cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TIN MỚI NHẤT:

GIÁO DỤC LLCT

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể năm 2018

Hoàng Bình - 20/12/2018. Sáng 19/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội.


 Xem chi tiết 
Sôi nổi hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Gia Lai năm 2018

Hoàng Liên - 22/06/2018. Trong 3 ngày (19 đến 21/6/2018), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức "Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Gia Lai năm 2018” Hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Tham gia hội thi có 31 thí sinh là giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên đến từ 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


 Xem chi tiết 
Một số vấn đề rút ra qua Hội thi báo cáo viên, giảng viên LLCT giỏi huyện Kbang năm 2018

Bùi Trọng Thuỷ - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kbang - 21/05/2018. Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/BTGTU ngày 12/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức hội thi báo cáo viên, giảng viên LLCT giỏi cấp tỉnh năm 2018; Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thu hút đông đảo sự quan tâm hưởng ứng của các báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị kiêm chức, chuyên trách, Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn và đại diện một số chi bộ cơ sở.


 Xem chi tiết 
Binh đoàn 15 bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018

Kim Yến - 18/05/2018. Chiều nay (17/5), Binh đoàn 15 đã bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018. Đại tá Hoàng Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 đến dự và chỉ đạo.


 Xem chi tiết 
Huyện Ia Grai: Trao giải giảng viên lý luận chính trị giỏi

Thanh Nhật - 08/04/2018. Huyện ủy Ia Grai vừa tổ chức bế mạc và trao giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018. Hội thi đã thu hút sự tham gia của 20 thí sinh là giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, cùng một số giảng viên kiêm chức của huyện, các báo cáo viên Huyện ủy là bí thư đảng ủy một số xã, thị trấn của huyện. Tại hội thi, mỗi thí sinh đã trải qua 3 phần gồm thi giáo án, thi giảng, thi trả lời câu hỏi phụ, theo các nội dung trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.


 Xem chi tiết 
Huyện Chư Pưh tổ chức thành công Hội thi Giảng viên Lý luận Chính trị giỏi cấp huyện năm 2018

Vũ Văn - 29/03/2018. Trong 02 ngày (28 đến ngày 29/3/2018) Huyện Chư Pưh tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện năm 2018. Hội thi là dịp để đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trau dồi, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình giảng dạy, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ đổi mới.


 Xem chi tiết 
Thành ủy Pleiku: Trao giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi

Thanh Nhật - 18/03/2018. Thành ủy Pleiku vừa tổ chức bế mạc và trao giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi Thành phố Pleiku năm 2018.


 Xem chi tiết 
Một số kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh

Võ Hoàng Bình - 11/01/2018. Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017”, trong năm 2017, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


 Xem chi tiết 
Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị để đẩy lùi suy thoái

Nguồn Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - 03/01/2017. Giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) là một trong những nguyên tắc, biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng kiểu mới, nâng cao trình độ lý luận chính trị và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.


 Xem chi tiết 
Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Phan Thị Lệ Thủy – Trường Chính trị Tỉnh - 19/12/2016. Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng, thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác giáo dục lý luận chính trị nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.


 Xem chi tiết 
Đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ tỉnh sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)

Nguyễn Mộng Hoàng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai - 07/10/2015. Tỉnh Gia Lai hiện nay có 17 huyện, thị xã, thành phố; 222 xã, phường, thị trấn; 2.160 thôn, làng, tổ dân phố. Dân số trên 1,3 triệu người, gồm 34 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chủ yếu là người Jrai, Bahnar trên 44%. Đảng bộ tỉnh có 22 đảng bộ trực thuộc; 989 tổ chức cơ sở đảng, với gần 47.803 đảng viên.


 Xem chi tiết 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014

Nam Phú - 24/04/2014. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn tỉnh năm 2014. Tham dự hội thi có 22 thí sinh là các giảng viên, giảng viên kiêm chức xuất sắc của 14 huyện, thị, thành ủy và 02 Đảng ủy trực thuộc tỉnh, trong đó có 01 giảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số.


 Xem chi tiết 
Gia Lai: Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014

Ánh Tuyết - 18/04/2014. Sáng 17/4/2014, tại trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014. Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, mặt trận và các đoàn thể tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm BDCT các huyện, thị xã, thành phố, Mặt trận, đoàn thể, các đảng ủy trực thuộc.


 Xem chi tiết 
Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Huy Châu - 10/02/2014. Đến 31/12/2013, hầu hết các thôn, làng, tổ dân phố trong toàn tỉnh đều có chi bộ đảng - đây là những tế bào của các đảng bộ xã, phường, thị trấn, trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ tổ chức cơ sở đảng, giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công việc, quản lý đảng viên và tiến hành các thủ tục đầu tiên để kết nạp đảng viên, đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, trực tiếp tuyên truyền đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của đảng ủy xã, phường, thị trấn tới nhân dân và tổ chức thực hiện; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.


 Xem chi tiết 
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận trong tình hình hiện nay

Trần Nam Phú - 10/02/2014. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò to lớn của công tác giáo dục lý luận chính trị. Người nhấn mạnh: Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, học tập là trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, bởi vì có học lý luận Mác-Lê Nin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, có nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị mới làm được tốt công tác Đảng giao phó.


 Xem chi tiết 
Vài vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình hiện nay

Nguồn Ban Tuyên giáo TW - 25/04/2010. Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) trong tình hình hiện nay đang là sự đòi hỏi cấp bách. Yêu cầu đổi mới công tác GDLLCT là thường xuyên đưa cái mới vào quá trình giáo dục để tạo ra sự phát triển mới, để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục mà vẫn giữ được ổn định.


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mớiThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu nông - thủy - hải sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc, đầu tư vào Việt Nam thành công.
 


Trong không khí cởi mở, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương sau 5 năm ký Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp (2013-2018) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).


Đoàn Việt Nam tham dự Hội chợ CIIE 2018 với vai trò là quốc gia danh dự. Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam nên đã chọn Việt Nam là 1/12 quốc gia danh dự cho kỳ Hội chợ lần đầu tiên trong tổng số hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội chợ lần này.Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2575202
Số người Online 144

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này