cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TIN MỚI NHẤT:

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Nêu cao cảnh giác, ngăn chặn kịp thời việc bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương - 12/03/2019. Một trong 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra là: Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.


 Xem chi tiết 
Những lần sinh nhật đặc biệt của Bác Hồ

Ánh Hồng (Tổng hợp) - 19/05/2018. Năm 1946 - năm đầu tiên kỷ niệm ngày sinh nhật Bác


 Xem chi tiết 
Không gian Hồ Chí Minh tại Montreuil - Một biểu tượng của quan hệ Việt - Pháp

Thanh Hương (Tổng hợp) - 19/05/2018. Cuối tháng 3/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron. Ngay sau khi đến Thủ đô Paris, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm thành phố Montreuil, thành phố lớn thứ 2 của tỉnh Seine-Saint-Denis, cách trung tâm Paris khoảng 15km về phía Đông Bắc.


 Xem chi tiết 
Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lê Phan Lương - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 19/05/2018. Ngày nay, cùng với sự phát triển chung trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, những quan hệ xã hội phát sinh đa dạng và phức tạp, mặt khác, trình độ dân trí ngày càng cao, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo phải không ngừng học tập, rèn luyện cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn và phong cách lãnh đạo phù hợp.


 Xem chi tiết 
Quân đoàn 3 làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Vũ Duy Hiển - 19/05/2018. Bằng những cách làm cụ thể, sáng tạo, hiệu quả mà nhiều năm qua việc học tập và làm theo gương Bác Hồ tại Quân đoàn 3 đã đi vào đời sống hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị không ngừng được nâng lên, mối quan hệ với địa phương nơi đơn vị đứng chân ngày càng bền chặt.


 Xem chi tiết 
Khu di tích căn cứ địa cách mạng Khu 10: Nơi học tập, giáo dục truyền thống cách mạng

Hồ Xuân Toản - Bảo tàng tỉnh Gia Lai - 19/05/2018. Từ năm 1955 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975), tỉnh Gia Lai đã chọn Krong làm làm căn cứ địa của tỉnh.


 Xem chi tiết 
Người cựu chiến binh trồng na trên đất khó

Vũ Duy - 25/04/2018. Trở về từ chiến trường, lên lập nghiệp trên vùng đất đá nơi xã Dun (huyện Chư Sê), người cựu chiến binh Nguyễn Văn Lanh (SN.1946, thôn Rinh Răng) bên cạnh trồng những cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, nuôi dê thì ông còn trồng thêm cây na để tăng thêm thu nhập.


 Xem chi tiết 
Xã Chư A Thai tập trung phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Hồng Ngọc - 22/04/2018. Chư A Thai là một xã vùng III, vùng khó khăn của huyện Phú Thiện. Mặc dù điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu không thuận lợi, song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, xã Chư A Thai đang phấn đấu thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống của người dân.


 Xem chi tiết 
Xây dựng làng nông thôn mới

Huy Hoàng - 22/04/2018. Vấn đề “Tam nông”: nông nghiệp, nông thôn, nông dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình xây dựng nông thôn mới đang được Đảng bộ tỉnh rất quan tâm. Phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của Đảng bộ tỉnh, đồng thời là sự nghiệp của toàn thể nhân dân. Từ năm 2011, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đạt được những kết quả khá toàn diện. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 49/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống của người dân ở các thôn làng ngày càng được cải thiện và nâng cao.


 Xem chi tiết 
Một số giải pháp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay

ThS. Trần Đình HIệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 22/04/2018. Vấn đề tự phê bình và phê bình là một trong những công việc thường xuyên của Đảng, đồng thời là trách nhiệm thường nhật của mỗi cán bộ, đảng viên.


 Xem chi tiết 
Phát triển kinh tế Hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai

Th.S Hoàng Nguyễn Trí Dương, Th.S Lê Thị Thùy Dương - Trường Chính trị Tỉnh - 22/04/2018. Gia Lai hiện nay (12/2017) có 127 hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012, trong đó có 83 hợp tác xã nông nghiệp, 8 hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 20 hợp tác xã giao thông vận tải, 6 hợp tác xã xây dựng, 4 hợp tác xã thương mại và 6 quỹ tín dụng nhân dân. Tổng số thành viên hợp tác xã là 15.717 người, giải quyết việc làm cho 1.646 lao động địa phương(1).


