cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TIN MỚI NHẤT:

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm

Thu Hà - 06/02/2019. Đó là nhấn mạnh của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khi đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 thuộc Sư đoàn bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vào chiều 30/1.


 Xem chi tiết 
Huyện ủy Ia Pa hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII)

Phú Hà - 17/08/2018. Từ 26/6 đến 28/7/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ia Pa đã tham mưu cho cấp ủy triển khai tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên địa bàn huyện, đạt những kết quả sau: Ngày 29/6/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


 Xem chi tiết 
Huyện ủy Đak Đoa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Văn Hoàng - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa - 25/05/2018. Sáng ngày 25/5/2018 tại Hội trường 20/10, Huyện ủy Đak Đoa đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt toàn huyện.


 Xem chi tiết 
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

- 24/05/2018. Ngày 21/5/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.


 Xem chi tiết 
Góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Anh Trạng - Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - 21/05/2018. Có thể khẳng định đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3, 4 có ý nghĩa quyết định trong việc tham mưu, hoạch định, ban hành chính sách cũng như đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; vì thế, họ phải là những người được đào tạo bài bản, có quy củ để thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách có hệ thống để đảm nhiệm các chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, trong quá trình công tác, họ phải được bồi dưỡng thường xuyên để bổ sung, cập nhật, trang bị kiến thức lý luận, chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà bắt buộc chức danh đó phải nắm vững gắn với các kỹ năng, kỹ xảo, khả năng xử lý các tình huống trong lãnh đạo, quản lý phù hợp với từng chức danh đảm nhận.


 Xem chi tiết 
Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 19/05/2018. Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) lần này đúng vào dịp Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng vừa thành công tốt đẹp. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, trong đó có việc đánh giá cán bộ.


 Xem chi tiết 
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 13/05/2018. Sáng 12/5, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu. Đầu đề do Tòa soạn đặt


 Xem chi tiết 
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 11/05/2018. Ngày 10/5, Ban Chấp hành Trung ương dành cả ngày làm việc để thảo luận về Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.


 Xem chi tiết 
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 09/05/2018. Ngày 8/5, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục thảo luận về các Đề án trình Hội nghị.


 Xem chi tiết 
Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 09/05/2018. Hôm nay 9/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII bước vào ngày làm việc thứ ba với nhiều nội dung quan trọng.


 Xem chi tiết 
Kỳ vọng của nhân dân về đổi mới công tác cán bộ

Thanh Nhật - 08/05/2018. Ngày 7-5, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 (khóa XII) đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ bàn sâu các vấn đề liên quan mang tầm chiến lược về công tác cán bộ. Nhân dịp này, chúng tôi vừa ghi nhận một số ý kiến trao đổi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn...


 Xem chi tiết 
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 07/05/2018. Nhân dịp Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bàn về nội dung: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về vấn đề này:


 Xem chi tiết 
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 07/05/2018. Một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII (dự kiến khai mạc ngày 7/5) đó là “Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.


 Xem chi tiết 
Huyện Đak Đoa: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

Thanh Nhật - 23/04/2018. Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đak Đoa khoá XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ huyện luôn quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới.


 Xem chi tiết 
Những điểm cần lưu ý trong việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Vũ Văn - 12/04/2018. Nhằm đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân; đồng thời, đề ra các giải pháp phù hợp để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


 Xem chi tiết 
Kết hợp giữa “xây” và “chống” trong công tác xây dựng Đảng

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 11/04/2018. Đó là kinh nghiệm được Tổng Bí thư chỉ ra tại cuộc họp Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...


 Xem chi tiết 
Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Nguồn Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 06/03/2018. Ngày 02/3/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cho ý kiến về công tác cán bộ.


 Xem chi tiết 
Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị

Th.s Trần Đình Hiệp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 15/01/2018. Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, xác định mục tiêu tổng quát trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.


