cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > SINH HOẠT TƯ TƯỞNG
Cập nhật 19/05/2018 (GMT+7)

Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày nay, cùng với sự phát triển chung trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, những quan hệ xã hội phát sinh đa dạng và phức tạp, mặt khác, trình độ dân trí ngày càng cao, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo phải không ngừng học tập, rèn luyện cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn và phong cách lãnh đạo phù hợp.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3, ngày 5/9/1960. Ảnh Tư liệu.   Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, các sự kiện được lan truyền rất nhanh, trình độ dân trí ngày càng cao nên tiếp cận thông tin cũng rất nhanh và chịu tác động của lượng lớn thông tin, đồng thời nhân dân cũng là lực lượng giám sát đông đảo và chính xác nhất. Các đảng viên, nhất là người đứng đầu phải luôn ý thức được rằng một sai sót, sự thiếu gương mẫu có thể bị mọi người nhanh chóng nhận biết, để luôn tự rèn luyện, giữ vững bản lĩnh, giữ uy tín cho tổ chức đảng và bản thân. Trên góc độ tiếp cận hệ thống và quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặt ra những yêu cầu về phong cách lãnh đạo của người cán đứng đầu, cụ thể như sau:

  
Thứ nhất: Kết hợp giữ vững nguyên tắc với thực hiện các biện pháp quản lý linh hoạt, mềm dẻo. Cùng với kiên định về nguyên tắc, những vấn đề chiến lược, thì sách lược cách mạng, các hình thức, phương pháp, biện pháp, cách thức tiến hành phải mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp với thực tế để có thể đạt kết quả cao nhất. Điều đó thuộc về bản lĩnh của người lãnh đạo, thực hiện “dĩ bất biến ứng vạn biến”, thể hiện sự linh hoạt trong hoạt động lãnh đạo của mình. Yêu cầu quan trọng đầu tiên trong phong cách làm việc của người lãnh đạo, quản lý là phải có sự thống nhất giữa tính Đảng, tính nguyên tắc cao với tính năng động, sáng tạo, sự nhạy cảm với cái mới. “Trung với Đảng”, “Trung với nước, hiếu với dân” là phẩm chất chính trị cơ bản, thể hiện trong mọi hoạt động của người lãnh đạo, quản lý.

  
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định điều chủ chốt trong phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý là phải: “Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi công việc” .

  
Thứ hai: Kết hợp tính cách mạng với tính khoa học. Tính cách mạng, lòng yêu nước, thương dân là động lực lớn thôi thúc người lãnh đạo, quản lý chuyên tâm, lo toan, tận tụy, say mê với công việc. Đồng thời, người lãnh đạo, quản lý phải có sự tìm tòi sáng tạo, đề xuất được những ý kiến hay, những phương án tối ưu để thực thi  nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải là những người vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có đạo đức cách mạng, có tinh thần anh dũng, gương mẫu, chịu đựng gian khổ, hy sinh và năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Tính khoa học, thiết thực, hiệu quả trong công tác của người cán bộ lãnh đạo còn thể hiện qua chính phong cách tư duy độc lập, sáng tạo và đổi mới của người lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, gắn liền với công việc kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ, phong trào thực tiễn của nhân dân. Để có những quyết sách đúng, trúng giải quyết tốt nhiệm vụ đặt ra - thường liên quan trực tiếp tới lợi ích của nhân dân, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo phải điều tra, tổng hợp thông tin, xử lý thông tin khách quan, trung thực. Nếu như phong cách khoa học thể hiện đặc điểm nghiệp vụ tổ chức của phong cách lãnh đạo thì tính hiệu quả là tiêu chí đánh giá đức- tài của người cán bộ lãnh đạo, đánh giá sự phù hợp hay không của phong cách lãnh đạo.

  
Thứ ba: Kết hợp tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, thực hiện trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu. Đây phải được coi là đặc trưng cơ bản của phong cách lãnh đạo của người đứng đầu. Vì có dân chủ, bàn bạc tập thể, nhân dân mới cùng thống nhất trong nhận thức, hành động, cùng quyết tâm thực hiện. Đồng thời, khơi dậy được sự tham gia, đóng góp sáng tạo của đông đảo nhân dân qua đó tổng kết xây dựng chủ trương, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện trong thực tế. Việc tuân thủ, thực hiện phong cách dân chủ, tôn trọng tập thể phải gắn liền với sự quyết đoán và tinh thần dám chịu trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  
Theo Hồ Chí Minh, một người dù tài giỏi đến đâu cũng không thể nắm được hết mọi mặt của một vấn đề, cũng không thể biết hết được mọi việc trong đơn vị cũng như đời sống xã hội. Cho nên, cần phải có cách làm việc tập thể để phát huy được trí tuệ của tập thể, của đông đảo quần chúng nhân dân nhằm hoàn thành sự nghiệp của một tập thể, một đơn vị hay địa phương mà chỉ riêng người cán bộ lãnh đạo, quản lý không làm nổi. Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Kết hợp tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, thực hiện trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu để khắc phục những hiện tượng coi thường tập thể, hoặc dựa dẫm, ỷ lại tập thể, không dám quyết đoán, không nêu cao trách nhiệm cá nhân…, làm trì trệ, suy yếu năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý của người cán bộ lãnh đạo.

  
Thứ tư: Người cán bộ lãnh đạo phải nắm chắc lý luận, sự vận động của các quan điểm lý luận trong thực tiễn, qua đó dự báo được những biến đổi của tình hình, của nhiệm vụ cách mạng, thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng. Phong cách lãnh đạo phải gắn tư tưởng với hành động, nói đi đôi với làm, nhất là nói đạo đức phải đi đôi với thực hành đạo đức. Khi có mục tiêu phương hướng công tác rồi, phải có biện pháp và quyết tâm thực hiện, và thực hiện có hiệu quả.

