cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NHỊP CẦU TUYÊN GIÁO
Cập nhật 13/10/2016 (GMT+7)

Gia Lai: Chủ động tuyên truyền đấu tranh xóa bỏ đạo trái phép

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo tuyên truyền về phòng, chống các loại tội phạm, đấu tranh bóc gỡ cơ sở ngầm FULRO, “Tin lành Đê Ga”, “Tà đạo Hà Mòn”; tuyên truyền xóa bỏ hiện tượng “Thuốc thư”, nạn tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số; công tác phòng, chống đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan…


Trong 9 tháng năm 2016,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ động ban hành hướng dẫn, định hướng cho các cơ quan trong khối tuyên truyền, tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; tuyên giáo Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị mang tính thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền

Các cơ quan, đơn vị trong khối tuyên truyền, nhất là các cơ quan báo chí địa phương đã tập trung tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh; những chuyến thăm hữu nghị giữa lãnh đạo của tỉnh Gia Lai (Việt Nam) với lãnh đạo tỉnh Ratanakiri, Preah Vihear (Campuchia), Attapeu (Lào). Các hoạt động đối ngoại nhân dân; hoạt động đối ngoại giữa lực lượng Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh Gia Lai với các lực lượng của tỉnh Ratanakiri, Preah Vihear (Campuchia) đã góp phần đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hai nước nói chung, với các tỉnh của nước bạn Campuchia, Lào nói riêng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động đậm nét cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021). Các cơ quan thông tin đại chúng, nhất là báo Gia Lai, đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục thường xuyên thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử; kết quả có trên 1.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về cuộc bầu cử. 

Bên cạnh công tác tuyên truyền tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cũng chỉ đạo các ngành tích cực tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; công tác phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm; chăm sóc sức khỏe nhân dân nhất là trong thời điểm hạn hán, chuyển mùa; công tác phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, bão lũ; quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên được đẩy mạnh. 

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng xây dựng dự thảo Chương trình hành động của địa phương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của các địa phương, đơn vị; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tốt Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Sau hội nghị ở tỉnh, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức tốt các hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, hội, đoàn thể chính trị-xã hội tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân với nội dung phù hợp. Nhìn chung, việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ; các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức quán triệt, học tập nghị quyết của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết (số lượng cán bộ, đảng viên tham dự đầy đủ theo thành phần triệu tập; việc dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và phân công các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp báo cáo truyền đạt Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc; cán bộ, đảng viên chấp hành tốt yêu cầu viết thu hoạch sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết...).

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng cũng được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tỉnh duy trì cung cấp thông tin, tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh; kịp thời cung cấp nhiều thông tin có chất lượng, mang tính hệ thống, tính định hướng cho đội ngũ báo cáo viên. Trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức 04 kỳ hội nghị Báo cáo viên cung cấp thông tin cho báo cáo viên tỉnh, huyện và các ngành, trong đó có 01 hội nghị thông tin Kết quả Hội nghị Trung ương 14 khóa XI và định hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); 01 Hội nghị thông tin chuyên đề: “Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh”; 01 hội nghị Báo cáo viên về báo cáo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII); thông tin một số tình hình liên quan đến sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung. Ngoài ra còn tổ chức các buổi thông báo thời sự và triển khai nghị quyết cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở…

Bên cạnh việc cung cấp thông tin trong các kỳ hội nghị báo cáo viên, Ban đã chủ động biên soạn và cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng nhiều tài liệu tuyên truyền phong phú, đa dạng bằng các văn bản, file tài liệu qua mạng tài liệu nội bộ... 

