xây dựng và trưởng thành (07/06)
Gia Lai: Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối (06/06)
Triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (06/06)
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (06/06)
Chương trình phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 (06/06)
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (05/06)
Cách xác định thời gian, tiền lương để hưởng trợ cấp tinh giản biên chế từ 20/7/2023 (05/06)
Chính sách thôi việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 29 (05/06)
Ban Tổ chức Trung ương và Bộ thông tin và truyền thông tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên báo chí (05/06)
08 đối tượng bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 (05/06)
Chiến thắng Đak Pơ mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược quan trọng (02/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (02/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575861
Số người Online 680

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này