TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 19/05/2023 (GMT+7)

Thành phố Pleiku: Tiếp tục giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 2 năm qua Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà xã hội và nhân dân trên địa bàn quan tâm.


Ảnh: Bảo Hân.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 25/10/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung Chuyên đề toàn khóa và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt chú trọng việc giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi cộm, việc thực hiện các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc gắn với các quy định Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ngày càng thực chất, hiệu quả; Quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; Quyết định số 554-QĐ/TU, ngày 14/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...nhằm nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt trong việc chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân và cán bộ, đảng viên, trước hết là những vụ việc nổi cộm, bức xúc để kịp thời chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương, đơn vị và Nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt các quy định về tiếp dân và đối thoại với Nhân dân.

Vì vậy, từ năm 2021 đến nay (đến hết quý 1 năm 2023), các cấp ủy đã thực hiện 897 cuộc tiếp dân (trong đó, Bí thư Thành ủy tiếp 10 cuộc; bí thư đảng ủy 22 xã, phường tổ chức 887 cuộc); bí thư 22 xã phường tổ chức 15 buổi đối thoại với Nhân dân; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức các cuộc tiếp công dân và đối thoại với Nhân dân. Từ năm 2021 đến hết quý I năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp: 54 lượt, 54 công dân với 54 vụ việc, đã hướng dẫn, giải quyết 54 vụ việc, đạt 100%; tiếp nhận 1.086 đơn, gồm: 8 khiếu nại, 5 đơn tố cáo, kiến nghị: 1073. Tổ chức 12 cuộc gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp với công dân. Thông qua các buổi tiếp xúc, đối thoại, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của nhân dân đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt chức năng giám sát của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Trong năm 2022, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng của dịch Covid -19 nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố đã ghi nhận những kết quả phục hồi trở lại, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội tại địa phương cơ bản hoàn thành, như: Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 36.644,1 tỷ đồng, đạt 99,6% kế hoạch và tăng 10,16% so với cùng kỳ; tổng đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 9.403,2 tỷ đồng, đạt 101,65% kế hoạch; thu cân đối ngân sách Nhà nước theo phân cấp ước thực hiện 1.380,4 tỷ đồng, bằng 100,46% kế hoạch của tỉnh. Công tác xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản, phát triển du lịch được quan tâm chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao, giáo dục và đào tạo tiếp tục có nhiều khởi sắc. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương: giao quân đạt chi tiêu trên giao. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, đặc biệt là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cao của công dân được quan tâm thực hiện theo quy định. Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành ăn được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiến toàn và củng cố, hoạt động ổn định, hiệu quả. Chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo tiến độ; tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số những hạn chế, đó là: Tiến độ thực hiện lập, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng thời gian kéo dài; công tác bồi thường. giải phóng mặt bằng còn chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chưa giải quyết kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ thi công trình và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư. Công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trưởng hiệu quả chưa cao. Các vụ việc liên quan đến tôn giáo, phạm pháp hình sự, tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông có thời điểm còn phức tạp. tăng so với cùng kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra có mặt còn hạn chế. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên một số đơn vị đạt thấp.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đề ra nhiệm vụ tích cực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã có những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó, tập trung tiếp tục giải quyết những vấn đề bức xúc, nhân dân quan tâm như: các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2023; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự và chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, nhất là môi trường ở nông thôn; bảo đảm an ninh trật tự, nhiều vấn đề khác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, nhằm tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chính quyền thành phố, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị.


Bảo Hân
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 Các tin khác
Gia Lai với công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước (08/06)
Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (08/06)
“Học kỳ trong quân đội” với chủ đề Tôi là chiến sỹ năm 2023: Trải nghiệm thú vị trong môi trường quân đội (08/06)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: 10 năm xây dựng và trưởng thành (07/06)
Gia Lai: Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối (06/06)
Triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (06/06)
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (06/06)
Chương trình phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 (06/06)
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (05/06)
Cách xác định thời gian, tiền lương để hưởng trợ cấp tinh giản biên chế từ 20/7/2023 (05/06)
Chính sách thôi việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 29 (05/06)
Ban Tổ chức Trung ương và Bộ thông tin và truyền thông tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên báo chí (05/06)
08 đối tượng bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 (05/06)
Chiến thắng Đak Pơ mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược quan trọng (02/06)
Gia Lai: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (02/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

cuoc thi

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

Sách mô hình hay cách làm tốt

Gia Lai 90 nam hinh thanh va phat trien

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thông tin Tuyên giáo Gia Lai


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 7575959
Số người Online 440

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3717002 - Fax: (0269) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này