cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TIN MỚI NHẤT:

ĐƯA NQ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015

Ban biên tập - 27/12/2014. Ngày 9/12/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá XIV đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Cụ thể:


 Xem chi tiết 
Chuẩn bị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ở Gia Lai

Duy Hùng - 08/12/2014. Thực hiện Hướng dẫn số 133-HD/BTGTW, ngày 27/10/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015”, Bộ phận giúp việc đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 03), theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy từ cơ sở trở lên tiến hành tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị bảo đảm nghiêm túc, thiết thực.


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng

Nguồn Báo ĐT ĐCS - 04/12/2014. Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), mừng xuân Ất Mùi.


 Xem chi tiết 
Tỉnh ủy ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Ban biên tập - 10/11/2014. Ngày 17/9/2014, Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình số 77-CTr/TU thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Theo đó, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hoá, con người Gia Lai từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xác định cụ thể như sau:


 Xem chi tiết 
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ban biên tập - 28/10/2014. Ngày 29/8/2014 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 128-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định nội dung, thời gian và các bước triển khai đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:


 Xem chi tiết 
Tăng cường phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Nguyễn Đức Hà (Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương) - 29/09/2014. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 3424/UBND-NC, ngày 10 tháng 9 năm 2014 về việc tăng cường phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo Kế hoạch số 2062/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các ban Đảng, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:


 Xem chi tiết 
Chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng

Ban biên tập - 29/09/2014. Ngày 30-5 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


 Xem chi tiết 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) (1)

- 29/09/2014. Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Gia Lai đã đạt một số kết quả khả quan, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững


 Xem chi tiết 
Hội nghị trực tuyến triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ánh Hồng - 21/08/2014. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 20/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.


 Xem chi tiết 
Huyện Phú Thiện tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá XI)

Trần Văn Thiều - 07/08/2014. Ban Thường Vụ Huyện uỷ Phú Thiện vừa tổ chức hội nghị học tập và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết TW 9 (khoá XI).


 Xem chi tiết 
Gia Lai tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI) của Đảng

Nam Phú - 04/07/2014. Ngày 3/7, tại hội trường 2/9 thành phố Pleiku, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI của Đảng.


 Xem chi tiết 
15 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác khuyến học trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lê Tuyền - 30/06/2014. Thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 24/8/1999, của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 09-TT/TU, ngày 17/10/2001 triển khai thực hiện Chỉ thị nói trên; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Chỉ thị 13/2001/CT-UBND “về việc phát triển hội Khuyến học ở tỉnh”.


 Xem chi tiết 
Kết quả công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2007-2013

Ban biên tập - 30/06/2014. Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh (Khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, định canh, định cư giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020 đã thực sự đi vào cuộc sống.


 Xem chi tiết 
Huyện Phú Thiện sau 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Trần Văn Thiều-BTG Huyện ủy Phú Thiện - 20/06/2014. Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, ngày 15/10/2009 Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.


 Xem chi tiết 
Nghị quyết về văn hóa thể hiện tầm vóc, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng

Theo TTXVN - 14/06/2014. Ngày 9/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


 Xem chi tiết 
Krông Pa tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới tại hai xã điểm

Hương Trà - 14/06/2014.
Hai xã Ia Mlah và Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai là hai xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện. Huyện đang tập trung mọi nguồn lực để từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014.


 Xem chi tiết 
Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng

Nguồn báo ĐT Gia Lai - 14/06/2014. Theo quy định thì Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức vào quý I-2016, đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước ta. Ngày 30-5 vừa rồi, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36 khẳng định việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng...


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2624410
Số người Online 19

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này