cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NHỊP CẦU TUYÊN GIÁO
Cập nhật 31/07/2014 (GMT+7)

Ngành Tuyên giáo Gia Lai tiếp tục đổi mới đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới

Trong các giai đoạn cách mạng khác nhau của đất nước, Đảng ta luôn coi trọng và đặt công tác tư tưởng ở vị trí hàng đầu trong sự nghiệp cách mạng. Thấm nhuần quan điểm của Đảng và những thành quả đã đạt được trên mặt trận tư tưởng, nhiều năm qua, lớp lớp các thế hệ làm công tác tư tưởng, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo của Đảng bộ Tỉnh Gia Lai hôm nay đang đặt ra cho mình những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để mặt trận tư tưởng luôn trở thành là mặt trận tiên phong góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ tỉnh trong thời kỳ đổi mới.Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định về công tác Tuyên giáo: “Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi” và thành công của nó, là nhờ vào khả năng “Động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”. Xác định mục tiêu quan trọng đó, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Đặc biệt, đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng một số nội dung trọng tâm của công tác Tuyên giáo.

Trước hết, Ban đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Việc tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp tổ chức triển khai có nề nếp, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về giá trị to lớn và vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về Bác Hồ nhân kỷ niệm 100 năm Người ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2011) và biên soạn sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” - Tập 1 (2010), Tập 2 (2012), Tập 3 (2013), tập 4 (2014); phát hành 50.000 cuốn Sổ tay “Làm theo gương Bác” và hướng dẫn cụ thể cách thức triển khai, đăng ký nội dung làm theo cho đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh- đây là cách làm mới, sáng tạo của Gia Lai. Qua đó đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ hai, đã tập trung đổi mới cách thức, nội dung triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Bắt đầu từ năm 2014, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; duy trì hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến với Trung ương. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý văn bản đi, đến; chuyển tải văn bản hướng dẫn, tài liệu nghiên cứu, học tập, tuyên truyền ... trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, góp phần rút ngắn thời gian tiếp cập thông tin, tiết kiệm chi phí.

Thứ ba, cụ thể hoá các nội dung hướng dẫn về công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền báo chí trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành Quy chế giao ban báo chí hàng tháng, Ban chủ trì cùng với UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông, quy định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và quản lý Nhà nước về báo chí. Đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, chính thống cho đội ngũ báo chí để tuyên truyền kịp thời, hiệu quả những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội hoặc những sự kiện, sự vụ đột xuất.

Thứ tư, tổ chức điều tra dư luận xã hội kịp thời về những vấn đề bức xúc, xã hội quan tâm như: về kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; điều tra, đánh giá thực trạng một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và y tế... Ngoài ra, còn phối hợp với Viện nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương điều tra về kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng... Báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội trong thời gian qua đã phản ánh khá rõ nét và tương đối toàn diện trên các mặt của đời sống xã hội, cũng như tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy đảng và chính quyền các cấp và là kênh thông tin giúp cấp ủy tham khảo trong quá trình lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Thứ năm, bên cạnh cấp phát xuống tận chi bộ, thôn, làng, tổ dân phố các ấn phẩm của Ban như: Thông tin sinh hoạt chi bộ phát hành hàng tháng (4.900 bản/số); Chuyên san (4.900 bản/số) và bản tin Sinh hoạt nhân dân (3.500 bản/số) phát hành định kỳ 2 tháng/số, Trang tin điện tử của Ban cũng được đổi mới về giao diện; các chủ trương, chính sách của Đảng, của ngành, tin bài trên các lĩnh vực được cập nhật thường xuyên, phong phú và đa dạng hơn và cũng là một kênh để thực hiện cải cách hành chính của ngành với phương châm các văn bản thông thường phát hành đến cơ sở nhanh nhất, rộng nhất với  chi phí tiết kiệm nhất. Hàng năm, trang điện tử của Ban đã phát lên mạng hàng nghìn tin, bài và ảnh, video và các văn kiện nghị quyết của Đảng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng bộ tỉnh và công tác Tuyên giáo; cập nhật thông tin kịp thời, phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội... đáp ứng nhu cầu thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt đã nâng cao chất lượng cung cấp thông tin qua mạng tài liệu nội bộ tuyên giáo Gia Lai (www.tailieutglg.vn), đây là kênh truyền tải thông tin quan trọng, có tính bảo mật cao, nhờ đó, rất nhiều tài liệu nội bộ ngành, hàng trăm tài liệu tham khảo phục vụ lãnh đạo tỉnh và Báo cáo viên Tỉnh uỷ đã được chuyển tải nhanh chóng, kịp thời, đem lại lợi ích thiết thực cho công tác tuyên truyền miệng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, kinh phí cho Ban…

