cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TIN MỚI NHẤT:

VĂN BẢN TUYÊN GIÁO

Chuyên đề 2019

TGGL-LLCT - 11/01/2019. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân...


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 80-BTGTU, ngày 20/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 20/12/2018. Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019


 Xem chi tiết 
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

- 18/12/2018.


 Xem chi tiết 
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

- 18/12/2018.


 Xem chi tiết 
Giấy mời, dự thảo báo cáo, tham luận hội nghị tổng kết.

Nguồn BTGTU - 12/12/2018. Triển khai kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2018, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, định hướng nhiệm vụ năm 2019...


 Xem chi tiết 
Công văn số 1346-CV/BTGTU, ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 10/12/2018. V/v mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2018


 Xem chi tiết 
Công văn số 1343-CV/BTGTU, ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai - 10/12/2018. V/v thông bảo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018


 Xem chi tiết 
Công văn số 1126-CV/BTGTU, ngày 22 tháng 11 năm 2018.

- 23/11/2018. V/v triển khai điều tra dư luận xã hội về công tác khai thác tiềm năng, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.


 Xem chi tiết 
Công văn Số 1325-CV/BTGTU, ngày 22 tháng 11 năm 2018

- 22/11/2018. Thực hiện Công văn số 5436-CV/BTGTW, ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về việc tổ chức tập huấn 06 chương trình đoàn thể”; theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn theo hình thức trực tuyến, trong thời gian 02 ngày (dự kiến vào ngày 12, 13 tháng 12 năm 2018...


 Xem chi tiết 
Công văn số 1321,1322,1323, ngày 22/11/2018.

Nguồn BTGTU - 22/11/2018. V/v kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm những hoạt động quảng cáo cho vay không đúng quy định (CV1321)... V/v cử phóng viên tìm hiểu, phản ánh thực trạng, tác hại của các hình thức cho vay nặng lãi (CV1322)... V/v đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo (CV1323).


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU, ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 20/11/2018. Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU, ngày 12/11/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 20/11/2018. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.


 Xem chi tiết 
Công văn số 227-CV/BTGTU, ngày 13 tháng 11 năm 2018.

- 14/11/2018. Báo cáo kết quả công tuyên truyền, báo chí thời gian qua và định hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền đến cuối năm 2018.


 Xem chi tiết 
Dự thảo kết quả công tác tuyên truyền, báo chí thời gian qua và định hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền đến cuối năm 2018

- 09/11/2018. Trong thời gian qua, trên cơ sở theo dõi, nhận xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc khối tuyên truyền, báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, dư luận xã hội theo hướng tập trung vào những vấn đề trọng tâm được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, chú ý....


 Xem chi tiết 
Công văn số 1269 -CV/BTGTU, ngày 23/10/2018, V/v triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2018

- 24/10/2018.


 Xem chi tiết 
Quyết định số 71-QĐ/BTG TU, ngày 01/6/2017 V/v thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh

- 22/10/2018.


 Xem chi tiết 
Quyết định số 72-QĐ/BTG TU, ngày 10/6/2017 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh

- 22/10/2018.


 Xem chi tiết 
Dự thảo Báo cáo công tác khoa giáo quý III và nhiệm vụ công tác khoa giáo quý IV/2018

- 10/10/2018. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương giao...


 Xem chi tiết 
Công văn mời dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2018

- 27/08/2018. Triển khai Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2018, nhằm kịp thời cung cấp tình hình thông tin thời sự về những vấn đề được dư luận quan tâm thời gian gần đây, giúp các đồng chí báo cáo viên cập nhật thông tin, thống nhất quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo nội dung công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2018, cụ thể như sau...


 Xem chi tiết 
Báo cáo 197-BC/BTGTU, ngày 06 tháng 8 năm 2018

- 14/08/2018. Một số tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 7/2018.


 Xem chi tiết 
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, báo chí, định hướng dư luận xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

- 25/07/2018. Kết quả công tác tuyên truyền, báo chí, định hướng dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2018...


 Xem chi tiết 
Công văn số 1219-CV/BTGTU, ngày 23 tháng 7 năm 2018.

- 23/07/2018. V/v mời dự hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền, báo chí và định hướng dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2018.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1216/CV/BTGTU, V/v mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2018.

- 20/07/2018.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1195-CV/BTGTU V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền

- 27/06/2018. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng, trên cơ sở tổng hợp tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Tài liệu thông tin tuyên truyền liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1197-CV/BTGTU V/v tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý II/2018

- 27/06/2018.


 Xem chi tiết 
Báo cáo dự thảo kết quả công tác tuyên truyền, báo chí tháng 5, định hướng công tác tháng 6 năm 2018

- 30/05/2018.


 Xem chi tiết 
Tài liệu phục vụ hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 17/05/2018.


 Xem chi tiết 
Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ bảy Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975 (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

- 17/05/2018.


 Xem chi tiết 
Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975

- 08/05/2018.


 Xem chi tiết 
Câu hỏi trắc nghiệm Kỳ thi thứ bảy Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975 (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

- 07/05/2018.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mớiThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu nông - thủy - hải sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc, đầu tư vào Việt Nam thành công.
 


Trong không khí cởi mở, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương sau 5 năm ký Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp (2013-2018) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).


Đoàn Việt Nam tham dự Hội chợ CIIE 2018 với vai trò là quốc gia danh dự. Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam nên đã chọn Việt Nam là 1/12 quốc gia danh dự cho kỳ Hội chợ lần đầu tiên trong tổng số hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội chợ lần này.Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2575119
Số người Online 175

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này