cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > SINH HOẠT TƯ TƯỞNG
Cập nhật 21/04/2018 (GMT+7)

Làm theo Bác từ những việc làm thiết thực

Sau gần 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến nay đã trở thành nền nếp tác phong trong sinh hoạt, công tác của mỗi cán bộ, đảng viên trong Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị, đó không chỉ là mệnh lệnh, là trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ mà còn là tình yêu, sự kính trọng của mỗi cán bộ Ban Tuyên huấn với Bác Hồ kính yêu.


   Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp ủy, chi bộ Ban Tuyên huấn đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Phòng Chính trị hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phải luôn gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, những điểm mới của Chỉ thị 05 đó là những giải pháp quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ và môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên  trước hết là đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05 được tiến hành thường xuyên, liên tục, với những nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, chức trách của từng cá nhân, trong đó tập trung vào hệ thống các quan điểm, quan niệm của Người về tư tưởng, đạo đức, phong cách làm cơ sở để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập và làm theo. Vì thế, nội dung tuyên truyền, giáo dục cũng đã tập trung vào làm rõ tính cách mạng, khoa học của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là về sửa đổi lề lối làm việc, về tấm gương đạo đức “vì nước, vì dân”; phong cách tư duy, phong cách ứng xử “với việc, với mình, với người”; truyền thống “Trung với nước, hiếu với dân” của Quân đôi; Lời Bác Hồ dạy năm xưa; gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình, điển hình tiên tiến.v.v. Để đạt hiệu quả, Ban Tuyên huấn đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng kết hợp giữa giáo dục thường xuyên với đột xuất, giáo dục theo chuyên đề, chủ đề, giáo dục thông qua sinh hoạt, học tập, giao nhiệm vụ, giao ban, hội ý, kiểm tra...; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, như: phát thanh nội bộ, panô, phòng đọc của các đơn vị. Mặt khác, Ban Tuyên huấn tiến hành tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp hằng tháng, quý, năm đưa việc quán triệt, thực hiện các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết lãnh đạo của cấp mình; kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và nội dung học tập, sinh hoạt chính trị thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy, phân công cấp ủy viên theo dõi chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách cụ thể. Thường xuyên phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là chủ trì, chủ chốt; cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong thực hiện, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; chế độ sinh hoạt, học tập, tự phê bình, phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, trước hết là cấp ủy, chỉ huy. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân có biểu hiện ngại học, ngại rèn, làm việc cầm chừng, vi phạm về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách quan liêu, xa rời thực tiễn, cơ sở. Coi trọng công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật; đột phá vào việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và an toàn giao thông, quy định của đơn vịThành ủy Pleiku khen thưởng những điển hình học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: Thanh Nhật.

   Cùng với đó, để Chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống, Ban Tuyên huấn đã tham mưu ban hành Cẩm nang nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” giúp cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các cơ quan, đơn vị; khắc phục bệnh thành tích, phô trương, chung chung, kém hiệu quả, ảnh hưởng đến việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, như: tổ chức học tập, thi tìm hiểu, sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; trên pa-nô, khẩu hiệu, bảng tin hoạt động của lực lượng vũ trang, duy trì có nề nếp các hoạt động Phòng Hồ Chí Minh, thư viện, trưng bày các loại sách, báo bảng ảnh tuyên truyền và chiếu phim tư liệu về Bác...; ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng biên tập nội dung, hàng tuần tổ chức chương trình phát thanh nội bộ thời lượng 20-25 phút để tuyên truyền, giới thiệu tư tưởng tấm gương, đạo đức của Bác, biểu dương gương người tốt, việc tốt làm theo gương Bác. Đồng thời, làm tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, chuyên đề về học Bác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII), các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập huấn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Tổ chức tốt Hội nghị gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng, sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức Hội thi báo cáo viên, hướng dẫn các đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh tham gia thi trắc nghiệm, thi viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Gia Lai tổ chức, kết quả tập thể Đảng ủy Quân sự đạt Xuất sắc, cá nhân đạt giải Nhất.

  
Sự chuyển biến rõ nét nhất của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động qua trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác hằng ngày. Để tăng tính hấp dẫn, thu hút người nghe đối với chế độ thông báo thời sự, chính trị hàng tuần, hàng tháng và tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Bác một cách chân thực, sinh động đi vào lòng người ngoài chuẩn bị tốt nội dung thì đội ngũ cán bộ Tuyên huấn không ngừng sáng tạo để ứng dụng công nghệ thông tin để truyền đạt như 100% cán bộ đều biết sử dụng trình chiếu PowerPoint, Photoshop kết hợp với bản đồ tư duy để bài thuyết trình được sinh động và hấp dẫn người nghe. Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức, tư tưởng và việc làm của cán bộ, đảng viên và quần chúng; cổ vũ, động viên, khích lệ mọi người tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, công tác, xây dựng đơn vị. Đến nay, hầu hết cán bộ, đảng viên và quần chúng có chuyển biến rõ nét cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật; thực sự gương mẫu, trách nhiệm, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

   Thực tế khẳng định, việc làm theo Bác Hồ trong Ban Tuyên huấn bằng những việc làm thiết thực đã làm chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên góp phần cùng với cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Quân sự, QPĐP đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân./.

Đại úy Nguyễn Hoàng Hanh - Phòng Chính trị - BCH Quân sự tỉnh
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Những lần sinh nhật đặc biệt của Bác Hồ (19/05)
Không gian Hồ Chí Minh tại Montreuil - Một biểu tượng của quan hệ Việt - Pháp (19/05)
Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/05)
Quân đoàn 3 làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể (19/05)
Khu di tích căn cứ địa cách mạng Khu 10: Nơi học tập, giáo dục truyền thống cách mạng (19/05)
Người cựu chiến binh trồng na trên đất khó (25/04)
Những vấn đề cần quan tâm trong học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (20/04)
Tâm điểm dư luận (19/04)
Thực hiện luật phòng chống tham nhũng: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã “Liên” nhưng “chưa Thông” (22/04)
Một số giải pháp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay (22/04)
Xã Chư A Thai tập trung phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng đời sống nhân dân (22/04)
Xây dựng làng nông thôn mới (22/04)
Phát triển kinh tế Hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai (22/04)
Những câu chuyện bên bờ Sông Ba (18/04)
Hoạt động đối ngoại nổi bật của Việt Nam thời gian qua (18/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2625397
Số người Online 61

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này