cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > ĐƯA NQ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Cập nhật 07/09/2016 (GMT+7)

Đổi mới và nâng cao chất lượng giới thiệu các nghị quyết của Đảng

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, triển khai nghị quyết của Đảng đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ khâu chuẩn bị tài liệu, tổ chức lớp học, lựa chọn báo cáo viên đến đối thoại, giải đáp thắc mắc, xây dựng và thảo luận chương trình hành động... Trong đó việc giới thiệu nghị quyết theo tinh thần đổi mới là khâu then chốt liên quan trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết.


Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội trước hết bằng Cương lĩnh, đường lối và những định hướng chính sách lớn. Do vậy, việc xây dựng, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau khi nghị quyết được ban hành, khâu tổ chức học tập, nghiên cứu nội dung nghị quyết là công việc hệ trọng có ý nghĩa định hướng nhận thức, hành động của toàn Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin với sự lên ngôi của truyền thông đại chúng, sự kết nối mạng internet và sự lan truyền rộng, nhanh các mạng xã hội, blog cá nhân... việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng là công việc cấp bách, thiết thực cần được đặc biệt quan tâm.


Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, triển khai nghị quyết của Đảng đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ khâu chuẩn bị tài liệu, tổ chức lớp học, lựa chọn báo cáo viên đến đối thoại, giải đáp thắc mắc, xây dựng và thảo luận chương trình hành động... Trong đó việc giới thiệu nghị quyết theo tinh thần đổi mới là khâu then chốt liên quan trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết.


1.  Phải hiểu đúng yêu cầu giới thiệu nghị quyết.


Giới thiệu nghị quyết cần đáp ứng được hai yêu cầu cơ bản:


Thứ nhất, phải giúp cán bộ, đảng viên hiểu đúng, hiểu sâu những vấn đề cốt lõi, những nội dung mới đánh dấu sự phát triển tư duy lãnh đạo của Đảng. Giới thiệu nghị quyết không đơn thuần là nói lại tất cả những nội dung của nghị quyết - điều này đã có trong văn bản và trong các tài liệu học tập vốn rất phong phú và được chuẩn bị khá công phu, chi tiết. Quan trọng là phải lựa chọn và khái quát được những vấn đề cốt lõi nhất, tức là thâu tóm được “cái hồn” của nghị quyết; phát hiện đúng và luận giải thấu đáo, có sức thuyết phục những điểm mới về nhận thức được thể hiện trong nghị quyết. Muốn làm được điều này, báo cáo viên phải nghiên cứu rất kỹ, nắm rất chắc những nội dung cơ bản của nghị quyết; so sánh, đối chiếu những nội dung cơ bản của nghị quyết với những nội dung của các nghị quyết trước đó để thấy logic phát triển trong tư duy lãnh đạo của Đảng. Cách trình bày như vậy sẽ giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu và thấu đáo hơn vấn đề, trên cơ sở đó tự hoàn thiện nhận thức và định hướng suy nghĩ, hành động của bản thân.


Thứ hai, phải giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nhận thức đúng những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới; thực tiễn đan xen những mảng cũ - mới, tốt - xấu, đúng - sai và xuất hiện nhiều vấn đề rất mới mẻ. Nhìn nhận, đánh giá thực tiễn đất nước và những vấn đề mới nảy sinh từ những góc tiếp cận khác nhau, với tâm trạng, cảm xúc khác nhau, với lượng thông tin có được khác nhau, trong đó có những thông tin trái chiều, thông tin nhiễu... tất không tránh khỏi có những ý kiến khác nhau. Học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng chính là dịp báo cáo viên cung cấp cho người nghe những nhìn nhận, đánh giá, nhận thức chính xác và chính thống. Làm tốt công tác tư tưởng chính là yêu cầu rất quan trọng khi giới thiệu nghị quyết của Đảng. Báo cáo viên phải nắm chắc dư luận và tình hình tư tưởng trong Đảng, trong xã hội; nắm chắc các thông tin chính xác; có lập luận chặt chẽ, thuyết phục để làm sáng tỏ những nhận định, đánh giá và kiến giải những vấn đề mới. Khi trình bày tự nhiên, khách quan, không lên gân, không khiên cưỡng sẽ có sức cảm hóa cao.


2. Cần giới thiệu nội dung nghị quyết phù hợp với từng đối tượng người nghe.


Việc học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức sâu rộng trong toàn Đảng với nhiều loại hình tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở, từ các địa phương (thành thị, nông thôn, miền ngược, miền xuôi...) đến các cấp, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học...; với đội ngũ cán bộ, đảng viên rất đa dạng: cán bộ lãnh đạo, quản lý; công nhân, nông dân, trí thức, công chức, viên chức... Vì vậy, giới thiệu nghị quyết vừa phải cung cấp những nhận định, đánh giá, quan điểm, định hướng cơ bản, chung nhất trong nghị quyết mà mọi cán bộ, đảng viên đều cần nắm được; vừa phải cung cấp những nhận thức phù hợp với sự quan tâm của cán bộ, đảng viên hoạt động trên những lĩnh vực, địa bàn công tác khác nhau. Đây là điều mà những tài liệu phục vụ học tập, quán triệt nghị quyết không làm được, chỉ có báo cáo viên mới biết nên chọn nội dung gì và nên nói thế nào cho thiết thực, phù hợp với đối tượng người nghe. Không nên giới thiệu nghị quyết cho mọi đối tượng theo một nội dung y hệt nhau, theo một phương pháp giống hệt nhau. Đó là cách giới thiệu khô cứng, rập khuôn, thiếu sức sống.


