cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Cập nhật 15/01/2018 (GMT+7)

Phát huy vai trò người có uy tín trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở

Gia Lai là một tỉnh miền núi, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Tây Nguyên và cả nước; diện tích tự nhiên 15.496km2, có 90 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Campuchia) đi qua 07 xã của 03 huyện; có 17 đơn vị hành chính trực thuộc (01 thành phố, 02 thị xã, 14 huyện), 222 xã, phường, thị trấn (186 xã, 24 phường, 12 thị trấn); 2.157 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 1.242 thôn, làng có từ 50% số hộ gia đình trở lên là người dân tộc thiểu số; dân số tỉnh Gia Lai trên 1,3 triệu người, có 34 dân tộc cùng chung sống, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 44,93% (dân tộc Jrai 31%, Bahnar 12,75%, còn lại là các dân tộc khác); dân số trong vùng nông thôn chiếm 72%, dân số trong vùng đô thị chiếm 28%.


   Những năm qua, tỉnh ta đã quan tâm xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giai đoạn 2011-2016, tỉnh đã xét chọn được 6.295 người có uy tín; trong năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt danh sách 1.255 người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.


Người có uy tín tiêu biểu trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng. Ảnh: T.N

   Trước hết, có thể nói trong xã hội cổ truyền của các dân tộc bản địa ở Gia Lai đã hình thành nên một bộ phận người có bản lĩnh, uy tín, quyền uy và được trọng vọng trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi lẽ, họ là những người am hiểu rừng núi, đất đai, phong tục tập quán, giàu kinh nghiệm trong sản xuất, kinh nghiệm trong cuộc sống, có tiếng nói quan trọng trong đời sống tâm linh và sinh hoạt cộng đồng của làng, được dân làng suy tôn. Họ đóng vai trò như là người “Thủ lĩnh”, thực hiện mối giao tiếp giữa con người với con người trong cộng đồng. Đây là những người có khả năng vận dụng những phong tục, tập quán để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống cộng đồng theo cơ chế tự quản được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được mọi người tự giác chấp hành và trở thành “Luật tục” của cộng đồng. Người có uy tín thường là những người cao tuổi, nhưng cũng có những người còn khá trẻ vẫn được suy tôn là người có uy tín nếu được sự tin cậy và kính trọng của dân làng.

   Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở Gia Lai đã hình thành những thế hệ cán bộ là người dân tộc thiểu số tiêu biểu cho tầng lớp trí thức dân tộc. Họ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước, tiêu biểu như các đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Đinh Núp... Bên cạch đó, còn có những anh hùng, liệt sĩ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng là người đồng bào dân tộc thiểu số mãi là tấm gương sáng để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

   Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang trên con đường phát triển và hội nhập; đời sống xã hội có những thay đổi và biến động lớn, nhưng về cơ bản cộng đồng làng của người đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tồn tại và vai trò của người có uy tín vẫn giữ vị trí quan trọng. Đến nay, người có uy tín vẫn là người đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền vận động dân làng từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, hướng dẫn bà con trong buôn làng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đã có nhiều người uy tín tiêu biểu như: Già làng H’Lâm ở xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Già Làng Ayun Hới ở xã Ia Ko, huyện Chư Sê... Có một số người uy tín là trưởng đoàn thể ở xã, Bí thư chi bộ làng và nhiều người là trưởng ban Mặt trận ở các thôn, làng đã gắn bó chặt chẽ giữa nhiệm vụ cách mạng với việc thực hiện các luật tục tốt đẹp của cộng đồng. Trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhiều người uy tín vẫn thể hiện là người cầm trịch trong những lễ hội truyền thống, là chỗ dựa về tinh thần của bà con buôn, làng. Một số người uy tín đã làm tốt việc giữ gìn những luật tục truyền thống tốt đẹp tham gia tích cực trong công tác hòa giải ở cộng đồng; một số tích cực trong công tác vận đồng nhân dân hiểu và tham gia đấu tranh chống lại những luận điệu tuyên truyền, kích động, lôi kéo người tham gia biểu tình, gây rối trật tự, vượt biên...Nhìn chung, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, ở cơ sở đã xuất hiện nhiều gương điển hình là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi, những người không chỉ biết làm giàu cho chính bản thân và gia đình, mà còn giúp bà con trong bản làng thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, họ còn là những người rất năng nổ, đi đầu trong công tác xã hội, giành nhiều thời gian và công sức lo cho công việc của cả cộng đồng. Đây chính là lớp người tiêu biểu mới, được cộng đồng coi trọng, là tấm gương sáng cho mọi người học hỏi, noi theo. Nhiều nơi, người có uy tín, tiêu biểu còn là những vị chức sắc tôn giáo, các nhà tu hành, tiếng nói của họ có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng.

   Có thể nói, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Gia Lai rất đa dạng, có khả năng đáp ứng được mọi yêu cầu phức tạp của cuộc sống tại địa bàn dân cư mà họ sinh sống. Họ có sức lan tỏa và có ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng. Chính vì vậy, việc phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với vùng sâu, vùng xa, vùng còn gặp nhiều khó khăn, vận động đồng bào phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, kết hợp hài hoà giữa “luật tục” và luật pháp, giữa truyền thống và hiện đại, thực hiện tốt các hoạt động tự quản tại cộng đồng, xây dựng qui ước, hương ước trong từng cộng đồng dân cư... giúp chúng ta thực hiện tốt các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước như: Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xoá đói giảm nghèo, xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, nạn tảo hôn, ma lai, thuốc thư, chống lại những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng... là rất cần thiết. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy, chính quyền các cấp cần làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số bằng những việc làm cụ thể sau:

   Một là: Nâng cao hơn nữa nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những người có uy tín thông qua việc cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng để họ hiểu và tự giác tuyên truyền, giải thích cho quần chúng.

   Hai là: Định kỳ hàng năm tổ chức Hội nghị gặp mặt những người có uy tín để thống nhất những nội dung tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

   Ba là: Căn cứ vào hoạt động thực tế của người có uy tín ở địa phương cần kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân ngày lễ tết, ốm đau, cứu trợ khi gặp khó khăn; tổ chức cho họ đi tham quan các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình lớn của đất nước, qua đó phát huy vai trò tích cực của họ trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú ý đến công tác bảo vệ bản thân và gia đình họ, không để các phần tử xấu tác động, đe doạ.

   Nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng và thực hiện tốt công tác vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay./.

Danh Xuân - Ban Dân vận Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm (06/02)
Huyện ủy Ia Pa hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII) (17/08)
Huyện ủy Đak Đoa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (25/05)
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (24/05)
Góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (21/05)
Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ (19/05)
Tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện (13/05)
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (11/05)
Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII (09/05)
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (09/05)
Kỳ vọng của nhân dân về đổi mới công tác cán bộ (08/05)
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín (07/05)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta (07/05)
Huyện Đak Đoa: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở (23/04)
Những điểm cần lưu ý trong việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (12/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685811
Số người Online 1

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này