cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 12/04/2018 (GMT+7)

Những điểm cần lưu ý trong việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Nhằm đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân; đồng thời, đề ra các giải pháp phù hợp để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu Gia Lai.
Ảnh: Nguyễn Hoàng.

   Ngày 30 tháng 3 năm 2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn Số 68-HD/BTGTU sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  theo đó, để việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 28-TT/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt mục đích, yêu cầu đề ra, các cấp ủy Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cần lưu ý làm rõ một số nội dung cơ bản sau:


  
Thứ nhất: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.


  
Thứ hai: Kết quả  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả tổ chức học tập, quán triệt về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


  
Thứ ba: Công tác tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ (nêu những việc đã làm được; những khó khăn, vướng mắc, bất cập); Việc rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.


  
Thứ tư: Việc xây dựng kế hoạch “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể trong toàn khóa và từng năm; việc xác định khâu đột phá và tổ chức thực hiện trong toàn khóa và từng năm (năm 2017, năm 2018) nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


  
Thứ năm: Việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đăng ký và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân từng cán bộ, đảng viên năm 2017, năm 2018 (nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp)?


  
Thứ sáu: Kết quả thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 4899/KH-UBND, ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ở các sở, ban, ngành của tỉnh và ở các cấp chính quyền trong tỉnh.


  
Thứ bảy: Công tác thông tin tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” làm theo Bác và việc phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở địa phương, cơ quan, đơn vị.


  
Thứ tám: Kết quả  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) có tác động như thế nào đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị; nêu những cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo ở địa phương, cơ quan, đơn vị.


  
Thứ chín: Dư luận xã hội đánh giá như thế nào về kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng?


   Gắn với việc sơ kết, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương gương “người tốt, việc tốt” làm theo Bác thực hiện theo Hướng dẫn số 09/HD-BTĐKT, ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Vũ Văn
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm (06/02)
Huyện ủy Ia Pa hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII) (17/08)
Huyện ủy Đak Đoa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (25/05)
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (24/05)
Góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (21/05)
Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ (19/05)
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện (13/05)
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (11/05)
Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII (09/05)
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (09/05)
Kỳ vọng của nhân dân về đổi mới công tác cán bộ (08/05)
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín (07/05)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta (07/05)
Huyện Đak Đoa: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở (23/04)
Kết hợp giữa “xây” và “chống” trong công tác xây dựng Đảng (11/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685865
Số người Online 171

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này