 Thứ sáu, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bằng việc đổi mới cách thức làm việc với phương châm “Hướng về cơ sở”- làm công tác tuyên giáo từ cơ sở và từ cơ sở làm công tác Tuyên giáo. Bắt đầu từ năm 2013, Ban đã xây dựng Chương trình, kế hoạch cho lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Ban đi cơ sở thường xuyên (vào ngày 15 hàng tháng) để nắm bắt tình hình thực tế triển khai các lĩnh vực công tác Tuyên giáo ở cơ sở, tiếp nhận kịp thời những thông tin phản hồi về công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Ban về lĩnh vực Tuyên giáo, từ đó đưa ra những biện pháp thực hiện sát thực hơn. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy cũng đã tích cực hưởng ứng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về công tác tuyên giáo được nâng lên, ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp với ngành để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết nhanh những vấn đề bức xúc trong nhân ngay từ cơ sở…

Những kết quả nêu trên mới chỉ là bước đầu, là điểm nhấn trong công tác Tuyên giáo của tỉnh thời gian qua, trong thời gian tới, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới thì đòi hỏi toàn ngành Tuyên giáo cần phải bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương, phải nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ công tác, tham mưu có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, giáo dục… Đồng thời phải kiên định lập trường tư tưởng cách mạng, không dao động, không phân tâm trước những khó khăn, thách thức hiện nay, nỗ lực phấn đấu rèn luyện và trau dồi kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi chương trình, kế hoạch, mỗi hoạt động của công tác tuyên giáo phải được xây dựng và thực hiện có cơ sở khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, lấy chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để soi rọi và vận dụng cho phù hợp hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng ngành, từng địa phương, làm cho công tác tuyên giáo sống động hơn, thấm sâu hơn vào đời sống nhân dân, khơi dậy trong nhân dân lòng yêu nước, yêu chế độ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đổi mới.

Bên cạnh đó, với tinh thần đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, chắc chắn mỗi cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở sẽ là một chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng góp thêm những viên gạch hồng cùng Đảng bộ tỉnh vững bước trong thời kỳ đổi mới ./.

Ánh Hồng
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1/8) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tích cực tham mưu công tác chính trị, tư tưởng (01/08)
Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân (01/08)
Vẻ vang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08)
Ra mắt "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới" (31/07)
Tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tháng 4/2018 (06/04)
Thiếu úy Bùi Minh Quý: tấm gương sáng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (03/04)
Chùa Bửu Phước: Tặng quà 200 suất cho đồng bào nghèo và bệnh nhân phong tại xã Ia O, huyện Ia Grai (13/03)
Những viên thuốc nghĩa tình (13/03)
Huyện ủy Kbang: Thành lập và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở (13/03)
Nữ CBCC các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai: thăm, tặng quà Đồn biên phòng Ia Chía nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam (03/03)
Niềm tin về tương lai chủ nghĩa xã hội từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (01/03)
Vài điều suy ngẫm về Tết Mậu Tuất 2018 (01/03)
Khẩn trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại các thôn, làng (05/02)
Triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động hiệu quả lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố (08/01)
Công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Krông Pa (21/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685792
Số người Online 115

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này