 Xem chi tiết 
Thực hiện luật phòng chống tham nhũng: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã “Liên” nhưng “chưa Thông”

Nhân Kiệt - 22/04/2018. Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, trong những năm qua, công tác CCHC luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai quan tâm, chỉ đạo. Ngày 02/02/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 về Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và các kế hoạch, văn bản khác có liên quan để triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh được thành lập nhằm đẩy mạnh hoạt động giám sát, triển khai các nhiệm vụ cải cách. Công tác tuyên truyền về CCHC cũng đã được thực hiện, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.


 Xem chi tiết 
Làm theo Bác từ những việc làm thiết thực

Đại úy Nguyễn Hoàng Hanh - Phòng Chính trị - BCH Quân sự tỉnh - 21/04/2018. Sau gần 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến nay đã trở thành nền nếp tác phong trong sinh hoạt, công tác của mỗi cán bộ, đảng viên trong Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị, đó không chỉ là mệnh lệnh, là trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ mà còn là tình yêu, sự kính trọng của mỗi cán bộ Ban Tuyên huấn với Bác Hồ kính yêu.


 Xem chi tiết 
Những vấn đề cần quan tâm trong học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Võ Hoàng Bình - Trưởng phòng GDLLCT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 20/04/2018. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII); Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 26-01-2018 để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thông qua đó, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện và đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.


 Xem chi tiết 
Tâm điểm dư luận

Phú Hà (tổng hợp từ nguồn BTGTU) - 19/04/2018. * Việc tinh giản giáo viên và thanh lý hợp đồng chưa gắn với sắp xếp bộ máy, luân chuyển giáo viên trong phạm vi toàn tỉnh hiện nay dẫn đến tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên. Sau khi thanh lý hợp đồng với số giáo viên đang dạy hợp đồng và nhân viên tại các trường thì số lượng giáo viên biên chế không đảm bảo cho việc giảng dạy ở các trường học.


 Xem chi tiết 
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Gia Lai - Thực trạng và Giải pháp

Tống Thới Mốc - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 18/04/2018. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta nhằm góp góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ổn định sản xuất, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng thu nhập, từng bước ổn định, nâng cao đời sống của cư dân sống ở nông thôn.


 Xem chi tiết 
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với bài học “Nói và làm” giá trị thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

TS. Nguyễn Thái Bình, CN. Trịnh Thị Thu Hiền - Trường Chính trị tỉnh - 18/04/2018. 1. Vài nét về đồng chí Nguyễn Văn Linh
Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1/7/1915 trong một gia đình công chức tại xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí bắt đầu từ khi còn rất trẻ, 14 tuổi đã tham gia Học sinh đoàn do Hội Việt Nam cách mạng thanh niên lãnh đạo.


 Xem chi tiết 
Tin quốc tế

Trần Đức - Tổng hợp từ nguồn BTGTW - 18/04/2018.


 Xem chi tiết 
Hoạt động đối ngoại nổi bật của Việt Nam thời gian qua

Nguyễn Hoàng (Tổng hợp từ nguồn BTGTW) - 18/04/2018. 1. Nhận lời mời của Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro Ruz, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba từ ngày 28 -31/3/2018.


 Xem chi tiết 
Những câu chuyện bên bờ Sông Ba

Đại tá Khuất Duy Hoan - Nguyên Phó tư lệnh Quân đoàn 3 - 18/04/2018. Mỗi khi có dịp về lại Ayun Pa, đứng bên cầu Sông Bờ, cầu Cây Sung. Ký ức về trận chiến oanh liệt năm xưa lại ùa về rạo rực, trẻ trung và sâu lắng. Cái ngày mà chúng tôi còn là những chàng trai trẻ nhưng khá già dặn chiến trận của Trung đoàn 64 - Sư đoàn 320 anh hùng đã phải giành giật với kẻ thù từng giờ để làm nên chiến thắng lịch sử Cheo Reo - Đường 7.


