TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 05/02/2020 (GMT+7)

Đảng ta, Đảng của Hồ Chí Minh, mãi mãi vì dân tộc và Nhân dân

“Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Phạm Cường 

Ngày 5 tháng 1 năm 1960, tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”. Cũng vào thời điểm ấy, Tố Hữu đã viết:

“Đảng ta Mác - Lênin vĩ đại
Lại hồi sinh, trả lại cho ta
Trời ca, đất rộng bao la
Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người”.

Có nhiều thành tố bảo đảm Đảng ta thật sự là người cầm lái vĩ đại trong lòng Nhân dân, nhưng có lẽ trong đó có một nguyên nhân quan trọng nhất, là căn cốt làm nên sự trường tồn của Đảng, đó là, Đảng ta do lãnh tụ thiên tài Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, hun đúc nên bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với giai cấp, với dân tộc, như trong Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc nhân dịp Đảng ra đời:

Đảng Cộng sản ở Đông Dương đã được thành lập. Đó là Đảng của giai cấp vô sản. Đảng sẽ dìu dắt giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng An Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp bức, bóc lột chúng ta”.

Lịch sử của Đảng ta gắn liền với những thăng trầm lịch sự dân tộc suốt 90 năm qua, được thử thách trong muôn vàn gian khổ, hy sinh, được bảo vệ tuyệt đối bởi những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất và lòng dân yêu Đảng vô hạn. Đảng ta sinh ra do tất yếu lịch sử khách quan (phong trào cộng sản quốc tế phát triển sâu rộng; chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá và trở thành luồng tư tưởng cứu nước tiên tiến, cùng với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam đã chín muồi). Nguyễn Ái Quốc là cầu nối lịch sử giữa truyền thống yêu nước thương nòi của dân tộc với xu hướng đấu tranh giải phóng nhân loại khỏi ách áp bức, thống trị của thực dân, đế quốc. Người khai sáng một luồng tư tưởng giải thoát sự bế tắc lịch sử Việt Nam ở cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đồng thời tích cực khai phá đường đi cho những dân tộc cùng thân phận vong quốc nô như Việt Nam. Ở Nguyễn Ái Quốc, lòng yêu nước, thương nòi được đặt trong tính phổ quát của tình người, bất kể đó là màu da nào, châu lục nào, hễ là người cùng khổ thì Nguyễn Ái Quốc đều nặng lòng trắc ẩn, còn những kẻ thống trị dù ở nơi đâu đều là mục tiêu đấu tranh của cách mạng; vì thế, trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không có tính cục bộ, bản vị, khác biệt với chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Khi hoạt động cách mạng ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tờ báo Người cùng khổ, nói tiếng nói của các dân tộc yếu thế dưới ách đô hộ tàn bạo của thực dân, đế quốc. Nguyễn Ái Quốc là một trong những người hăng hái, dứt khoát bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp, Người là chiến sĩ quốc tế cộng sản trước khi là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ việc giúp nhân dân Cam pu chia và nhân dân Lào là “tự giúp mình”. Trước khi ra đi vào cõi vĩnh hằng gặp các cụ Các Mác, Lênin, Người rất đau vì mối bất hòa giữa các đảng anh em, Người mong muốn “Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”. Quan sát những đoạn phim tài liệu về các cuộc thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới các nước bầu bạn hoặc Người tiếp