cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TIN MỚI NHẤT:

VĂN BẢN TUYÊN GIÁO

Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, báo chí, định hướng dư luận quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019

- 21/03/2019.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1422-CV/BTGTU, ngày 19 tháng 3 năm 2019.

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 20/03/2019. Thực hiện kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, kế hoạc số 03-KH/TW của Ba Bí thư Trung ương Đảng...


 Xem chi tiết 
Công văn số 1421-CV/BTGTU, ngày 19 tháng 3 năm 2019.

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 20/03/2019. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại công văn số 2290 -CV/TU ngày 11/3/2019 về báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...


 Xem chi tiết 
Công văn số 1412-CV/BTGTU, ngày 7 tháng 3 năm 2019.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 14/03/2019. Triển khai kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh...


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 88-HD/BTGTU, ngày 18/2/2019, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 27/02/2019. Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo; thông tin đối ngoại;
công tác biên giới trên đất liền năm 2019


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo; thông tin đối ngoại; công tác biên giới trên đất liền năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 27/02/2019. Thực hiện Công văn số 2228-CV/TU, ngày 29/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tham mưu triển khai Hướng dẫn số 81,82,83-HD/BTGTW ngày 18/01/2019, của Ban Tuyên giáo Trung ương...


 Xem chi tiết 
Chuyên đề 2019

TGGL-LLCT - 11/01/2019. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân...


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 80-BTGTU, ngày 20/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 20/12/2018. Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019


 Xem chi tiết 
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

- 18/12/2018.


 Xem chi tiết 
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

- 18/12/2018.


 Xem chi tiết 
Giấy mời, dự thảo báo cáo, tham luận hội nghị tổng kết.

Nguồn BTGTU - 12/12/2018. Triển khai kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2018, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, định hướng nhiệm vụ năm 2019...


 Xem chi tiết 
Công văn số 1346-CV/BTGTU, ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 10/12/2018. V/v mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2018


 Xem chi tiết 
Công văn số 1343-CV/BTGTU, ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 10/12/2018. V/v thông bảo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018


 Xem chi tiết 
Công văn số 1126-CV/BTGTU, ngày 22 tháng 11 năm 2018.

- 23/11/2018. V/v triển khai điều tra dư luận xã hội về công tác khai thác tiềm năng, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.


 Xem chi tiết 
Công văn Số 1325-CV/BTGTU, ngày 22 tháng 11 năm 2018

- 22/11/2018. Thực hiện Công văn số 5436-CV/BTGTW, ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về việc tổ chức tập huấn 06 chương trình đoàn thể”; theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn theo hình thức trực tuyến, trong thời gian 02 ngày (dự kiến vào ngày 12, 13 tháng 12 năm 2018...


 Xem chi tiết 
Công văn số 1321,1322,1323, ngày 22/11/2018.

Nguồn BTGTU - 22/11/2018. V/v kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm những hoạt động quảng cáo cho vay không đúng quy định (CV1321)... V/v cử phóng viên tìm hiểu, phản ánh thực trạng, tác hại của các hình thức cho vay nặng lãi (CV1322)... V/v đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo (CV1323).


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU, ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 20/11/2018. Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU, ngày 12/11/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 20/11/2018. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.


 Xem chi tiết 
Công văn số 227-CV/BTGTU, ngày 13 tháng 11 năm 2018.

- 14/11/2018. Báo cáo kết quả công tuyên truyền, báo chí thời gian qua và định hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền đến cuối năm 2018.


 Xem chi tiết 
Dự thảo kết quả công tác tuyên truyền, báo chí thời gian qua và định hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền đến cuối năm 2018

- 09/11/2018. Trong thời gian qua, trên cơ sở theo dõi, nhận xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc khối tuyên truyền, báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, dư luận xã hội theo hướng tập trung vào những vấn đề trọng tâm được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, chú ý....


 Xem chi tiết 
Công văn số 1269 -CV/BTGTU, ngày 23/10/2018, V/v triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2018

- 24/10/2018.


 Xem chi tiết 
Quyết định số 71-QĐ/BTG TU, ngày 01/6/2017 V/v thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh

- 22/10/2018.


 Xem chi tiết 
Quyết định số 72-QĐ/BTG TU, ngày 10/6/2017 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh

- 22/10/2018.


 Xem chi tiết 
Dự thảo Báo cáo công tác khoa giáo quý III và nhiệm vụ công tác khoa giáo quý IV/2018

- 10/10/2018. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương giao...


 Xem chi tiết 
Công văn mời dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2018

- 27/08/2018. Triển khai Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2018, nhằm kịp thời cung cấp tình hình thông tin thời sự về những vấn đề được dư luận quan tâm thời gian gần đây, giúp các đồng chí báo cáo viên cập nhật thông tin, thống nhất quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo nội dung công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2018, cụ thể như sau...


 Xem chi tiết 
Báo cáo 197-BC/BTGTU, ngày 06 tháng 8 năm 2018

- 14/08/2018. Một số tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 7/2018.


 Xem chi tiết 
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, báo chí, định hướng dư luận xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

- 25/07/2018. Kết quả công tác tuyên truyền, báo chí, định hướng dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2018...


 Xem chi tiết 
Công văn số 1219-CV/BTGTU, ngày 23 tháng 7 năm 2018.

- 23/07/2018. V/v mời dự hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền, báo chí và định hướng dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2018.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1216/CV/BTGTU, V/v mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2018.

- 20/07/2018.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1195-CV/BTGTU V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền

- 27/06/2018. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng, trên cơ sở tổng hợp tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Tài liệu thông tin tuyên truyền liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685769
Số người Online 91

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này