cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

Thi
Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”
Kỳ 3 bắt đầu từ 9 giờ, ngày 6/7/2020 và kết thúc 17 giờ, ngày 17/7/2020
1. Vào thời điểm nào, lực lượng ta đã chặn đánh tiêu diệt hoàn toàn Binh đoàn cơ động 100 (GIM 100) của Pháp tại dốc Đak Pơ, giải phóng tiểu khu An Khê và phần lớn tỉnh Gia Lai? Đơn vị nào trực tiếp tham gia trận đánh?

a. Ngày 23/6/1954, Trung đoàn 108.

b. Ngày 24/6/1954, Trung đoàn 96.

c. Ngày 25/4/1954, Trung đoàn 803

2. Hãy cho biết tờ Nội san Vững Tiến của Tỉnh ủy Gia Lai ra số đầu tiên vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 20 tháng 6 năm 1955.

b. Ngày 20 tháng 7 năm 1955.

c. Ngày 20 tháng 8 năm 1955.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) họp Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) xác định con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới là gì?

a. Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở Miền Nam là giải phóng Miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc.

b. Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở Miền Nam khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

c. Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở Miền Nam là giải phóng Miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến.

4. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ở đâu?

a. Ngày 20/12/1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành, trong vùng căn cứ thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh.

b. Ngày 20/11/1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành, trong vùng căn cứ thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh.

c. Ngày 20/12/1961, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành, trong vùng căn cứ thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh.

5. Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai được thành lập vào năm nào? Ai được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai?

a. Năm 1960; Ông Krung Tôlôkơn (Siu Bôm) làm Chủ tịch.

b. Năm 1961; Ông Đinh Túp (Bă Sát) làm Chủ tịch.

c. Năm 1962; Ông Đoàn Lý (Xoa) làm Chủ tịch.

6. Hãy cho biết Khu trung tâm căn cứ của tỉnh Gia Lai trong kháng chiến chống Mỹ được thành lập vào ngày tháng năm nào? Gồm các xã nào?

a. Ngày 26/02/1962; gồm xã Kơpiar và xã Krong (Khu 2)

b. Ngày 27/02/1962; gồm xã Krong (Khu 2) và xã Lơpà (Khu 3).

c. Ngày 28/02/1962; gồm xã Kơpiar, xã Krong (Khu 2) xã Lơpà (Khu 3).

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên : (*)
Cơ quan/Tổ chức :
Ngày sinh : (*)
Địa chỉ : (*)
Số điện thoại :
Email :
Số CMTND :
Số người dự đoán:(*)
Nhập mã bảo mật: 10650