3. Cần gợi mở, giúp các tổ chức đảng hoàn thiện chương trình hành động.


Giới thiệu nghị quyết của Đảng, đồng thời với yêu cầu nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, cần gợi mở những vấn đề mới mà các tổ chức đảng có thể tiếp thu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Để những gợi mở có tính thiết thực, báo cáo viên vừa phải hiểu sâu nghị quyết vừa phải nắm vững tình hình của tổ chức đảng triển khai học tập nghị quyết. Rất nên và rất cần tìm hiểu, nghiên cứu nghiêm túc các tài liệu và công việc của tổ chức đảng nơi triển khai học tập; đối chiếu nghị quyết của Đảng với định hướng công tác của tổ chức đảng sở tại, phân tích làm rõ định hướng nào phù hợp, định hướng nào chưa đầy đủ cần phải hoàn thiện, định hướng nào cần phải điều chỉnh. Phương pháp giới thiệu nghị quyết như vậy sẽ tạo sự cộng cảm và chia sẻ giữa báo cáo viên và người nghe, vừa sinh động, thiết thực, vừa bổ ích.


4. Đưa nghị quyết về với đời sống.


Lâu nay, cán bộ, đảng viên thường không hào hứng học tập nghị quyết, bởi lẽ các buổi quán triệt nghị quyết thường khô khan, cứng nhắc! Rất cần giới thiệu nghị quyết một cách sinh động, có sức cuốn hút theo phương châm “đưa cuộc sống vào Nghị quyết; đưa nghị quyết về với đời sống”. Nghị quyết của Đảng được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn; từ sự phong phú, muôn mầu muôn vẻ của đời sống thực tiễn mà chắt lọc, khái quát thành những câu chữ cô đọng. Do đó, khi giới thiệu nghị quyết, báo cáo viên phải biết cách truyền tải sức sống thực tiễn tiềm tàng trong các câu chữ về với người nghe - đó chính là cách nói những điều ẩn sâu và nằm sau các câu chữ. Chọn lọc những sự kiện, những con người tiêu biểu có thật trong đời sống, liên hệ đúng lúc, đúng chỗ với những nội dung của nghị quyết sẽ làm cho người nghe cảm nhận sự sống động, gần gũi, thiết thực của nghị quyết, xóa đi định kiến “nghị quyết trên trời, cuộc đời dưới đất”. Để làm được điều này, báo cáo viên phải có vốn thực tiễn, vốn kiến thức phong phú và nghệ thuật lựa chọn đúng, đắt những dẫn chứng thực tiễn trong thuyết trình.


5. Ý thức trách nhiệm cao và tâm huyết, tâm sức của báo cáo viên.


Chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng tùy thuộc rất lớn vào trình độ, kinh nghiệm và thái độ chính trị của báo cáo viên. Nhận nhiệm vụ giới thiệu nghị quyết là nhận một trọng trách trước cán bộ, đảng viên tham dự học tập, nói một cách cụ thể, còn nếu nói rộng hơn, là trách nhiệm trước Đảng. Nói sao cho đúng, cho hay? Nói sao cho có lợi nhất cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc? Nói sao để tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội? Muốn làm được điều này, đồng thời với trình độ, năng lực, báo cáo viên phải có ý thức trách nhiệm rất cao và thật sự tâm huyết đối với công việc. Trách nhiệm và tâm huyết không dừng ở nhận thức mà phải được thể hiện cụ thể qua việc chuẩn bị công phu, nghiêm túc nội dung báo cáo; trăn trở tìm tòi, thể nghiệm, rút kinh nghiệm phương pháp trình bày để đạt đến sự hoàn thiện có thể theo khả năng cho phép. Đó là một công việc đặc biệt, một loại hình lao động khoa học với đòi hỏi cao và nghiêm ngặt.


Nói tóm lại, đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trước hết đòi hỏi người lãnh đạo, người tổ chức lớp học, đặc biệt là người giới thiệu nghị quyết phải tự đổi mới, tự vượt lên chính mình; phải lấy việc đưa nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống làm mục tiêu phấn đấu, làm thước đo hiệu quả./.

Nguồn Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Ban Tuyên giáo Trung ương: Quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/12)
Pleiku: Kết quả sau 10 triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch (02/08)
Một số kết quả đạt được trong Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trên địa bàn huyện Kbang (29/07)
Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (18/07)
Khối Doanh nghiệp tỉnh Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (14/12)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa hoàn thành việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng (31/08)
Cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (17/07)
Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII) (17/05)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị quán triệt tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (12/05)
Huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư (28/04)
Kông Chro: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần quyết tâm cao (29/03)
Huyện Ia Grai tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm (25/02)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng (20/01)
Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng (03/01)
Bộ Tài chính triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 (03/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2689690
Số người Online 113

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này