đón những vị khách quốc tế, nhất là đọc những bức điện chia buồn và những dòng cảm xúc của bạn bè quốc tế vào dịp quốc tang tiễn biệt Người, chúng ta càng thêm thẩm thấu sức lay động lòng người của Hồ Chí Minh cao dày biết nhường nào. Tình cảm sâu nặng, sự kính trọng của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới dành cho Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là thứ tình cảm của lẽ sống biết tôn trọng nhân cách, biết tôn vinh phẩm giá con người.Thật hiếm có một con người lại được dự báo và khẳng định là vĩ nhân từ sớm như Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh; ngay từ khi nghiên cứu hồ sơ của Nguyễn Ái Quốc, trùm mật thám Pháp ở Pari đã phỏng đoán rằng Nguyễn Ái Quốc sẽ là người đặt cây thánh giá lên nền thống trị của Pháp ở Đông Dương; đồng thời được một nhà báo Xôviết nhận định Nguyễn Ái Quốc là hiện thân cho một nền văn hóa tương lai. Những nơi từng có dấu chân hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc nay hầu như đều đã được bạn bè thế giới cho làm nhà lưu niệm, dựng tượng. Tại Thủ đô Pari, có một bức tường khắc họa chân dung những người làm nên lịch sử thế giới ở thế kỷ XX, trong đó có khuôn diện Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là hình tượng của một bậc đại trí, đại dũng, đại nhân, tầm vóc ấy có ảnh hưởng từ bên trong toàn bộ tư duy và hành động cách mạng của Đảng ta. Vì thế, Đảng ta, dù có những lúc bị khủng bố trắng, có thời điểm tưởng như bị thủ tiêu, tuyên bố tự giải tán, thậm chí có cả những khuyết điểm, sai lầm nghiêm trọng (như trong Cải cách ruộng đất)… nhưng chưa bao giờ đổi màu bản chất cách mạng. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc, đồng bào, Người đau nỗi đau chung của đồng bào và nhân loại, quê hương, đất nước, đồng bào luôn ở trong trái tim của Người. Theo gương Người đã có biết bao chiến sĩ cộng sản kiên trung, xả thân vì nước, bảo vệ sự sống còn của Đảng, bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, họ trở thành tấm gương bất tử cho quần chúng khâm phục, một lòng một dạ sắt son theo Đảng, theo Bác Hồ. Đảng ta, từ ngày ra đời đến nay chưa bao giờ bị phân liệt, chia rẽ, bởi ngay khi ra đời Đảng đã hội tụ được đại diện ưu tú của 3 tổ chức cộng sản trên đất nước ta; những người sáng lập Đảng ta khi đó đã thấu hiểu ý nghĩa của câu chuyện giàu triết lý nhân sinh Việt Nam (Bó đũa), nếu không hợp sức mà chia rẽ thì chẳng bao giờ có được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, không thể nào đủ sức vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ trong Cách mạng tháng 8 năm 1945, không bao giờ dám đánh và chiến thắng 2 đế quốc to, vượt qua những thử thách thời đại, “tự cứu mình trước khi trời cứu”. Tầm vóc của Đảng, sức mạnh của Đảng không nằm ở số lượng đảng viên và số tổ chức cơ sở đảng, nó được ẩn chứa trong phép nhiệm màu của ánh sáng tư tưởng mở hướng đi cho lịch sử nhân loại mà Nguyễn Ái Quốc đã nhen nhóm, tỏa sáng ngay từ khi Người quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, nhất là khi Người bắt gặp ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, tiếp cận Luận cương của Lênin. Mục tiêu duy nhất, chưa bao giờ dao động hoặc đổi hướng chính là độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào; mục tiêu ấy được nuôi dưỡng trong lớp dày trầm tích lịch sử, văn hóa truyền thống Việt Nam.