Trong 9 tháng đầu năm, việc biên tập và phát hành các ấn phẩm Đặc san Tư tưởng -Văn hoá Gia Lai; Thông tin sinh hoạt chi bộ; bản tin Sinh hoạt nhân dân cơ bản đáp ứng nhu cầu nội dung thông tin ở cơ sở; chất lượng thông tin ngày càng đa dạng, phù hợp với nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian phát hành đảm bảo cho việc sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động dự thảo các văn bản Hướng dẫn, triển khai thực  hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” trên địa bàn tỉnh. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động liên hệ mời báo cáo viên Trung ương tham gia giới thiệu các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, dư luận xã hội cho gần 400 cán bộ tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; cán bộ lãnh đạo, chuyên viên một số sở, ban, ngành liên quan; tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã; báo cáo viên Tỉnh ủy, báo cáo viên huyện ủy…

Tiếp tục cập nhật tin, bài trên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; số lượng, chất lượng các tin bài từng bước được nâng lên, kịp thời cập nhật các thông tin mang tính thời sự; định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ công tác cuối năm

Theo ông Trần Đình Hiệp – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tập trung đẩy mạnh một số nhiệm vụ sau:

Một là, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, chủ động tham mưu để cấp ủy có định hướng, chỉ đạo giải quyết. Chỉ đạo, hướng dẫn các Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội  lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương, đơn vị gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và các phong trào thi đua yêu nước trong những tháng cuối năm. 

Hai là, tiếp tục tập trung chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, tổ chức, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập chuyên đề phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. 

Ba là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với UBND và các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp; Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với một số sở, ngành liên quan nhằm góp phần giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm, nhất là trong các lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, quản lý hoạt động báo chí, thông tin truyền thông. Duy trì và nâng cao chất lượng giao ban công tác tuyên truyền, báo chí, dư luận xã hội hàng tháng, giao ban khoa giáo định kỳ hàng quý nhằm định hướng tốt hoạt động của các ngành, đơn vị trong khối.

Bốn là, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các địa phương, đơn vị tiến hành khảo sát, đánh giá một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở cơ sở; khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống truyền thanh không dây…  Xây dựng quy chế hoạt động cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp nhằm nắm bắt, phản ánh kịp thời, chính xác tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với triển khai các kế hoạch điều tra dư luận xã hội, đề ra các giải pháp định hướng, giải quyết các vấn đề mà dư luận xã hội đang bức xúc.

Năm là, phối hợp, định hướng Trường Chính trị tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng bộ trực thuộc tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đảm bảo hoàn thành có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016. Chủ động xây dựng kế hoạch, mời Báo cáo viên Trung ương thông tin tình hình thời sự, chính trị nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sáu là, triển khai các bước, chuẩn bị các điều kiện để biên soạn bổ sung, tái bản “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945-2015)”. Biên soạn, xuất bản sách một số trận đánh lớn trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của quân và dân các dân tộc trong tỉnh. Tiếp tục trao đổi, làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật biên soạn, xuất bản sách Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku (19/4/1946).

Bảy là, tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực công tác tuyên giáo theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình công tác của Ban. Khảo sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện Thông tin sinh hoạt chi bộ, bản tin sinh hoạt nhân dân tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở nhằm đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các ấn phẩm Đặc san Tư tưởng Văn hóa, Thông tin sinh hoạt chi bộ, Bản tin sinh hoạt nhân dân./.

Nguồn Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1/8) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tích cực tham mưu công tác chính trị, tư tưởng (01/08)
Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân (01/08)
Vẻ vang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08)
Ra mắt "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới" (31/07)
Tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tháng 4/2018 (06/04)
Thiếu úy Bùi Minh Quý: tấm gương sáng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (03/04)
Chùa Bửu Phước: Tặng quà 200 suất cho đồng bào nghèo và bệnh nhân phong tại xã Ia O, huyện Ia Grai (13/03)
Những viên thuốc nghĩa tình (13/03)
Huyện ủy Kbang: Thành lập và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở (13/03)
Nữ CBCC các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai: thăm, tặng quà Đồn biên phòng Ia Chía nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam (03/03)
Niềm tin về tương lai chủ nghĩa xã hội từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (01/03)
Vài điều suy ngẫm về Tết Mậu Tuất 2018 (01/03)
Khẩn trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại các thôn, làng (05/02)
Triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động hiệu quả lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố (08/01)
Công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Krông Pa (21/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685798
Số người Online 97

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này