cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TIN MỚI NHẤT:

VĂN BẢN TUYÊN GIÁO

Công văn mời dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2018

- 27/08/2018. Triển khai Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2018, nhằm kịp thời cung cấp tình hình thông tin thời sự về những vấn đề được dư luận quan tâm thời gian gần đây, giúp các đồng chí báo cáo viên cập nhật thông tin, thống nhất quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo nội dung công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2018, cụ thể như sau...


 Xem chi tiết 
Báo cáo 197-BC/BTGTU, ngày 06 tháng 8 năm 2018

- 14/08/2018. Một số tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 7/2018.


 Xem chi tiết 
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, báo chí, định hướng dư luận xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

- 25/07/2018. Kết quả công tác tuyên truyền, báo chí, định hướng dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2018...


 Xem chi tiết 
Công văn số 1219-CV/BTGTU, ngày 23 tháng 7 năm 2018.

- 23/07/2018. V/v mời dự hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền, báo chí và định hướng dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2018.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1216/CV/BTGTU, V/v mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2018.

- 20/07/2018.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1195-CV/BTGTU V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền

- 27/06/2018. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng, trên cơ sở tổng hợp tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Tài liệu thông tin tuyên truyền liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1197-CV/BTGTU V/v tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý II/2018

- 27/06/2018.


 Xem chi tiết 
Báo cáo dự thảo kết quả công tác tuyên truyền, báo chí tháng 5, định hướng công tác tháng 6 năm 2018

- 30/05/2018.


 Xem chi tiết 
Tài liệu phục vụ hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 17/05/2018.


 Xem chi tiết 
Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ bảy Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975 (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

- 17/05/2018.


 Xem chi tiết 
Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975

- 08/05/2018.


 Xem chi tiết 
Câu hỏi trắc nghiệm Kỳ thi thứ bảy Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975 (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

- 07/05/2018.


 Xem chi tiết 
Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ năm Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975

- 02/05/2018.


 Xem chi tiết 
Câu hỏi trắc nghiệm Kỳ thi thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975 (từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018)

- 01/05/2018.


 Xem chi tiết 
Quyết định số 751-QĐ/BTGTW, ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương Về việc ban hành Quy chế tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

- 28/04/2018.


 Xem chi tiết 
Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ tư Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong” giai đoạn 1945 - 1975

- 26/04/2018.


 Xem chi tiết 
Báo cáo dự thảo công tác khoa giáo quý I và nhiệm vụ công tác khoa giáo quý II năm 2018

- 23/04/2018. Trong quý I/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn các ngành trong khối khoa giáo, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tiến hành triển khai thực hiện một số việc cụ thể như sau:


 Xem chi tiết 
Công bố đáp án và kết quả kỳ thi thứ ba Cuộc thi "Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong" giai đoạn 1945 - 1975

- 18/04/2018.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1124 - CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngày 16/4/2018 V/v tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý I/2018

- 17/04/2018. Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý I và ban hành nhiệm vụ công tác khoa giáo quý II/2018. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối khoa giáo tham dự Hội nghị, cụ thể như sau:


 Xem chi tiết 
Câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi thứ tư Cuộc thi

- 16/04/2018.


 Xem chi tiết 
Công bố đáp án và kết quả kỳ thi thứ hai Cuộc thi "Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong" giai đoạn 1945 - 1975

- 11/04/2018.


 Xem chi tiết 
Công bố đáp án và kết quả kỳ thi thứ nhất Cuộc thi "Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong" giai đoạn 1945 - 1975

- 05/04/2018.


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngày 30/3/2018

- 02/04/2018. Hướng dẫn Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1103-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo, ngày 22 tháng 3 năm 2018

- 28/03/2018. Đăng câu hỏi kỳ thi trắc nghiệm kỳ thi thứ nhất "Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945 - 1975"


 Xem chi tiết 
Tài liệu, biểu mẫu xây dựng kế hoạch cá nhân năm 2018

- 14/03/2018. Để cung cấp tài liệu, biểu mẫu cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, xây dựng bản kế hoạch cá nhân năm 2018 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 Xem chi tiết 
Công khai Bản kế hoạch cá nhân năm 2018 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

- 13/03/2018. Thực hiện Thông báo kết luận số 871-TB/TU, ngày 06 tháng 3 năm 2018 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy “về công khai nội dung đăng ký của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)” và Công văn số 1089-CV/BTGTU, ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công khai bản kế hoạch cá nhân năm 2018 của các đồng chí bí thư cấp ủy.


 Xem chi tiết 
Báo cáo số 161-BC/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 01 và 02/2018

- 13/03/2018.


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

- 23/02/2018.


 Xem chi tiết 
Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

- 23/02/2018.


 Xem chi tiết 
Công văn số 1061-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngày 24/01/2018

- 29/01/2018. V/v đăng ký danh sách đại diện tri thức, nhà báo, phóng viên tham dự gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất 2018.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

Sáng 5/9, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ban An toàn giao thông quốc gia đã đến dự lễ Khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Tiểu học Phù Đổng (TP.Đà Nẵng), đồng thời phát động "Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường”.


Theo TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám Đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, theo dự báo nhiều khả năng khoảng ngày và đêm 07/9/2018, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.


Sáng 5/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự, đánh trống khai giảng năm học mới và chung vui với hơn 1.800 học sinh, giáo viên Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Cùng dự có Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.


Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận công lao đóng góp, thành tích xuất sắc của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.


Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia Pu-tin, sáng 5/9/2018, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 5 đến 8/9/2018.


Hôm nay 5/9, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước tưng bừng dự Lễ khai giảng đón chào năm học mới 2018-2019. Lễ khai giảng sẽ diễn ra trong một tiếng, bắt đầu từ 7h30, gồm phần Lễ với nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước; phần Hội là các tiết mục văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời tiết ngày khai giảng năm học mới (5/9) khá thuận lợi, nhiều khu vực có nắng về ban ngày, chiều tối và đêm có mưa và dông. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị, mang lại lợi ích lớn cho nhân dân hai nước.

Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2398611
Số người Online 174

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này