TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 21/05/2023 (GMT+7)

Gia Lai tập trung đảm bảo nguồn ngân sách dành cho phát triển văn học, nghệ thuật

Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, mặc dù tình hình trong nước và trên thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên phương diện sáng tác, trình diễn, quảng bá tác phẩm... làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức, hưởng thụ về văn hóa, nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân.


Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã ban hành nhiều chế độ, chính sách, tập trung đảm bảo nguồn ngân sách dành cho phát triển văn học, nghệ thuật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, công tác phối hợp cũng như việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, quảng bá, giới thiệu tác giả - tác phẩm, kinh phí Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai. .. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa cũng được đẩy mạnh, phát huy các nguồn lực xã hội trong hoạt động văn học nghệ thuật; chủ động đăng ký với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn học nghệ thuật gắn với các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn tại địa phương.

Trong những năm qua, Sở Tài chính đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị nhằm thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm kinh phí về phát triển văn học nghệ thuật trong các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2008 - 2023, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí đầu tư cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật với tổng số tiền là 14.342,75 triệu đồng

Bên cạnh một số kết quả đã đạt được, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư kinh phí cho hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, đó là:

Về các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cho sự phát triển văn học, một số chính sách về đầu tư kinh phí cho hoạt động văn học chưa đúng tầm, đúng mức, còn bất cập: như cơ chế khuyến khích, hỗ trợ sáng tác văn học; tạo môi trường thuận lợi, lành mạnh cho văn học phát triển, đầu tư cho giới thiệu quảng bá các tác giả, tác phẩm văn học trong và ngoài nước vẫn còn hạn chế; chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật chưa được thực hiện nghiêm túc.

Vẫn đang thiếu một hệ thống quy định chặt chẽ và thống nhất về quy trình đặt hàng, tài trợ sáng tác cũng như cơ chế tăng cường quản lý nhà nước trong việc sử dụng ngân sách nhà nước đặt hàng, hỗ trợ sáng tác khiến các chương trình này vẫn còn tình trạng phân tán nguồn lực, các tác phẩm được đặt hàng, hỗ trợ sáng tác tuy phong phú về số lượng nhưng chất lượng vẫn còn hạn chế. Một số các chương trình đặt hàng, hỗ trợ sáng tác chưa đạt được như kì vọng, chưa thực sự góp phần tạo nên tác phẩm lớn, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Đối với việc xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật trong thời gian qua đã có những bước chuyển biến, tuy nhiên, phần lớn là trông chờ từ nguồn kinh phí nhà nước, chưa chú trọng đến công tác xã hội hóa để nâng cao hoạt động văn học phục vụ công chúng.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các quy định hiện hành, đảm bảo tài chính đối với hoạt động văn học và nghệ thuật, Sở Tài chính đề xuất một số giải pháp sau:

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ văn học và nghệ thuật để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng trên mọi lĩnh vực, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho văn học và nghệ thuật.

Huy động nguồn tài chính của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh để đầu tư cho văn học và nghệ thuật.

Huy động các nguồn đối ứng từ các doanh nghiệp, đóng góp từ các cá nhân, tổ chức dành cho nghiên cứu, ứng dụng các văn học và nghệ thuật.

Cân đối đề xuất bố trí nguồn lực dành cho các nhiệm vụ văn học và nghệ thuật có tính ứng dụng cao, có khả năng nhân rộng vào thực tiễn, theo hướng tập trung trọng điểm, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện đặt hàng, đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật.

Đề xuất các Bộ, Ban, ngành Trung ương nghiên cứu tham mưu Chính phủ rà soát ban hành văn bản quy định mới về chế độ bồi dưỡng, đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn; chế độ chi kinh phí trong việc tổ chức các hoạt động Hội thi, Hội diễn, Cuộc thi, Liên hoan về văn hóa, văn nghệ từ cấp tỉnh đến cấp huyện phù hợp với thực tiễn đời sống và tạo động lực động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ./.


Ban Biên tập (nguồn Sở Tài chính)
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Gia Lai với công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước (08/06)
Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (08/06)
“Học kỳ trong quân đội” với chủ đề Tôi là chiến sỹ năm 2023: Trải nghiệm thú vị trong môi trường quân đội (08/06)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: 10 năm xây dựng và trưởng thành (07/06)
Gia Lai: Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối (06/06)
Triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (06/06)
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (06/06)
Chương trình phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 (06/06)
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (05/06)
Cách xác định thời gian, tiền lương để hưởng trợ cấp tinh giản biên chế từ 20/7/2023 (05/06)
Chính sách thôi việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 29 (05/06)
Ban Tổ chức Trung ương và Bộ thông tin và truyền thông tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên báo chí (05/06)
08 đối tượng bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 (05/06)
Chiến thắng Đak Pơ mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược quan trọng (02/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (02/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575962
Số người Online 390

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này