cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > ĐƯA NQ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Cập nhật 16/09/2016 (GMT+7)

Xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập Đảng bộ thành phố Pleiku (15-9-1954-15-9-2016), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku.
Đồng chí Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật

          Phóng viên (PV):  Xin đồng chí điểm lại những nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Pleiku?


          Đồng chí Trịnh Duy Thuân:  Sau Hiệp định Giơnevơ, ngày 15-9-1954, Đảng bộ Khu 9 (Tiền thân của Đảng bộ TP.Pleiku) được thành lập. Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân địa phương, cùng với đồng bào các dân tộc tỉnh nhà và cả nước tiến hành cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng bộ thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức... Đến nay, toàn Đảng bộ có 68 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 7.100 đảng viên. 100% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ độc lập. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, chất lượng đảng viên mới ngày càng nâng lên.


          Đảng bộ thành phố đã tập trung xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến xã, phường đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố vững  mạnh, lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...
Một góc Thành phố Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật


           PV: Đồng chí có thể đề cập thành quả tiêu biểu trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ Thành phố?


          Đồng chí Trịnh Duy Thuân: Những năm qua, kinh tế thành phố luôn đạt mức tăng trưởng khá và ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 12% (theo giá cố định 1994), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế đều tăng trưởng ổn định, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng qua các năm. Riêng giai đoạn 2010-2015 là 18.400 tỷ đồng - tăng bình quân 12,2%/năm, trong đó tỷ trọng vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân ngày càng tăng. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp.


          Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”. Qua đó, đã tập trung xây dựng nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị, cùng với các công trình dự án được Trung ương và tỉnh đầu tư như Quảng trường Đại đoàn kết, Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, Quốc lộ 14 qua thành phố Pleiku, nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Pleiku, Khu phố mới Hoa Lư - Phù Đổng, Kè chống sạt lở suối Hội Phú… làm cho bộ mặt thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Bên cạnh đó, thành phố đang triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến xây dựng một thành phố Pleiku hiện đại ở khu vực Bắc Tây Nguyên.


          Đến nay thành phố có 5/9 xã  đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm theo hướng toàn diện. Phổ cập giáo dục và huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp hàng năm đạt chỉ tiêu đề ra. Xã hội hóa giáo dục ở các bậc học chuyển biến tích cực, thu hút nhiều tổ chức và cá nhân tham gia. Đến nay, thành phố có 31 trường đạt chuẩn quốc gia. Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được đầu tư theo hướng xã hội hóa. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm. Mạng lưới cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.  Tỷ lệ xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 95,65%. Các chính sách xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện, hộ nghèo giảm dần theo hướng bền vững, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 39,1 triệu đồng. Theo tiêu chí chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, thành phố chỉ còn 1.357 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,69%) và 651 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 1,29%).
Đại hội Đảng bộ TP.Pleiku lần thứ XI. Ảnh: Thanh Nhật


          PV: Như vậy, Đảng bộ Thành phố sẽ tập trung những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa đồng chí?


          Đồng chí Trịnh Duy Thuân: Kế thừa thành quả các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ thành phố đang tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, củng cố hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Nâng cao chất lượng đảng viên mới, đảng viên trẻ và đảng viên là người dân tộc thiểu số. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng chuẩn hóa, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể từ thành phố đến xã phường. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...


          Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, ổn định và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Phát huy tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tích cực và chủ động trong công tác vận động xúc tiến đầu tư vào thành phố. Tập trung hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững, xây dựng Pleiku là “Thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư chỉnh trang, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị. Trước mắt, thành phố đang tập trung chỉ đạo trồng mới, cải tạo cây xanh đường phố; xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước ở một số tuyến đường; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, đậu đỗ xe cản trở giao thông... Phấn đấu hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, đưa thành phố Pleiku trở thành đô thị loại I trước năm 2019. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, tạo môi trường tốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra.


           Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đảng bộ thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh, cùng sự đồng sức đồng lòng, nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc thành phố.

Thanh Nhật
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Ban Tuyên giáo Trung ương: Quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/12)
Pleiku: Kết quả sau 10 triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch (02/08)
Một số kết quả đạt được trong Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trên địa bàn huyện Kbang (29/07)
Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (18/07)
Khối Doanh nghiệp tỉnh Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (14/12)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa hoàn thành việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng (31/08)
Cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (17/07)
Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII) (17/05)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị quán triệt tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (12/05)
Huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư (28/04)
Kông Chro: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần quyết tâm cao (29/03)
Huyện Ia Grai tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm (25/02)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng (20/01)
Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng (03/01)
Bộ Tài chính triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 (03/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2685866
Số người Online 38

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này