 Xem chi tiết 
Phát huy vai trò người có uy tín trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở

Danh Xuân - Ban Dân vận Tỉnh ủy - 15/01/2018. Gia Lai là một tỉnh miền núi, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Tây Nguyên và cả nước; diện tích tự nhiên 15.496km2, có 90 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Campuchia) đi qua 07 xã của 03 huyện; có 17 đơn vị hành chính trực thuộc (01 thành phố, 02 thị xã, 14 huyện), 222 xã, phường, thị trấn (186 xã, 24 phường, 12 thị trấn); 2.157 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 1.242 thôn, làng có từ 50% số hộ gia đình trở lên là người dân tộc thiểu số; dân số tỉnh Gia Lai trên 1,3 triệu người, có 34 dân tộc cùng chung sống, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 44,93% (dân tộc Jrai 31%, Bahnar 12,75%, còn lại là các dân tộc khác); dân số trong vùng nông thôn chiếm 72%, dân số trong vùng đô thị chiếm 28%.


 Xem chi tiết 
Một số vấn đề về kiểm điểm, phân loại tập thể, cá nhân cuối năm

Nguyễn Huy Châu - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - 15/01/2018. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên vào dịp cuối năm là nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.


 Xem chi tiết 
Ban Tuyên giáo huyện ủy Ia Grai: chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

Nguyễn Thị Lành - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - 21/12/2017. Ia Grai là huyện biên giới có 14,6km đường biên giới giáp với huyện Đun Mia vương quốc Campuchia, có 13 xã, thị trấn, 150 thôn, làng, tổ dân phố.


 Xem chi tiết 
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Vương Hồng Quế - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - 20/12/2017. Gia Lai có dân số hơn 1,4 triệu người với 34 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 44%. Toàn tỉnh có 222 xã, phường, thị trấn, có 2161 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 1.257 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, có 74 xã đặc biệt khó khăn và 245 thôn, làng đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, phân bố dân cư rộng.


 Xem chi tiết 
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Vũ Văn - 20/12/2017. Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 -CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, nhìn chung nhận thức của các cấp uỷ và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành đề án, kế hoạch thực hiện, cung cấp tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ.


 Xem chi tiết 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 15/11/2017. Từ ngày 7 - 9/11/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 19. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.


 Xem chi tiết 
Phát huy vai trò của Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp trong công tác tham mưu, phục vụ

Trần Ngọc Chi - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - 18/10/2017. Văn phòng cấp ủy các cấp có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu, phục vụ giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua các thời kỳ cách mạng, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, đội ngũ cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy đều nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, phục vụ đắc lực cho hoạt động của cấp ủy các cấp. Đối với tỉnh Gia Lai nói riêng, từ khi Đảng bộ tỉnh được thành lập, đã có một số bộ phận giúp việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan văn phòng cấp ủy, là những bộ phận tiền thân của Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai. Cùng với lịch sử Đảng bộ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã trải qua những chặng đường hoạt động đáng ghi nhớ và tự hào.


 Xem chi tiết 
Công tác dân vận góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Nguyễn Danh Xuân - Ban Dân vận Tỉnh ủy - 16/10/2017. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về "Ðổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở", Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở, trong đó tập trung vào củng cố các cơ sở yếu kém.


 Xem chi tiết 
Phát huy truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Nguyễn Thị Thanh Thủy - TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực, UBKT Tỉnh ủy - 16/10/2017. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, cách đây vừa tròn 69 năm, ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29- QN/TW, do đồng chí Thận (tức Trường Chinh), Tổng Bí thư của Đảng ký thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (nay là Ủy ban Kiểm tra Trung ương) - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó cho đến nay, ngành Kiểm tra Đảng không ngừng trưởng thành, vững mạnh, từ Trung ương đến cơ sở đã có hàng vạn cán bộ làm công tác kiểm tra với trình độ, năng lực bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát được quy định ngày càng cụ thể trong Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các hướng dẫn, quy định, quy trình...


 Xem chi tiết 
Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Gia Lai 87 năm xây dựng và phát triển

Lê Ngọc Bửu - TUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - 14/10/2017. Ngày 14 tháng 10 năm 1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Sự kiện khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và đảng viên. Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX đã đồng ý lấy ngày 14/10 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.


 Xem chi tiết 
Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 09/10/2017. Ngày 7/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.


 Xem chi tiết 
Xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng

Võ Hoàng Bình - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 03/10/2017. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải có 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và 01 bản kế hoạch cá nhân phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện và làm cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên vào dịp cuối năm.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685895
Số người Online 173

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này