cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > NHỊP CẦU TUYÊN GIÁO
Cập nhật 31/07/2014 (GMT+7)

Kết quả thực hiện các chương trình phối hợp tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Quyết định số 221- QĐ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2009 về ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp đối với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”,Đồng chí Hoàng Công Lự- UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

và đồng chí Phan Xuân Trường- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

ký kết kết chương trình phối hợp công tác


 Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) ban hành Quyết định số 1141-QĐ/TU, ngày 20 tháng 10 năm 2009 về ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tiến hành ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện mang lại hiệu quả tích cực.

Các chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết trong thời gian qua là: Chương trình phối hợp với UBND tỉnh trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giai đoạn 2014 – 2020; Chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; Chương trình phối hợp với các công ty cao su đứng chân trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền giáo dục bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm giai cấp công nhân cho cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền của Công ty vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước; Chương trình phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh trong công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông; Chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và kết quả thực hiện các lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, biểu dương những đơn vị điển hình trong công tác bảo hiểm xã hội; Chương trình phối hợp với Chi cục Dân số trong tuyên truyền chủ trương chỉ đạo, kết quả thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ sinh tự nhiên hàng năm; Chương trình phối hợp với Cục thuế tỉnh trong việc tuyên truyền chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020, đẩy mạnh thu ngân sách, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm, năm sau cao hơn năm trước; Chương trình phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tuyên truyền xây dựng nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; …

 Bên cạnh đó Ban đã tích cực phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh làm một số bộ phim phóng sự tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền về truyền thống của Đảng bộ, tình cảm của Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên với Bác Hồ, về thành tựu phát triển văn hóa của tỉnh như: “Đảng bộ Gia Lai 65 năm một chặng đường phát triển”; “Đón Bác về với Tây Nguyên”; “Văn hóa vẫn một dòng chảy xiết”…; các phim phóng sự tài liệu đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động Fulro như: “Bình yên cao nguyên”, “Chung tay cho Gia Lai tươi sáng”, “Thiêng liêng hai tiếng đạo đời”. Những phim phóng sự tài liệu này có tác dụng tuyên truyền tích cực, được dư luận đánh giá cao. Ban cũng đã phối hợp với Báo Gia Lai và Đài PT-TH tỉnh trong việc tuyên truyền có hiệu quả về việc học tập và làm theo gương Bác, về các cuộc thi lớn như: Cuộc thi tìm hiểu “100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011)”; cuộc thi “60 năm âm vang Điện Biên”. Các cuộc thi này đã thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia, trở thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng được các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng.

Ban cũng đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Dân tộc, Ban  tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh  trong việc biên soạn tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác đấu tranh chống lại tổ chức phản động Fulro, tà đạo “Hà Mòn”, tà đạo “Pháp luân công”… Qua việc phối hợp này, chất lượng của tài liệu được nâng cao. Để kịp thời cung cấp các thông tin thời sự, các sự kiện được dư luận thế giới, trong nước quan tâm, nhất là về học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tình hình Biển Đông và Chiến lược Biển Việt Nam; các chuyên đề về hội nhập quốc tế… Ban đã tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy và phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo  thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương để mời các báo cáo viên có chất lượng của Trung ương về báo cáo được các đồng chí lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh đánh giá cao.

Ban cũng đã phối hợp tốt với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan hữu quan làm tốt công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc Việt Nam – Campuchia trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, phối hợp tốt với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin truyền thông và các cơ quan hữu quan tổ chức họp báo kịp thời trước các sự kiện, các vụ án quan trọng, nhạy cảm để định hướng tuyên truyền cho báo chí và định hướng dư luận xã hội tích cực.

Với cách làm trên, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của địa phương, đơn vị, kịp thời cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ XHCN; nâng cao cảnh giác về chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho nhân dân; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, tạo đà cho sự phát triển bền vững cho những năm tiếp theo…

 

Qua các chương trình và các công việc phối hợp cụ thể nêu trên, có thể nhận thấy những cái được cơ bản là: có các sản phẩm tuyên truyền cụ thể với chất lượng tốt hơn; cung cấp kịp thời các thông tin thời sự quan trọng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và lực lượng báo cáo viên các cấp; nguồn lực đầu tư cho công tác tuyên truyền được tăng cường. Đồng thời, thông qua các chương trình phối hợp mối quan hệ, uy tín và ảnh hưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với các cơ quan, đơn vị hữu quan được nâng lên.

 Tuy nhiên, việc phối hợp giữa Ban với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho báo chí còn hạn chế, nhất là những thông tin liên quan đến các chương trình, dự án lớn của tỉnh, các vấn đề nhạy cảm; thông tin đối ngoại, và nhất là khi có các đoàn lãnh  đạo  cấp  cao của  Đảng, Nhà nước, các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Công tác phối hợp vận động, phát động quần chúng thiếu đồng bộ, đôi khi chồng chéo do có quá nhiều lực lượng tham gia, đã có tình trạng mạnh ai nấy làm, thiếu sự thống chất trong công tác chỉ đạo, trong nội dung tuyên truyền.

Có chương trình phối hợp còn chung chung, nặng về định tính, thiếu định lượng, thiếu nguồn lực để thực hiện, trách nhiệm của từng bên chưa rõ ràng; đặc biệt có chương trình phối hợp Ban rất chủ động nhưng đơn vị phối hợp lại chưa thực sự vào cuộc; công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp chưa kịp thời.

Trong năm 2014 và 2015 là 2 năm tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị khóa XI, đặc biệt là trước thềm đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (2015) và Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XII (2016), nhiệm vụ của công tác tuyên truyền hết sức nặng nề, đòi hỏi phải được nâng cao chất lượng tuyên truyền với phương châm: Kịp thời, sắc bén, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, trong các tầng lớp nhân dân để đồng tâm, nhất trí, quyết tâm vượt mọi khó khăn trong việc kìm hãm suy giảm kinh tế, giữ vững sự tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị để phát triển bền vững. Từ đó, công tác tuyên truyền cần được đầu tư về mọi mặt từ nhận thức của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, của công tác chỉ đạo đến đầu tư về phương tiện, kinh phí, nhân lực; tiếp tục đổi mới nội dung hình thức, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường đối thoại với nhân dân... trong đó việc phối hợp giữa Ban với các cơ quan hữu quan là hết sức quan trọng, cần quan tâm sơ, tổng kết các chương trình phối hợp một cách nghiêm túc để tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân, tạo sự ổn định vững chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, mạnh, vững chắc.

Nguyễn Xuân Quỳnh
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1/8) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tích cực tham mưu công tác chính trị, tư tưởng (01/08)
Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân (01/08)
Vẻ vang truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08)
Ra mắt "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới" (31/07)
Tổ chức lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở tháng 4/2018 (06/04)
Thiếu úy Bùi Minh Quý: tấm gương sáng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (03/04)
Chùa Bửu Phước: Tặng quà 200 suất cho đồng bào nghèo và bệnh nhân phong tại xã Ia O, huyện Ia Grai (13/03)
Những viên thuốc nghĩa tình (13/03)
Huyện ủy Kbang: Thành lập và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở (13/03)
Nữ CBCC các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai: thăm, tặng quà Đồn biên phòng Ia Chía nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam (03/03)
Niềm tin về tương lai chủ nghĩa xã hội từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (01/03)
Vài điều suy ngẫm về Tết Mậu Tuất 2018 (01/03)
Khẩn trương xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng tại các thôn, làng (05/02)
Triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động hiệu quả lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố (08/01)
Công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Krông Pa (21/08)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685845
Số người Online 112

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này