cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > ĐƯA NQ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Cập nhật 29/07/2018 (GMT+7)

Một số kết quả đạt được trong Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trên địa bàn huyện Kbang

Sau khi có Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để học tập, quán triệt; chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ phổ biến, quán triệt đến đảng viên về nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong Đảng bộ huyện. Đến nay, sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đạt được những kết quả tích cực.


   Việc triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng, kết nạp đảng viên, nhất là những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, triển khai có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Trong 10 năm, Đảng bộ huyện đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 1860 quần chúng ưu tú, trong đó đã kết nạp 1.480 đảng viên, đạt tỷ lệ bình quân 6,5% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện. Thành lập mới 79 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, nâng tổng số thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ là 166/166.


   Thực hiện Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác”, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập Ban Quản lý Đề án 03 để tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp nhận, quản lý, bố trí sinh viên về các xã công tác; Đã tiếp nhận bố trí 14 sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác ở các xã vùng 2, vùng 3. Hầu hết số sinh viên được bố trí đề đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được  cấp uỷ, chính quyền các xã đánh giá cao, có sinh viên đã thể hiện được năng lực của bản thân, được tuyển dụng vào công chức huyện và phát triển


   Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách ở cơ sở xã, thị trấn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đến tháng 5/2018, tổng số cán bộ, công chức cấp xã: 294 đồng chí, trong đó công chức xã: 150 đồng chí, cán bộ chuyên trách: 144 đồng chí. Số cán bộ, công chức đạt chuẩn theo tiêu chí Nông thôn mới (trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, bồi dưỡng chức danh, tiếng dân tộc...): 180/294 đồng chí, chiếm 61,22%; số chưa đạt chuẩn 114 đồng chí.


   Việc thực hiện nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân xã, thị trấn; thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư cấp ủy; chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là bí thư cấp ủy; thủ trưởng đơn vị trong Công an nhân dân đồng thời là bí thư cấp ủy được triển khai nghiêm túc. Đến nay, đã có 14/14 xã, thị trấn thực hiện chủ trương bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND xã, thị trấn; 20/23 thủ trưởng cơ quan, 6/6 thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, 7/8 chủ tịch hội đồng quản trị trong các doanh nghiệp Nhà nước; ½ thủ trưởng đơn vị ngoài Nhà nước  đồng thời là bí thư chi bộ; Trưởng Công an huyện đồng thời là bí thư Đảng ủy Công an huyện.


   Việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nhất là tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII được triển khai đúng thực chất. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; việc thực hiện dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cấp uỷ, chi bộ duy trì và thực hiện tốt nề nếp, chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể ở từng loại hình cơ sở, sát thực tế, góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.


   Thời gian tới, với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, huyện Kbang đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện để tiếp tục thực hiện tốt công tác “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên” theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và các văn bản chỉ đạo của tỉnh góp phần xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Lam Giang
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Ban Tuyên giáo Trung ương: Quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/12)
Pleiku: Kết quả sau 10 triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch (02/08)
Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (18/07)
Khối Doanh nghiệp tỉnh Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (14/12)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa hoàn thành việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng (31/08)
Cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (17/07)
Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII) (17/05)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị quán triệt tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (12/05)
Huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư (28/04)
Kông Chro: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần quyết tâm cao (29/03)
Huyện Ia Grai tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm (25/02)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng (20/01)
Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng (03/01)
Bộ Tài chính triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 (03/01)
Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng (02/11)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2733777
Số người Online 192

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này