cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > ĐƯA NQ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Cập nhật 30/05/2016 (GMT+7)

Gia Lai tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Sáng 30/5, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có 380 đồng chí nguyên là: bí thư, các phó bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ, sỹ quan cấp tướng đã nghỉ hưu hiện đang sống trên địa bàn thành phố Pleiku; các đồng chí Tỉnh ủy viên (khóa XV); lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; trưởng, phó các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV; bí thư, các phó bí thư và cấp trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc các huyện ủy, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố...Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Duy Thịnh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận qua 30 năm đổi mới để tiếp tục hoàn thiện và phát triển đường lối, quan điểm đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chính vì vậy, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng ở các cấp gắn với triển khai 04 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là điều kiện để nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, tạo tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Hội nghị sẽ dành thời gian để các đồng chí thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Thịnh

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: các đại biểu dự Hội nghị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm vững các quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XII. Đây là những nội dung có giá trị định hướng, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh từ nay đến năm 2020; so sánh những nội dung của Đại hội XI và các đại hội trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng. Nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Hiểu đúng những nội dung chủ yếu của các lĩnh vực cụ thể được trình bày trong các văn kiện, nhất là phương hướng, nhiệm vụ để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch; rà soát, điểu chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách, nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực. Đồng thời, nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định và 04 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV để liên hệ với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; từ đó lựa chọn, xác định và đưa vào xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ngay sau Hội nghị này, tất cả các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy theo chức trách và nhiệm vụ được giao, mà trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên và phổ biến sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải đảm bảo tính nghiêm túc, phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong. Để đánh giá chất lượng việc học tập, nhận thức của người học đối với những nội dung của Nghị quyết cũng như năng lực vận dụng Nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, ngay sau khi kết thúc hội nghị mỗi cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này đều phải viết thu hoạch về những chuyên đề đã được quán triệt, triển khai.

 Theo chương trình, Hội nghị được tổ chức trong thời gian 1,5 ngày ( từ ngày 30 – 31/5/2016). Đại biểu dự Hội nghị sẽ được nghe các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy báo cáo 3 chuyên đề đã được cụ thể hóa từ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đó là: Những nội dung cốt lõi và mới của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) và Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.


Duy Hùng
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Ban Tuyên giáo Trung ương: Quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/12)
Pleiku: Kết quả sau 10 triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch (02/08)
Một số kết quả đạt được trong Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trên địa bàn huyện Kbang (29/07)
Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (18/07)
Khối Doanh nghiệp tỉnh Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (14/12)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa hoàn thành việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng (31/08)
Cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (17/07)
Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII) (17/05)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị quán triệt tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (12/05)
Huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư (28/04)
Kông Chro: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần quyết tâm cao (29/03)
Huyện Ia Grai tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm (25/02)
Huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng (20/01)
Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng (03/01)
Bộ Tài chính triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 (03/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2733882
Số người Online 149

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này