cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NHỊP CẦU TUYÊN GIÁO
Cập nhật 25/11/2016 (GMT+7)

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở cơ sở

Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở cơ sở” là diễn đàn khoa học và trao đổi thực tiễn, những cách làm đặc thù, kinh nghiệm của từng địa phương, đặc biệt là những giải pháp, góp phần đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở cơ sở gắn sát với đời sống chính trị - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác tuyên giáo hiện nay.


      Chiều 24/11, tại Đắk Nông, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Tỉnh ủy Đắk Nông đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở cơ sở”. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Hà Trung Ký, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Nông và đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo chủ trì buổi tọa đàm.


      Đến dự tọa đàm khoa học còn có đại biểu của các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên, một số tỉnh miền Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.


      Báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm khoa học, TS Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo nhấn mạnh: Tọa đàm là diễn đàn khoa học và trao đổi thực tiễn của các nhà khoa học và các đại diện lãnh đạo các ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, một số tỉnh miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Thông qua Tọa đàm, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy sẽ tổng hợp được những cách làm đặc thù, kinh nghiệm của từng địa phương, đặc biệt là những giải pháp, góp phần đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở cơ sở gắn sát với đời sống chính trị - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác tuyên giáo hiện nay. Công tác tuyên giáo ở cơ sở rất phong phủ và đa dạng. Vì thế, sẽ có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đặc thù của nhiều địa phương, cơ sở về công tác tuyên giáo. Thông qua buổi tọa đàm lần này, Ban Tổ chức mong muốn nhận được nhiều ý kiến trao đổi, tranh luận và đề xuất những giải pháp thiết thực về chủ đề đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
 Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo trình bày báo cáo đề dẫn. Ảnh: Tuấn AnhĐồng chí Hà Trung Ký, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
báo cáo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: TA


      Đồng chí Hà Trung Ký, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông báo cáo tổng quan tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thời gian qua. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết: Trong những năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về “nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới” và gần đây là Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về "Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới" công tác tuyên giáo của Đảng đã có nhiều đổi mới cả về nhận thức và hoạt động, cả về nội dung và phương thức hoạt động. Trước hết, công tác tuyên giáo đã góp phần trực tiếp cho công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng; bồi đắp nhận thức khoa học về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành phong trào sổi nổi trong xã hội. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, với sự tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Đắk Nông đã thực hiện nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc về thực trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở Đắk Nông. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học quan trọng cho việc xác định các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ trong thời gian tới đây; thứ hai, nâng cao tính định hướng, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả của công tác tuyên truyền. Đưa thông tin về cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một nỗ lực không nhỏ đối với một địa phương có đến 40 dân tộc thiểu số như Đắk Nông; thứ ba là, tham mưu chủ động, hiệu quả cho Tỉnh ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động truyền thông, khoa học, giáo dục, y tế, v.v…; thứ tư là, tăng cường tính thuyết phục, hiệu quả, nâng cao tính chủ động và tính chiến đấu của công tác tư tưởng. Trong những năm gần đây ngành tuyên giáo Đắk Nông đã triển khai có hệ thống hoạt động nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời có sự định hướng, đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc; thứ năm là, chủ động góp phần trực tiếp và đạt hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã; góp phần tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận trong xã hội, chung tay, góp sức tạo nên những chuyển biến có ý nghĩa quan trọng cho sự đổi thay vượt bậc của Đắk Nông trong gần 13 năm qua.
Quang cảnh Tọa đàm khoa học. Ảnh: TA


      Trong 29 tham luận gửi đến Ban Tổ chức tọa đàm, đã có 12 đại biểu phát biểu, chia sẻ thực tiễn kinh nghiệm, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay ở cơ sở, từ đó nêu kiến nghị, đề xuất nhằm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác tuyên giáo cơ sở ở các địa phương. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi xoay quanh các vấn đề đặt ra hiện nay như: thứ nhất là thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, kinh nghiệm và giải pháp; thứ hai là công tác tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống ở cơ sở, kinh nghiệm, mô hình, cách làm sáng tạo và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền ở cơ sở; thứ ba là công tác nghiên cứu dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết những yêu cầu, bức xúc trong xã hội ở cơ sở hiện nay, kinh nghiệm và giải pháp đổi mới; thứ tư là công tác văn hóa – văn nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế...ở địa phương cơ sở: thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp đổi mới; thứ năm là vấn đề đổi mới nội dung, phương thức, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên, hiệu quả ở cơ sở hiện nay; thứ sáu là giải pháp, kiến nghị đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện và mô hình tổ chức, bộ máy, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở địa phương cơ sở.
Các đại biểu tham dự Tọa đàm. Ảnh: TA


      Phát biểu kết luận tại tọa đàm, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, cuộc tọa đàm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở cả Trung ương và địa phương.


      Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương cần tập trung vào một số vấn đề công tác tuyên giáo cơ sở hiện nay  như sau:


      Một là, tăng cường nhận thức, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bộ máy ngành tuyên giáo nói chung và tuyên giáo cơ sở nói riêng. Sớm tập trung rà soát, thống nhất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cơ chế hoạt động của ngành Tuyên giáo từ Trung ương đến cơ sở, tạo điều kiện cho cho các ban tuyên giáo cơ sở có đủ cơ chế, nhân lực, vật lực để hoạt động.


      Hai là, cần mạnh dạn đổi mới toàn diện các khâu ra nghị quyết, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết của Đảng. Trong đó, coi trọng đổi mới các nội dung như: đổi mới quy trình xây dựng nghị quyết để đảm bảo chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Đổi mới việc biên soạn tài liệu học tập nghị quyết sao cho ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Đổi mới phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng trao đổi, đối thoại. Sử dụng triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin, tiện ích internet và các phương tiện truyền thông hiện đại để phát sóng trực tiếp hoặc trực tuyến để chuyển tại nội dung nghị quyết nhằm đảm bảo nghị quyết được phổ biến nhanh, hiệu quả, tiết kiệm.


      Ba là, tập trung đổi mới một số lĩnh vực cụ thể để phát huy vai trò công tác tuyên giáo cơ sở, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ chính trị, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, cơ sở.


      Bốn là, đổi mới công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo cơ sở. Các vấn đề về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác tổ chức cán bộ và chức năng, nhiệm vụ của các ban tuyên giáo cơ sở, khắc phục tình trạng vừa thiếu vừa thừa cán bộ, hoặc “thừa thầy, thiếu thợ”; tình trạng khép kín, hẫng hụt cán bộ…


      Tổng hợp một số kiến nghị của các đại biểu, đồng chí Bùi Thế Đức sẽ báo cáo để xin ý kiến đồng chí Trưởng ban và tập thể lãnh đạo Ban. Những nội dung kiến nghị với Trung ương, Ban Tổ chức sẽ nghiên cứu để đề xuất với Ban Bí thư và bộ, ngành liên quan tập trung ở một số nội dung sau:


      Một là, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy cần quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác của các ban tuyên giáo cơ sở. tăng cường giúp đỡ, hướng dẫn ban tuyên giáo cơ sở trong quá thực hiện nhiệm vụ, như công tác triển khai quán triệt, thực hiện nghị quyết và các chủ trương của Đảng theo hướng ngắn gọn, sát với đối tượng ở cơ sở; kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn dư luận xã hội; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ; phổ biến các kinh nghiệm giải quyết điểm nóng…


      Hai là, mô hình, tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách đối với ban tuyên giáo cơ sở là những vấn đề được đặt ra nhiều năm nay. Tuy nhiên giải quyết vấn đề này không thể một sớm, một chiều, vì phải đặt nó trong tổng thể hệ thống chính trị.


      Trước mắt, ở những nơi chưa có ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy cần tham khảo các địa phương khác để vận dụng trong việc tham mưu cho thường trực cấp ủy ra quyết định thành lập mô hình tổ chức này. Trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo cơ sở và vận dụng chế độ, chính sách cho phù hợp với các quy định hiện hành.


      Ba là, các cấp ủy thường xuyên quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở, giải quyết kịp thời những bất cập hiện nay. Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các trường chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cơ sở sát với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của ngành tuyên giáo hiện nay.


      Buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở cơ sở” tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, một số tỉnh miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ đã kết thúc tốt đẹp với nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi của các địa phương, các nhà khoa học tại cơ sở địa phương qua đó giúp cho các cơ quan chỉ đạo, các cấp lãnh đạo có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về tình hình thực hiện công tác tuyên giáo ở cơ sở trong thời gian vừa qua./.

Nguồn Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1/8) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tích cực tham mưu công tác chính trị, tư tưởng (01/08)
Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân (01/08)
Vẻ vang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08)
Ra mắt "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới" (31/07)
Tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tháng 4/2018 (06/04)
Thiếu úy Bùi Minh Quý: tấm gương sáng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (03/04)
Chùa Bửu Phước: Tặng quà 200 suất cho đồng bào nghèo và bệnh nhân phong tại xã Ia O, huyện Ia Grai (13/03)
Những viên thuốc nghĩa tình (13/03)
Huyện ủy Kbang: Thành lập và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở (13/03)
Nữ CBCC các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai: thăm, tặng quà Đồn biên phòng Ia Chía nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam (03/03)
Niềm tin về tương lai chủ nghĩa xã hội từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (01/03)
Vài điều suy ngẫm về Tết Mậu Tuất 2018 (01/03)
Khẩn trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại các thôn, làng (05/02)
Triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động hiệu quả lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố (08/01)
Công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Krông Pa (21/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685871
Số người Online 21

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này