cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > ĐƯA NQ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Cập nhật 25/02/2017 (GMT+7)

Huyện Ia Grai tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2017, là năm thứ hai huyện Ia Grai triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật

      Về các giải pháp trong lãnh đạo điều hành, trước hết, huyện chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian và giảm chi phí. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên UBND huyện, thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các xã thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của huyện, UBND các xã - thị trấn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Trong đó, phải đề cao trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ngành, lĩnh vực và địa phương.
Khen thưởng các tập thể và cá nhân trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Nhật


      Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các ngành, các xã đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả, gắn với phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng sống người dân ở vùng nông thôn, tập trung các nguồn lực lồng ghép đầu tư cho chương trình. Phấn đấu năm 2017 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ia Yok và Ia Hrung), đồng thời nâng số tiêu chí đạt được của các xã còn lại lên trên 12 tiêu chí/xã, đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện theo bộ tiêu chí mới.
Nông dân quan tâm phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Nhật


      Ông Đào Lân Hưng – Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Ngành Nông nghiệp sẽ tập trung tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt đề án tái canh cây cà phê, dự án Vnsat, cánh đồng mẫu lớn; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp. Hướng dẫn người dân thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi giống cây trồng ở những vùng không chủ động được nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; tăng cường kiểm soát về giống cây trồng, vật tư phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.


      Đặc biệt, huyện tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Trong đó, chỉ đạo  Hạt Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô; xử lý nghiêm các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, chống người thi hành công vụ; triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện các giải pháp khôi phục rừng bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thành kế hoạch rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng và thu hồi, trồng lại rừng trên những diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.


      Cùng với đó, huyện triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017, tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý khoáng sản và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ của tổ chức, cá nhân liên quan đến đất đai, hạn chế đến mức thấp nhất việc chậm trễ, sai sót. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn và việc xử lý, giải quyết các đơn thư kiến nghị của công dân liên quan đến đất đai. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng để chấn chỉnh, từng bước đưa công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng đi vào hoạt động nề nếp. Tham mưu triển khai các biện pháp kêu gọi đầu tư vào khu Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp của huyện. Khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới dịch vụ ở nông thôn, tạo điều kiện cho người sản xuất giao lưu, mua bán.  Kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai để tổ chức giao đất thu tiền sử dụng đất và các khoản thuế về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.


      Riêng trong lĩnh vực tài chính ngân sách, ông Bùi Đức Chinh – Trưởng Phòng Tài chính huyện cho biết: “Phòng đang tập trung tham mưu cho UBND huyện triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khai thác tối đa nguồn thu, đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017, nhằm đảm bảo nhu cầu chi cho đầu tư phát triển. Triển khai quyết liệt các các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu đến cuối năm nợ thuế không vượt quá 5% so với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đảm bảo cân đối ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; tiếp tục giao quyền tự chủ về kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện giá một số dịch vụ công theo cơ chế thị trường...”.


      Để thực hiện các nhiệm vụ trên, ông Bùi Đức Chinh cũng nhấn mạnh một số giải pháp cần tiến hành rà soát từng khoản thu, từng sắc thuế để chỉ đạo Chi cục thuế rà soát, nắm chắc về số lượng người nộp thuế, nguồn thu phát sinh trên địa bàn, từ đó phân tích, đánh giá, dự báo khả năng thu, những nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu trên từng địa bàn, từng lĩnh vực để kịp thời có những giải pháp thu phù hợp. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế huyện để tăng cường xử lý các trường hợp nợ thuế lớn kéo dài, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chống thất thu ở các xã, thị trấn. Thực hiện công tác kiểm tra thuế, đôn đốc nộp vào ngân sách các khoản tiền thuế, chú trọng công tác kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tại cơ quan thuế, tập trung vào các hồ sơ kê khai thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng để phát hiện sai sót yêu cầu điều chỉnh, bổ sung.


      Mặt khác, UBND huyện cũng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo bền vững, tập trung giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu không còn hộ nghèo là gia đình chính sách. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho các gia đình có công cách mạng còn khó khăn về nhà ở.

Thanh Nhật
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Ban Tuyên giáo Trung ương: Quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/12)
Pleiku: Kết quả sau 10 triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch (02/08)
Một số kết quả đạt được trong Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trên địa bàn huyện Kbang (29/07)
Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (18/07)
Khối Doanh nghiệp tỉnh Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (14/12)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa hoàn thành việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng (31/08)
Cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (17/07)
Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII) (17/05)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị quán triệt tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (12/05)
Huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư (28/04)
Kông Chro: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần quyết tâm cao (29/03)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng (20/01)
Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng (03/01)
Bộ Tài chính triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 (03/01)
Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng (02/11)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2733907
Số người Online 9

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này