cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TIN MỚI NHẤT:

ĐƯA NQ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Ban Tuyên giáo Trung ương: Quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Minh Triều - 19/12/2018. Chiều 14-12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 với nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


 Xem chi tiết 
Pleiku: Kết quả sau 10 triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch

Chí Kiên - 02/08/2018. Nhận thức được tầm quan trọng của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về phát triển du lịch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển du lịch, sau 10 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả khả quan.


 Xem chi tiết 
Một số kết quả đạt được trong Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trên địa bàn huyện Kbang

Lam Giang - 29/07/2018. Sau khi có Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để học tập, quán triệt; chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ phổ biến, quán triệt đến đảng viên về nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong Đảng bộ huyện. Đến nay, sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đạt được những kết quả tích cực.


 Xem chi tiết 
Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Thanh Nhật - 18/07/2018. Ngày 17-7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho hơn 200 cán bộ chủ chốt là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối, cấp ủy viên các đảng ủy cơ sở…


 Xem chi tiết 
Khối Doanh nghiệp tỉnh Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Thanh Nhật - 14/12/2017. Ngày 13-12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho cho cán bộ chủ chốt là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối, cấp ủy viên các đảng ủy cơ sở…


 Xem chi tiết 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa hoàn thành việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng

Phú Hà - 31/08/2017. Trong tháng 8/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng cho 300 cán bộ chủ chốt toàn huyện; phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 02 lớp cho 437 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan huyện.


 Xem chi tiết 
Cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Thanh Khang - 17/07/2017. Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 300 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, lãnh đạo các ban đảng Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, báo cáo viên của huyện, các ban HĐND huyện, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước chân trên địa bàn huyện, các đồng chí cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn thị trấn Đak Đoa, cán bộ chủ chốt và ban tuyên giáo 17 xã, thị trấn của huyện...


 Xem chi tiết 
Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII)

Ánh Hồng - 17/05/2017. Chiều ngày 17/5/2017, tại hội trường 19/5 thành phố Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII cho hơn 300 đồng chí gồm các đồng chí nguyên là Bí thư, phó Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ, sỹ quan cấp tướng đã nghỉ hưu hiện đang sống trên địa bàn thành phố Pleiku; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV); trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng, phó các sở, ngành; Bí thư, phó Bí thư, trưởng Ban tuyên giáo, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.


 Xem chi tiết 
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị quán triệt tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Kiều Hưng - 12/05/2017. Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong 02 ngày 09-10/5/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Sê phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 04 lớp học tập, quán triệt tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.


 Xem chi tiết 
Huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư

Kiều Hưng - 28/04/2017. Sáng ngày 27/4/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.


 Xem chi tiết 
Kông Chro: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần quyết tâm cao

Nguồn báo điện tử GLO Gia Lai - 29/03/2017. (GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ huyện Kông Chro đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


 Xem chi tiết 
Huyện Ia Grai tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm

Thanh Nhật - 25/02/2017. Năm 2017, là năm thứ hai huyện Ia Grai triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.


 Xem chi tiết 
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng

Kiều Hưng – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Sê - 20/01/2017. Ngày 20/01/2016, Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ chủ chốt toàn huyện.


 Xem chi tiết 
Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng

Theo GLO - 03/01/2017. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.


 Xem chi tiết 
Bộ Tài chính triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017

Nguồn Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 03/01/2017. Ngày 28/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 18613/BTC - TTr gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017.


 Xem chi tiết 
Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng

- 02/11/2016. Ngày 01/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:


 Xem chi tiết 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 01/11/2016. Ngày 30/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:


 Xem chi tiết 
Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thanh Nhật - 05/10/2016. UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) nói chung và lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) nói riêng, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và XLVPHC trên địa bàn tỉnh.


 Xem chi tiết 
Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số

Thanh Nhật - 03/10/2016. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 4506/KH-UBND. Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15-6-2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa bàn tỉnh với mục tiêu nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các DTTS, trong đó ưu tiên các DTTS có nguồn nhân lực còn hạn chế để từng bước thu hẹp khoảng cách với trình độ chung của quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nhu cầu thị trường lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS.


 Xem chi tiết 
Đảng bộ huyện Chư Pưh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thanh Nhật - 26/09/2016. Từ năm 2015 đến nay, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2015-2020), Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện các quy định về công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng.


 Xem chi tiết 
Báo cáo chuyên đề "Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh"

Nguồn Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương - 23/09/2016. Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, có thể nói lần đầu tiên đã nhận thức đầy đủ, toàn diện về xây dựng Đảng, đã mở rộng nội dung xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực, mọi phương diện, mọi mối quan hệ, do đó đã đặt vấn đề đạo đức và văn hóa trong Đảng.


 Xem chi tiết 
Tăng cường triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính

Thanh Nhật - 19/09/2016. Đó là chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh tại Công văn số 4265/UBND-NC. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở và thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả CCHC.


 Xem chi tiết 
Bế giảng Lớp đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú khối doanh nghiệp

Thanh Nhật - 17/09/2016. Chiều ngày 16-9, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức bế giảng Lớp đối tượng kết nạp Đảng đợt III-2016 cho 90 quần chúng ưu tú là đối tượng kết nạp Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.


 Xem chi tiết 
Thực hiện nghiêm quy chế của UBND tỉnh khi đi công tác ngoài tỉnh

Thanh Nhật - 16/09/2016. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4213/UBND-NC. Công văn nêu rõ thời gian gần đây, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo đi công tác ngoài tỉnh, giải quyết công việc riêng ngoài tỉnh chưa nghiêm túc.


 Xem chi tiết 
Xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thanh Nhật - 16/09/2016. Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập Đảng bộ thành phố Pleiku (15-9-1954-15-9-2016), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku.


 Xem chi tiết 
Đảng bộ Tỉnh Gia Lai: Thêm 276 Đảng viên được tặng huy hiệu 30 đến 70 năm tuổi Đảng

Thanh Nhật - 14/09/2016. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã ký Quyết định số 361-QĐ/TU về tặng huy hiệu Đảng.


 Xem chi tiết 
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Thanh Nhật - 14/09/2016. UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.


 Xem chi tiết 
Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Thanh Nhật - 14/09/2016. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, Đảng bộ huyện Ia Grai luôn xác định công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng là khâu then chốt trong công tác Đảng.


 Xem chi tiết 
Thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý

Thanh Nhật - 07/09/2016. Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.


 Xem chi tiết 
Đổi mới và nâng cao chất lượng giới thiệu các nghị quyết của Đảng

Nguồn Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương - 07/09/2016. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, triển khai nghị quyết của Đảng đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ khâu chuẩn bị tài liệu, tổ chức lớp học, lựa chọn báo cáo viên đến đối thoại, giải đáp thắc mắc, xây dựng và thảo luận chương trình hành động... Trong đó việc giới thiệu nghị quyết theo tinh thần đổi mới là khâu then chốt liên quan trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685888
Số người Online 108

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này