cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 23/04/2018 (GMT+7)

Huyện Đak Đoa: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đak Đoa khoá XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ huyện luôn quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới.


   Đề cập xoay quanh vấn đề vừa nêu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lê Thị Kim Yến cho biết: “Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát việc thực hiện công tác phát triển Đảng, công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ ở cơ sở, đảm bảo đúng quy trình và nguyên tắc, dân chủ, phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí công tác. Công tác xét tuyển công chức, viên chức cấp xã được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, công bằng cho các đối tượng dự tuyển. Hầu hết cán bộ được tuyển dụng đều có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...”.
Cán bộ cơ sở huyện Đak Đoa học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng. Ảnh: TN.


   Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Qua đó trong giai đoạn 2020 - 2025 ở các xã, thị trấn, đã có 276 cán bộ được quy hoạch vào Ủy viên Ban Chấp hành, 111 cán bộ quy hoạch vào Ủy viên Ban Thường vụ, 46 cán bộ vào chức danh Bí thư, 59 cán bộ vào chức danh Phó Bí thư, 46 cán bộ vào chức danh Chủ tịch HĐND, 48 cán bộ vào chức danh Chủ tịch UBND, 46 cán bộ quy hoạch vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND, 53 cán bộ vào chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã.


   Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tổ chức Lê Thị Kim Yến còn nhấn mạnh thêm: “Đảng bộ huyện luôn xác định việc đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, lâu dài, liên tục và xuyên suốt, để phát triển nguồn nhân lực. Việc quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu chính trị của huyện. Từ thực tiễn đó, hằng năm huyện đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn”.


   Ban Thường vụ Huyện ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện cho 119 học viên và cử 52 cán bộ, công chức xã, thị trấn học lớp trung cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh. Đồng thời, đang phối hợp với trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị tại huyện cho 100 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cơ sở... Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở 33 lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nhiệp vụ cho 2.475 lượt cấp ủy viên các xã, thị trấn; bí thư chi bộ, cán bộ cấp thôn... Ngoài ra, Đảng ủy các xã, thị trấn đã kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối với những cán bộ chưa đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức  cơ sở đã có chuyển biến tích cực, đáp ứng được công việc trong tình hình mới.


   Giai đoạn 2008 đến nay, huyện đã cử nhiều cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ (Đại học, cao đẳng), bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý Nhà nước, bồi dưỡng tiếng dân tộc Bahnar. Đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ, công chức cấp xã gồm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng viên cho cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ, cán bộ tổ chức Đảng cho 508 cán bộ, bồi dưỡng kiến thức công tác Mặt trận cho 239 cán bộ, kiến thức công tác Cựu chiến binh cho 102 cán bộ, kiến thức công tác Đoàn, Hội, Đội cho 613 cán bộ, kiến thức công tác Hội Nông dân cho 498 cán bộ, kiến thức công tác Hội Phụ nữ cho 337 cán bộ, kiến thức đại biểu HĐND cho 420 cán bộ, nghiệp vụ Tôn giáo cho 107 cán bộ, kiến thức Quốc phòng an ninh cho 480 cán bộ, bồi dưỡng chức danh cho 1.225 lượt cán bộ, công chức. Ngoài ra, huyện còn mở các lớp bổ túc văn hóa Trung học phổ thông cho 308 cán bộ công chức cấp xã; tiếng dân tộc bahnar cho 395 cán bộ, công chức huyện, xã; lớp Tin học cho 91 cán bộ, công chức cấp xã...


   Đảng bộ huyện còn thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển chọn trí thức trẻ tốt nghiệp Đại học bố trí về cơ sở công tác, đã phân công 6 cán bộ được tuyển chọn về công tác ở các xã trong huyện, nhiều cán bộ trẻ theo Đề án này đã được bố trí vào các chức danh chủ chốt ở xã. Qua thống kê, cán bộ chuyên trách cấp cơ sở của huyện có 167 người - trong đó số đạt chuẩn về trình độ chuyên môn chiếm 83,23%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 76,65% (trong đó cán bộ chủ chốt có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt 90,36%), công chức có 195 người - trong đó 100% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. Cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã có 298 người (trong đó kiêm nhiệm 79 người), trong đó trình độ chuyên môn sơ cấp trở lên chiếm 65,44%, lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên chiếm 63,42%...


   Đề cập về những giải pháp trọng tâm thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phân công huyện ủy viên phụ trách xã. Đồng thời, chỉ đạo các phòng ban thường xuyên giúp chính quyền cấp xã nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng công tác; xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ thôn làng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó giới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp, gắn với công tác tạo nguồn cán bộ ở cơ sở. Các xã, thị trấn tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cho phù hợp với trình độ của từng chức danh, nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, giờ giấc làm việc, tác phong và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”./.

Thanh Nhật
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm (06/02)
Huyện ủy Ia Pa hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII) (17/08)
Huyện ủy Đak Đoa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (25/05)
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (24/05)
Góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (21/05)
Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ (19/05)
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện (13/05)
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (11/05)
Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII (09/05)
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (09/05)
Kỳ vọng của nhân dân về đổi mới công tác cán bộ (08/05)
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín (07/05)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta (07/05)
Những điểm cần lưu ý trong việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (12/04)
Kết hợp giữa “xây” và “chống” trong công tác xây dựng Đảng (11/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2625360
Số người Online 147

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này