cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TIN MỚI NHẤT:

VĂN BẢN TUYÊN GIÁO

Công văn số 1197-CV/BTGTU V/v tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý II/2018

- 27/06/2018.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1195-CV/BTGTU V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền

- 27/06/2018. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng, trên cơ sở tổng hợp tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Tài liệu thông tin tuyên truyền liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng.


 Xem chi tiết 
Báo cáo dự thảo kết quả công tác tuyên truyền, báo chí tháng 5, định hướng công tác tháng 6 năm 2018

- 30/05/2018.


 Xem chi tiết 
Tài liệu phục vụ hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 17/05/2018.


 Xem chi tiết 
Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ bảy Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975 (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

- 17/05/2018.


 Xem chi tiết 
Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975

- 08/05/2018.


 Xem chi tiết 
Câu hỏi trắc nghiệm Kỳ thi thứ bảy Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975 (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

- 07/05/2018.


 Xem chi tiết 
Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ năm Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975

- 02/05/2018.


 Xem chi tiết 
Câu hỏi trắc nghiệm Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975 (từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018)

- 01/05/2018.


 Xem chi tiết 
Quyết định số 751-QĐ/BTGTW, ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương Về việc ban hành Quy chế tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

- 28/04/2018.


 Xem chi tiết 
Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ tư Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975

- 26/04/2018.


 Xem chi tiết 
Báo cáo dự thảo công tác khoa giáo quý I và nhiệm vụ công tác khoa giáo quý II năm 2018

- 23/04/2018. Trong quý I/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn các ngành trong khối khoa giáo, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tiến hành triển khai thực hiện một số việc cụ thể như sau:


 Xem chi tiết 
Công bố đáp án và kết quả kỳ thi thứ ba Cuộc thi "Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong" giai đoạn 1945 - 1975

- 18/04/2018.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1124 - CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngày 16/4/2018 V/v tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý I/2018

- 17/04/2018. Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý I và ban hành nhiệm vụ công tác khoa giáo quý II/2018. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối khoa giáo tham dự Hội nghị, cụ thể như sau:


 Xem chi tiết 
Câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi thứ tư Cuộc thi

- 16/04/2018.


 Xem chi tiết 
Công bố đáp án và kết quả kỳ thi thứ hai Cuộc thi "Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong" giai đoạn 1945 - 1975

- 11/04/2018.


 Xem chi tiết 
Công bố đáp án và kết quả kỳ thi thứ nhất Cuộc thi "Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong" giai đoạn 1945 - 1975

- 05/04/2018.


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngày 30/3/2018

- 02/04/2018. Hướng dẫn Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1103-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo, ngày 22 tháng 3 năm 2018

- 28/03/2018. Đăng câu hỏi kỳ thi trắc nghiệm kỳ thi thứ nhất "Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945 - 1975"


 Xem chi tiết 
Tài liệu, biểu mẫu xây dựng kế hoạch cá nhân năm 2018

- 14/03/2018. Để cung cấp tài liệu, biểu mẫu cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, xây dựng bản kế hoạch cá nhân năm 2018 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 Xem chi tiết 
Công khai Bản kế hoạch cá nhân năm 2018 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

- 13/03/2018. Thực hiện Thông báo kết luận số 871-TB/TU, ngày 06 tháng 3 năm 2018 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy “về công khai nội dung đăng ký của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)” và Công văn số 1089-CV/BTGTU, ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công khai bản kế hoạch cá nhân năm 2018 của các đồng chí bí thư cấp ủy.


 Xem chi tiết 
Báo cáo số 161-BC/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 01 và 02/2018

- 13/03/2018.


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

- 23/02/2018.


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

- 23/02/2018.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1061-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngày 24/01/2018

- 29/01/2018. V/v đăng ký danh sách đại diện tri thức, nhà báo, phóng viên tham dự gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất 2018.


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn 61-HD/BTGTU ngày 30/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 25/01/2018. Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1034-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày 08/01/2017

- 10/01/2018. V/v mời giao ban công tác tuyên truyền, định hướng báo chí và dư luận xã hội đầu năm 2018.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1034-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 02/01/2018. V/v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản"


 Xem chi tiết 
Công văn số 1024-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v gửi tài liệu tuyên truyền Năm APEC 2017

- 26/12/2017.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1028-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

- 26/12/2017.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


   Sáng 13/7, tại Hà Nội, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)” đã chính thức khai mạc.
   Chiều 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Abdelkader Messahel đang thăm chính thức Việt Nam.
   Ngày 13/7, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).
   Tối 14/7, thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 3, để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của nhân dân.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

BAN TIN SINH HOAT NHAN DAN


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2291950
Số người Online 69

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này