  
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ: “Lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích tụ lại trong quá trình lịch sử”. “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”, “làm mà không có lý luận thì không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp vừa hay vấp váp”. Cán bộ lãnh đạo quản lý cần phải có lý luận mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

  
Thứ năm: Phong cách lãnh đạo xuất phát từ quần chúng, “từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”. Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm, người cán bộ lãnh đạo phải luôn đi sâu, đi sát quần chúng nhân dân, lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Gần dân để được dân tin tưởng; trọng dân để được dân chia sẻ tâm tư, tình cảm, trí tuệ; dựa vào dân để phát huy tốt sức mạnh, tính chủ động, tự giác của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển địa phương; gắn bó chặt chẽ với nhân dân để luôn soi mình, phấn đấu hy sinh vì lợi ích của nhân dân, của của dân tộc, đặt lợi ích của nhân dân, tập thể lên trên, lên trước, việc gì có lợi cho dân thì phải tận tâm, trách nhiệm làm tới cùng, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Chỉ trên cơ sở gần dân, hiểu được nguyện vọng của họ thì mọi việc dù khó khăn, phức tạp đến đâu cũng nhanh chóng được giải quyết. Lúc đó, ý Đảng, lòng dân sẽ hòa quyện vào nhau thành một khối thống nhất.

  
Theo Hồ Chí Minh, có gần dân, hiểu dân, tin dân và được dân tin yêu mến phục, người cán bộ mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Liên hệ mật thiết với dân còn là để học hỏi dân, để làm tốt chức năng cầu nối giữa dân với Đảng, với Nhà nước. Xa rời quần chúng, người cán bộ sẽ giống như cá bị tách ra khỏi nước, mất hết khả năng và sức sống.

  
Thứ sáu:  Muốn người ta theo mình, phải làm gương trước và  gương mẫu thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. TheoVăn hóa phương Đông luôn đề cao lý tưởng “vua sáng, tôi hiền”, niềm tin của cán bộ, nhân dân vào chính thể luôn gắn liền với niềm tin vào người đứng đầu nên việc chỉnh đốn đạo đức trong Đảng không thể tách rời việc đề cao trách nhiệm của người “cầm cân, nảy mực”. Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng đề ra nguyên tắc thực hiện là “trên trước, dưới sau”. Tất cả đều đòi hỏi người đứng đầu phải làm gương cả trong công việc lẫn đời tư. Mặt khác, nếu người đứng đầu không công minh, chính trực thì mọi quy trình, nguyên tắc và không gương mẫu thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư đều trở nên vô giá trị hoặc bị bóp méo. Điều này cũng hết sức nguy hiểm.

  
Một trong những nội dung quan trọng mà người cán bộ là cần nêu gương, đó là: “nói đi đôi với làm”, “Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư” là những nội dung cơ bản không thể thiếu trong phong cách làm việc và nhân cách của những người lãnh đạo, quản lý. Khi đảng cầm quyền, cán bộ lãnh đạo càng có điều kiện để tiêu xài lãng phí của công. Vì vậy, trong bản Di chúc thiêng liêng bất hủ, Người căn dặn tất cả các cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là những người làm lãnh đạo, quản lý: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, Thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân’’. Từ nhiều năm qua, như đánh giá trong các nghị quyết của Đảng, tình trạng nói mà không làm, nói hay làm dở, nói nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo diễn ra tương đối phổ biến. Cho nên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ học về tư tưởng, quan điểm của Người về đạo đức mà điều quan trọng là phải thực hành bằng được nguyên tắc nói đi đôi với làm, gương mẫu, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư để mọi người noi theo. Có như vậy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mới thiết thực và đạt được nhiều kết quả hơn nữa.

   Phong cách  Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng ta và dân tộc. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách lãnh đạo là tổng hợp những phương pháp, biện pháp, cách thức riêng, tiêu biểu mà người lãnh đạo sử dụng hằng ngày để thực hiện nhiệm vụ của mình. Quy định về trách nhiệm nêu gương cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện về phong cách công tác, phong cách lãnh đạo. Cần , lấy đơn vị là chi bộ để tiến hành kiểm tra hằng tháng, cùng nhau góp ý và tạo điều kiện thực hiện. Nhất là người đứng đầu nhằm phát huy tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của người lãnh đạo, quản lý, từ đó nâng cao chất lượng thực hiện vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong tình hình hiện nay./.

Lê Phan Lương - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Nêu cao cảnh giác, ngăn chặn kịp thời việc bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước (12/03)
Những lần sinh nhật đặc biệt của Bác Hồ (19/05)
Không gian Hồ Chí Minh tại Montreuil - Một biểu tượng của quan hệ Việt - Pháp (19/05)
Quân đoàn 3 làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể (19/05)
Khu di tích căn cứ địa cách mạng Khu 10: Nơi học tập, giáo dục truyền thống cách mạng (19/05)
Người cựu chiến binh trồng na trên đất khó (25/04)
Làm theo Bác từ những việc làm thiết thực (21/04)
Những vấn đề cần quan tâm trong học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (20/04)
Tâm điểm dư luận (19/04)
Thực hiện luật phòng chống tham nhũng: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã “Liên” nhưng “chưa Thông” (22/04)
Một số giải pháp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay (22/04)
Xã Chư A Thai tập trung phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng đời sống nhân dân (22/04)
Xây dựng làng nông thôn mới (22/04)
Phát triển kinh tế Hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai (22/04)
Những câu chuyện bên bờ Sông Ba (18/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2687767
Số người Online 97

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này