Các chính đảng trên thế giới được ra đời, tồn tại và hoạt động dựa vào một lực lượng xã hội, tranh cử theo một mục tiêu xã hội cụ thể, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi được khai sinh đã tuyên ngôn chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất là độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân và tích cực tham gia đấu tranh cho hòa bình thế giới, tiến bộ nhân loại, hướng tới xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính những giá trị phổ quát ấy đã làm nên sự khác biệt bản chất cách mạng của Đảng ta, buộc các thể chế chính trị khác (cho dù đã từng là cựu thù) cũng phải thừa nhận vị thế cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam và thể chế chính trị của Việt Nam.

Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định, thế giới có thể đổi thay, nhưng những giá trị nhân văn, nhân bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn mãi bất biến. Ngày nay, thế giới đang đứng trước sự tác động của nhiều khuynh hướng tư tưởng phi mác xít, trong đó chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chiêu bài dân chủ, nhân quyền, sắc tộc, tôn giáo đã và đang ngày càng được các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị phù phép để chống phá cách mạng nước ta. Đảng ta, Nhà nước ta, chế độ ta luôn là mục tiêu tấn công của những kẻ theo đuổi âm mưu “diễn biến hòa bình”, nền tảng tư tưởng của Đảng là thứ mà chúng muốn hạ bệ, làm tan rã, biến dạng, đổi màu trước tiên. Chúng tập trung tấn công bằng đủ các chiêu trò xảo quyệt, thâm độc, tàn nhẫn, mạng xã hội được chúng sử dụng như một thứ công cụ lợi hại trong thời đại bùng nổ thông tin, chúng nhào nặn thông tin xấu độc, gây nhiễm bẩn môi trường thông tin trên mạng xã hội, tác động làm phân tâm, hoài nghi, thậm chí mất bản lĩnh chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Vì vậy, cả hệ thống chính trị, trước hết nòng cốt là ngành Tuyên giáo hơn lúc nào hết cần đổi mới tư duy, đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vừa phải tuyên truyền, giáo dục định vị sâu bền, tạo sức sống mới cho những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được kiểm định tính đúng đắn, là kim chỉ Nam cho Đảng ta hoạch định đường lối cách mạng, được vận dụng sáng tạo vào điều kiện lịch sử cụ thể của từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời phải chú trọng nghiên cứu lý luận, đúc kết thực tiễn, bổ sung những điểm mới vào hệ giá trị lý luận có tính chủ thuyết phát triển của cách mạng Việt Nam qua 90 năm Đảng lãnh đạo. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng phải dựa trên cơ sở lý luận và sự kiểm định của thực tiễn cách mạng. Trong bảo vệ chủ quyền không gian mạng, nhiệm vụ xuyên suốt là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kết hợp giữa đối thoại, tranh luận, xử lý theo đúng nguyên tắc Đảng, nghiêm trị những kẻ có hành vi bôi nhọ uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ. Tăng cường đấu tranh trực diện theo phương thức tác chiến hằng ngày trên không gian mạng, đấu tranh thông qua hoạt động văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học, dựa vào đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ để truyền tải và làm sâu sắc nền tảng tư tưởng của Đảng, dựa vào lòng dân để phản kháng, miễn nhiễm với những luồng tư tưởng phản động. Nhân rộng mô hình hay, tôn vinh tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác, trong xây dựng Đảng để “dọn cỏ dại, diệt sâu mọt, cứu mùa vàng” cho tương lai dân tộc.

***

Dân gian từ xưa đã có câu: “Chết vinh còn hơn sống nhục”, Hoàng Văn Thụ - một trong những bậc tiền bối cách mạng đã nhắn nhủ đồng chí của mình trước khi hy sinh rằng, “Phục thù chí lớn không hề nản; Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành”. Những tấm gương chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn cứu nước cứu dân là hiện thân bản chất cách mạng, bản chất nhân văn, nhân bản mà Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã trao truyền cho Đảng ta. Chín thập kỷ lịch sử Đảng ta tuy là dài so với một đời người, so với những Đảng phái chính trị khác trên thế giới, song so với chiều dài ngàn năm lịch sử dân tộc thì đó chỉ là sự bừng sáng bình minh cho Việt Nam hướng tới chân trời mới của thời đại đấu tranh giải phóng nhân loại, sự giải phóng được thực hiện bởi phương thức lấy nhân tâm khai mở nhân tâm, kết nối nhân tâm thành sức mạnh vô địch đủ sức cuốn phăng mọi thứ rác rưởi áp bức cường quyền.Vững tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng chính là cẩm nang cho Đảng ta, dân tộc ta, đồng bào ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

 

PGS.TS. Trần Viết Lưu,
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (26/02)
Chi bộ thôn 4 thị trấn Đak Đoa phát huy vai trò chi bộ khu dân cư (23/02)
Công tác tiếp dân, đối thoại với dân có nhiều chuyển biến tích cực (05/02)
Những kết quả tích cực trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/02)
Kết quả công tác dân vận của đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020 (18/01)
Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội đất nước (05/10)
Huyện Đak Đoa: Tổng kết Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở (11/09)
Đại hội Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp (07/05)
Hệ thống chính trị huyện Ia Pa phải phấn đấu, trách nhiệm và sáng tạo nhiều hơn (20/08)
Ông Huỳnh Minh Thuận tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Chư Pưh nhiệm kỳ 2020-2025 (20/08)
Bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh khóa X (20/08)
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2020-2025 (20/08)
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2020-2025 (14/08)
Dấu ấn của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong công tác xây dựng Đảng (14/08)
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII (10/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

Thực hiện Đề án đầu tư phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, từ nay đến năm 2025, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) sẽ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm, từng bước tổ chức tờ báo theo mô hình toà soạn hội tụ.Đây là hoạt động giao lưu thể thao hữu nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức thường niên nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế; tạo cầu nối hợp tác trên các lĩnh vực mà các bên quan tâm, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Hà Nội và các nước trên thế giới.
Lịch tuần

1

Cuoc thi

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Thong tin sinh hoat Chi bo

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 4594514
Số người Online 730

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này