cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > ĐƯA NQ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Cập nhật 07/09/2016 (GMT+7)

Thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Một góc Thị trấn Kon Dỡng huyện Mang Yang. Ảnh: Thanh Nhật


Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện  ủy đã chú trọng công tác phổ biến, quán triệt đến các cấp  ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị,  tạo sự thống nhất  trong toàn đảng bộ nhận thức sâu sắc việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý là một chủ trương đúng đắn của Đảng, phù hợp với thực tế ở địa phương. Căn cứ thực tiễn tình hình cán bộ chủ chốt ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý. Đồng thời, có quy định chung và thời gian luân chuyển, chức danh dự kiến bố trí cán bộ luân chuyển phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng.


Trao đổi với chúng tôi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Văn Thăng cho biết thêm: “Việc tổ chức thực hiện công tác luân chuyển đúng tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy trình công tác cán bộ. Thận trọng, kỹ lưỡng, lựa chọn những cán bộ trong quy hoạch có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và uy tín để tăng cường đi cơ sở, cũng như phòng tránh hiện tượng lợi dụng công tác luân chuyển để trù dập, thành kiến cá nhân... Đồng thời thông qua đó, nhằm phát hiện những cán bộ có triển vọng và năng lực, thay thế số cán bộ hạn chế về trình độ, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc công tác cán bộ ở cơ sở. Huyện cũng thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ luân chuyển trưởng thành hơn trong thực tiễn môi trường công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao...”.
Cán bộ dân tộc thiểu số của huyện Mang Yang. Ảnh: Thanh Nhật


Qua thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, giai đoạn năm 2010 đến nay tại Mang Yang có 3 cán bộ tỉnh luân chuyển về huyện, có 6 cán bộ huyện được chuyển về tỉnh. Bên cạnh đó, huyện đã luân chuyển, tăng cường, điều động gần 20 cán bộ từ các cơ quan của huyện về  giữ chức vụ chủ chốt tại các xã, thị trấn. Trong đó đã rút về huyện 15 cán bộ, hiện còn 11 cán bộ đang tăng cường ở cơ sở (trong đó có 8 bí thư Đảng ủy, 3 Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã, thị trấn). Số cán bộ đã rút về huyện hầu hết đều phát huy vai trò của cán bộ tăng cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những bước trưởng thành trong công tác. Sau luân chuyển, nhiều trường hợp được bố trí giữ các chức vụ chủ chốt của huyện, trong đó có 4 cán bộ được bầu vào Ban Chấp hành đảng bộ huyện, 1 cán bộ được bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy, 1 cán bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, số còn lại được bố trí chức danh lãnh đạo quản lý các phòng ban của huyện.


Bên cạnh đó, Huyện đã quyết định điều động 23 cán bộ lãnh đạo, quản lý và 8 công chức chuyên môn giữa các phòng, ban trong huyện. Qua đó tạo điều kiện cho cán bộ  thay đổi môi trường làm việc, có cơ hội tiếp cận và thử thách rèn luyện để am hiểu nhiều lĩnh vực công tác, đồng thời tránh sự trì trệ và hiện tượng gia trưởng, độc đoán, tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ…Qua thực tiễn công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý cho thấy, tất cả cán bộ trong diện được luân chuyển đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo mối quan hệ gắn bó tại địa phương cơ sở và cơ quan đơn vị nơi đến...


Về chế độ chính sách, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định hỗ trợ  thường xuyên hàng tháng 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ huyện luân chuyển, tăng cường về vùng đặc biệt khó khăn (xã Kon Chiêng, ĐakTrôi, Đê Ar),  hỗ trợ  1,2 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ huyện luân chuyển, tăng cường về xã vùng 2 (Kon Thụp, Lơ Pang, H’Ra, Ayun, Đak Jơ Ta, Đak Ta Ley, ĐakYă), hỗ trợ  1 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ huyện luân chuyển về vùng thuận lợi (Thị trấn Kon Dỡng và Đak Djrăng). Cùng với đó, trên cơ sở quy định về thời gian tăng cường cơ sở từ 3 năm đến 5 năm, huyện Mang Yang còn thực hiện chủ trương xem xét cho cán bộ luân chuyển, tăng cường về cơ sở được đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...
Cán bộ chủ chốt huyện Mang Yang quán triệt Nghị quyết của Đảng. Ảnh: Thanh Nhật


Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: “Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý của huyện Mang Yang thời gian qua đã góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét về phương thức, lối làm việc, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp  ủy, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ có uy tín, năng lực ở cơ sở, góp phần chuẩn bị nguồn cán bộ cho huyện trước mắt và lâu dài…”.


Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới, trọng tâm là tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị đến các cấp ủy Đảng, địa phương đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, tư tưởng tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện. Khảo sát, theo dõi, đánh giá chặt chẽ đội ngũ cán bộ điều động luân chuyển, rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn cán bộ điều động giữ các chức danh cho phù hợp, có kế hoạch bồi dưỡng và bố trí lâu dài số cán bộ có triển vọng vào các vị trí chủ chốt của Đảng, chính quyền, các ngành, cũng như chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng và bầu cử HĐND nhiệm kỳ tiếp theo. Có kế hoạch để bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước cho số cán bộ được điều động, luân chuyển, cán bộ trẻ được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt. Tiếp tục nghiên cứu, xem xét, có kế hoạch điều động luân chuyển cán bộ đối với các xã nội bộ mất đoàn kết, mức hoàn thành nhiệm vụ của địa phương đơn vị thấp, các trường hợp giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã trên 2 nhiệm kỳ. Quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ giúp cán bộ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, cũng như tiếp tục đề nghị cấp trên có chính sách phù hợp đối với cán bộ lãnh đạo quản lý được luân chuyển, điều động về cơ sở...”.

 


Thanh Nhật
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Ban Tuyên giáo Trung ương: Quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/12)
Pleiku: Kết quả sau 10 triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch (02/08)
Một số kết quả đạt được trong Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trên địa bàn huyện Kbang (29/07)
Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (18/07)
Khối Doanh nghiệp tỉnh Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (14/12)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa hoàn thành việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng (31/08)
Cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (17/07)
Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII) (17/05)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị quán triệt tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (12/05)
Huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư (28/04)
Kông Chro: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần quyết tâm cao (29/03)
Huyện Ia Grai tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm (25/02)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng (20/01)
Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng (03/01)
Bộ Tài chính triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 (03/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2733890
Số người Online 198

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này