 Xem chi tiết 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Thanh Lan - Tổng hợp từ nguồn BTGTW - 18/04/2018. Ngày 09/02/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ: Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội quán triệt và triển khai tốt các nội dung chính sau:


 Xem chi tiết 
Uốt: Người thôn trưởng tận tụy

Nguyễn Văn Ninh - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mang Yang - 09/03/2018. Ở làng K’Dung 1(xã H’ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) khi nhắc đến Uốt, ai cũng biết, cũng dành cho ông một tình cảm nồng ấm bởi tấm lòng lương thiện luôn biết đồng cảm, chia sẻ với bà con nhân dân những khó khăn trong cuộc sống.


 Xem chi tiết 
Rèn luyện phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Gia Lai

ThS. Dương Trung Kiên - Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - 09/03/2018. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng cho cả dân tộc noi theo. Người đã để lại những bài học lớn về rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, nhân cách làm người, làm cán bộ. Một trong những yếu tố hình thành nên phong cách của người đó là “cách làm việc có khoa học”. Tính khoa học trong công việc là quý trọng thời gian, giờ nào việc ấy; làm việc phải có mục đích rõ ràng, tập trung; chương trình, kế hoạch đặt ra phải phù hợp.


 Xem chi tiết 
“Bộ 5 chủ lực” bảo vệ chủ quyền tiền tiêu của Tổ quốc

Mai Thắng - 08/03/2018. Năm 2017, biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ động thái khó lường, song tính chất phức tạp có phần “dịu hơn” năm 2016. Mặc dù được coi là “lắng dịu” song “bộ năm chủ lực” (bộ đội Trường Sa, DK1, cảnh sát biển, “lính không quân hàm”- kiểm ngư và bà con ngư dân) vẫn ngày đêm chắc tay súng, vững tay lái, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong mọi tình huống.


 Xem chi tiết 
Du lịch Gia Lai một năm nỗ lực & khởi sắc

Phan Xuân Vũ - TUV, Giám đốc Sở VH,TT&DL - 08/03/2018. Năm 2017, cùng với sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, lao động sản xuất... ngành du lịch tỉnh Gia Lai đã có nhiều tiến bộ và khởi sắc đáng được ghi nhận. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự nỗ lực, phối hợp đồng thuận của các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và người dân tỉnh nhà đã tạo đà cho du lịch địa phương gặt hái được một số thành công bước đầu.


 Xem chi tiết 
Văn học nghệ thuật Gia Lai năm mới cùng những sáng tạo mới

Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chánh văn phòng Hội VHNT tỉnh - 08/03/2018. Năm 2017 đã khép lại với những kết quả đáng mừng trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng.


 Xem chi tiết 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở ngay từ đầu năm 2018

Ths. Trần Đình Hiệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên BCĐ thực hiện QCDC tỉnh - 08/03/2018. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ từ trong nội bộ các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập cấp tỉnh đến cấp cơ sở xã, phường, thị trấn và thực hiện rộng rãi, thường xuyên, liên tục trong các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh là một trong những điều kiện then chốt, nền móng quan trọng giúp cho nội bộ cơ quan đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thanh liêm, trong sáng; người dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát; đơn thư khiếu kiện sẽ giảm; nhân dân sẽ tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.


 Xem chi tiết 
Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai

Đỗ Văn Luân - PCT Hội Nông dân tỉnh - 08/03/2018. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng với bà con Nông dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cuối năm 2017 toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số xã đặt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 50/186 xã.


 Xem chi tiết 
Suy nghĩ từ bài báo

ThS. Nguyễn Huy Châu - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - 08/03/2018. * Một tác phẩm còn nguyên tính thời sự


 Xem chi tiết 
Công tác dân số ở Gia Lai theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Phan Thị Lệ Thủy - Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - 08/03/2018. Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685824
Số người Online 129

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này