cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THÔNG TIN - PHÁP LÝ
Cập nhật 09/10/2017 (GMT+7)

Chính sách - Pháp luật

1. Quyết định số 35/201/QĐ-TTg, ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.Đội K73 thuộc Tỉnh đội Long An tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

tại tỉnh S’vay Riêng, Vương quốc Camphuchia


   Quyết định gồm có 03 điều, 03 Phụ lục, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2017. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu của Quyết định:

   1. Điểm đ khoản 1 Điều 3 được sửa đổi: “đ) Bồi dưỡng sức khỏe: Mức 500.000 đồng/người (không quá 02 lần/năm)”.

   2. Điểm b, điểm c và điểm đ khoản 2 Điều 3 được sửa đổi: “b) Bồi dưỡng trực tiếp làm nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ: Mức 220.000 đồng/người/ngày thực tế làm nhiệm vụ. Trong thời gian làm nhiệm vụ nếu hưởng tiền bồi dưỡng thì thôi hưởng chế độ công tác phí; c) Bồi dưỡng sức khỏe: Mức 500.000 đồng/người (không quá 02 lần/năm); đ) Được cấp trang phục chuyên dùng bằng hiện vật theo quy định tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Quyết định này”.

   3. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi: “1. Chế độ sinh hoạt phí: Mức 220.000 đồng/người/ngày thực tế khi trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước. Trường hợp hưởng chế độ sinh hoạt phí thì không hưởng chế độ phụ cấp lưu trú theo quy định đối với cán bộ, công chức đi công tác trong nước”.

   4. Điểm a khoản 1 Điều 5 được sửa đổi: “a) Mức 220.000 đồng/người/ngày thực tế được huy động làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước”.

   5. Điểm a khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung: “a) Được bồi dưỡng mức 3.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được 01 hài cốt liệt sĩ; mức 5.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 02 đến 05 hài cốt liệt sĩ; mức 10.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 06 hài cốt liệt sĩ trở lên”.

   6. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung: “1. Các đội tìm kiếm, quy tập làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước được bảo đảm: a) Trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cần, đời sống theo quy định tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định này; b) Chi bảo đảm xăng dầu; c) Kinh phí làm nhà tạm; d) Chi cất bốc mộ liệt sĩ có hài cốt; đ) Chi sửa chữa, thay thế phụ tùng ô tô; e) Chi hỗ trợ cho Ban công tác đặc biệt, Ban chuyên trách cấp tỉnh của Bạn làm lễ tiễn hài cốt liệt sĩ; g) Chi hỗ trợ vận động nhân dân nước Bạn; h) Chi mua thuốc phòng và chữa bệnh thông thường (ngoài nguồn thuốc Bộ Quốc phòng cấp theo chế độ); i) Chi mua quà đối ngoại khi sang nước Bạn phối hợp triển khai nhiệm vụ; k) Chi thanh toán viện phí, vận chuyển bệnh nhân…; l) Chi mua dụng cụ phục vụ đào bới (cuốc, xẻng, xà beng, dao, rựa và các vật dụng khác) với các mức chi được quy định cụ thể, chi tiết trong Quyết định…”.

   7. Điểm a khoản 2 Điều 7 được sửa đổi: “a) Trang bị, phương tiện thực hiện theo quy định tại Phụ lục III, ban hành kèm theo Quyết định này”.

   2. Cấp dưới trực tiếp có thể nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo

   Đây là nội dung đáng chú ý tại Quy định 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 04/8/2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

   Theo đó, cấp dưới trực tiếp là một trong các chủ thể có thẩm quyền tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ; cụ thể, quy trình đánh giá như sau:

   - Bước 1: Cán bộ tự kiểm điểm, nhận mức xếp loại.

   - Bước 2: Nhận xét, đánh giá cán bộ.

   + Cấp trên trực tiếp nhận xét, đánh giá.

   + Tập thể đồng cấp nhận xét, đánh giá.

   + Cấp dưới trực tiếp nhận xét, đánh giá (nếu cần).

   - Bước 3: Xem xét, quyết định đánh giá và xếp loại cán bộ: Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ quyết định nội dung đánh giá; bỏ phiếu kín xếp loại; công khai kết quả.

   - Bước 4: Hoàn chỉnh và lưu hồ sơ cán bộ: Cơ quan tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền, hoàn chỉnh và lưu giữ hồ sơ đánh giá cán bộ.

   3. Cán bộ xã nghỉ việc được tăng trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2017

   Thông tư 04/2017/TT-BNV hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.

   Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thuộc đối tượng nêu trên sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,44% từ ngày 01/7/2017 theo công thức tính:

   Mức hưởng từ ngày 01/7/2017 = Mức trợ cấp được hưởng tháng 6/2017 x 1,0744

   Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng (đã làm tròn) như sau:

   - Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.846.000 đồng/tháng;

   - Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.786.000 đồng/tháng;

   - Đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng.

   Thông tư 04/2017/TT-BNV thay thế Thông tư 01/2015/TT-BNV ngày 13/02/2015.

   4. Đơn giản hóa TTHC khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 79/NQ-CP về việc đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của BTN&MT.

   Theo đó, đơn giản hóa TTHC về đất đai nhóm các lĩnh vực:

   - Đăng ký QSDĐ lần đầu;

   - Cấp GCN QSDĐ, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất cho người đã đăng ký QSDĐ lần đầu;

   - Đăng ký, cấp GCN QSDĐ, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất lần đầu;

   - Đăng ký, cấp GCN QSDĐ, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất lần đầu mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng;

   - Đăng ký bổ sung tài sản vào GCN đã cấp;

   - Đăng ký đất đai lần đầu trường hợp được giao đất để quản lý;

   - Đăng ký, cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng trong dự án phát triển nhà ở.

   Cụ thể, mẫu đơn và tờ khai tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT sẽ thay đổi:

   - Mẫu 04a/ĐK: Thay thế cụm từ “số CMND” và “số chứng minh nhân dân” đổi thành “số định danh cá nhân”;

   - Mẫu 04b/ĐK: thay thế cụm từ “ghi thông tin về CMND” bằng “số định danh cá nhân”.

   Nghị quyết 79/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 18/8/2017.

   5. Bổ sung đối tượng phải lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc

   Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

   Theo đó, bổ sung thêm đối tượng phải lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cụ thể:

   - Người đang tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng;

   - Người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

   Như vậy, người đang tham gia các chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng không còn nằm ngoài phạm vi đối tượng bị lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

   Bên cạnh đó, Nghị định còn ban hành 55 mẫu biên bản và mẫu quyết định được sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính thay thế các mẫu trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013.

   Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2017./.

Thành Đạt (Tổng hợp)
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Mục tiêu phát triển công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (18/04)
Chính sách - Pháp luật (23/12)
Chính sách - Pháp luật (29/10)
Chính sách - Pháp luật (22/08)
Công bố kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV (22/06)
Thông tin pháp lý cần biết (22/03)
Thông cáo chung Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 9 (16/03)
Từ 1/4, sẽ công khai các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai (16/03)
Năm 2016: Xử lý 20 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng (16/01)
Người có phòng trọ cho thuê có thuộc đối tượng chịu thuế không? Nếu có thì phải nộp những loại thuế nào? (11/11)
Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tổ tụng hình sự (02/11)
Mua xe đã qua nhiều đời chủ. Vậy cần phải làm những thủ tục gì để được sang tên chính chủ? (06/10)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2687899
Số người Online 118

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này