cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NHỊP CẦU TUYÊN GIÁO
Cập nhật 22/05/2017 (GMT+7)

Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị: Đề cao vai trò người đứng đầu của tất cả các cấp, các ngành

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05).


   Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 


   Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.


   Việc thực hiện Chỉ thị 05 đang di dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn


   Sơ kết, đánh giá một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí  Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẳng định những kết quả đã đạt được. Theo đó, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đang di dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn.


   Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”,  “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.


   Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.   Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.


   Tuy nhiên, báo cáo tại Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của một số cấp ủy còn lúng túng. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy kịp thời, đầy đủ, nhưng có có nội dung còn sao chép, thụ động...


   Trong tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hình thức thì khá phong phú, nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương.


   Công tác tuyên truyền, giáo dục, mặc dù được cấp ủy quan tâm hơn, nhưng chưa thường xuyên, liên tục. Nội dung và hình thức tuyên truyền tuy có đổi mới nhưng chưa thật phong phú, đa dạng phù hợp. Các báo đài chủ lực tuyên truyền điển hình tiên tiến còn ít, thiếu thuyết phục. Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong thanh thiếu niên, trong công nhân ở các khu công nghiệp, thanh niên nông thôn còn lúng túng, bất cập. Hình thức, nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường phổ thông còn lúng túng, chậm cập nhật đổi mới. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn chậm và nhiều hạn chế.


   Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05, cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:


   Một là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cấp ủy các cấp cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của từng cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


   Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết TW 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân, của báo chí, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu; đồng thời tạo dư luận rộng rãi trong phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tha hóa quyền lực, lợi dụng uy tín cấp ủy, tổ chức Đảng để thực hiện ý đồ cá nhân của mình, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.


   Hai là, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Đồng thời, tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 và chuyên đề của các năm tiếp theo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Kiên trì đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đưa vào các chương trình đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.


   Ba là, hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch phải sát thực, đồng thời phải tự giác thực hiện kế hoạch đã đề ra, cuối năm báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị và chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm. Cần tích hợp các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 thành một kế hoạch chung với nội dung rõ ràng, giải pháp cụ thể, khả thi, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Trong tổ chức thực hiện, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu gương mẫu, đi đầu trong việc học tập, làm theo Bác để cán bộ, đảng viên, nhân dân noi theo. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội nên công khai kế hoạch của mình trước tổ chức, cơ quan, đơn vị. Bí thư các cấp ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp cần công khai những nội dung trong kế hoạch của mình trên báo, đài địa phương, ngành để cán bộ, nhân dân biết, theo dõi, giám sát và noi theo.


   Bốn là, trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện; đồng thời, phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.


   Năm là, cần tập trung các lực lượng, phương tiện, các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng và xã hội.


   Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những điểm mới, yêu cầu cao hơn Chỉ thị 05 CT/TW; tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về cách tổ chức, triển khai của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiêu biểu, phê phán những cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện không tốt; kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền trên báo chí, tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan, hội thảo, tọa đàm một cách phong phú, đa dạng, phù hợp, thiết thực.


   Các báo, đài chủ lực của Trung ương và địa phương trên cơ sở kế hoạch và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương phải xây dựng kế hoạch chi tiết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 thường xuyên, liên tục với nội dung, thời lượng, dung lượng, tin bài, ấn phẩm, lựa chọn các kênh thông tin, thời gian phát sóng, ngày giờ đăng tin bài sao cho đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân được nhanh nhất, nhiều nhất.


   Tiếp tục nâng cao chất lượng giải thưởng về sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại liên quan đến học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.


   Sáu là, các ban, bộ, ngành, cơ quan có liên quan của Trung ương chưa thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Ban Bí thư giao tại Kế hoạch 03 của Ban Bí thư; khẩn trương hoàn thành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


   Vai trò quan trọng của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.


   Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh một số nội dung các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các giải pháp trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới, trong đó nêu rõ tiếp tục quán triệt yêu cầu đã được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đó là: "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu".


   Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, trong việc góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo về Tổ quốc trong tình hình mới - đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý.


   Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công việc thường xuyên cũng như đột xuất, đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ, cấp ủy các cấp phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, sát dân, "nói đi đôi với làm", tạo động lực mới và chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.


   Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong thực hiện, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị: "Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".


   Điểm mấu chốt để đạt được yêu cầu này, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh phải thúc đẩy hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Nêu thực tế triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác từ Chỉ thị 06, Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 cho thấy vai trò người đứng đầu có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định sự thành bại trong tổ chức thực hiện ở từng đơn vị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn chứng: “Ở địa phương nào, đơn vị nào, đồng chí Bí thư cấp ủy hiểu sâu sắc về yêu cầu vì sao phải học tập và làm theo Bác, ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương học trước, làm trước thì ở nơi đó việc thực hiện Chỉ thị 05 có nhiều sáng tạo và đạt kết quả cụ thể. Ở nơi nào các chức sắc tôn giáo hiểu rõ tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác, kính yêu Bác thì ở đó người dân có đạo một lòng học Bác, làm theo Bác. Ở doanh nghiệp nào, người chủ nhận thức được rõ việc học Bác và làm theo Bác giúp cho mỗi công nhân của họ cần, kiệm hơn, trách nhiệm hơn, cố gắng, sáng tạo hơn thì ở đó việc học tập và làm theo Bác thường xuyên được quan tâm, động viên. Vì vậy, phải bắt đầu từ người đứng đầu và đề cao vai trò của người đứng đầu của tất cả các cấp, các ngành một cách thực chất”.


   Cùng với đó, đồng chí lưu ý cấp ủy các cấp cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giao ban trao đổi kinh nghiệm, cách làm giữa các tổ chức đảng, các đơn vị, các ngành, biểu dương và nhân rộng kịp thời cách tổ chức, triển khai hay, tốt của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; nhân rộng các điển hình tiêu biểu; tổ chức tuyên truyền trên báo chí, kết hợp với tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan một cách phong phú, đa dạng, phù hợp, thiết thực.


   Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã giải đáp, trao đổi cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương… Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp thu các ý kiến phát biểu, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo sơ kết.
   Nhân dịp này, 28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen./.

Nguồn Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1/8) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tích cực tham mưu công tác chính trị, tư tưởng (01/08)
Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân (01/08)
Vẻ vang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08)
Ra mắt "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới" (31/07)
Tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tháng 4/2018 (06/04)
Thiếu úy Bùi Minh Quý: tấm gương sáng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (03/04)
Chùa Bửu Phước: Tặng quà 200 suất cho đồng bào nghèo và bệnh nhân phong tại xã Ia O, huyện Ia Grai (13/03)
Những viên thuốc nghĩa tình (13/03)
Huyện ủy Kbang: Thành lập và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở (13/03)
Nữ CBCC các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai: thăm, tặng quà Đồn biên phòng Ia Chía nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam (03/03)
Niềm tin về tương lai chủ nghĩa xã hội từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (01/03)
Vài điều suy ngẫm về Tết Mậu Tuất 2018 (01/03)
Khẩn trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại các thôn, làng (05/02)
Triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động hiệu quả lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố (08/01)
Công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Krông Pa (21/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685809
Số người Online 56

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này