cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

Thi
Câu hỏi trắc nghiệm “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”
Kỳ thứ nhất từ 9h ngày 6/4/2020 và kết thúc 17h giờ ngày 17/4/2020
1. Câu 1: Tỉnh Gia Lai khởi nghĩa dành thắng lợi vào ngày tháng năm nào?

a- Ngày 22 - 8 -1945

b- Ngày 23 - 8 -1945

c- Ngày 24 - 8 - 1945

2. Câu 2: Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Gia Lai được Hội nghị đại biểu các lực lượng khởi nghĩa thông qua vào thời điểm nào?

a- Đêm 23 - 8 -1945

b- Đêm 24 - 8 -1945

c- Đêm 25 - 8 - 1945

3. Câu 3: Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Gia Lai được thành lập vào ngày tháng năm nào? Tại địa phương nào?

a- Ngày 01-10-1945; tại thị xã Pleiku

b- Ngày 01-11-1945; tại Thị trấn An Khê

c- Ngày 01-12-1945; tại Huyện Cheo Reo

4. Câu 4: Hãy cho biết đồng chí nào làm Bí thư Chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Gia Lai?

a- Đồng chí Nguyễn Đường

b- Đồng chí Nguyễn Bá Hòe

c- Đồng chí Trần Ren

5. Câu 5: Đảng bộ Đảng cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai (Đảng bộ Tây Sơn) được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ban Chấp hành lâm thời có bao nhiêu đồng chí?

a- Ngày 10-10-1945; 3 đồng chí

b- Ngày 10-11-1945; 4 đồng chí

c- Ngày 10-12-1945; 5 đồng chí

6. Câu 6: Hãy cho biết đồng chí nào là Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Tây Sơn ?

a- Đồng chí Phan Thêm

b- Đồng chí Nguyễn Xuân

c- Đồng chí Nguyễn Đường

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên : (*)
Cơ quan/Tổ chức :
Ngày sinh : (*)
Địa chỉ : (*)
Số điện thoại :
Email :
Số CMTND :
Số người dự đoán:(*)
Nhập mã bảo mật: 10201