TRANG NHẤT > VĂN KIỆN, NQ CỦA ĐẢNG
Cập nhật 10/06/2011 (GMT+7)

Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 26/4/2011 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Thực hiện Quyết định số 09-QĐ/TW, ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn cụ thể như sau:
“Điều 7. Đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá gia đình.

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: (a) Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình; (b) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả; không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam. Nội dung vi phạm điểm a và điểm b của Khoản này được quy định cụ thể tại Điều 7 Pháp lệnh Dân số và các điểm trong Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số, hoặc vi phạm các quy định khác của Đảng và Nhà nước có liên quan đến chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình.

2- Trường hợp đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): (a) Sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác). (b) Hành nghề y, dược mà thiếu trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình làm ảnh hưởng đến súc khoẻ của người khác.

3- Trường hợp đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo các nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng, hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ: (a) Sinh con thứ năm trở lên. (b) Hành nghề y, dược mà thiếu trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng của người khác.

4- Những trường hợp sau đây không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình: (a) Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (b) Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. (c) Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. (d) Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi. (đ) Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận. (e) Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống. (g) Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

5- Đảng viên dự bị nếu vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình, sinh con thứ tư thì xoá tên trong danh sách đảng viên.

6- Mốc thời gian xử lý đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình tính từ thời điểm ban hành Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình”: (a) Đảng viên sinh con thứ ba trở lên trước ngày 22/3/2005 đã được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật thì nay không xem xét lại; trường hợp chưa xem xét, xử lý thì nay không xem xét, xử lý. (b) Đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình từ ngày 22/3/2005 đến ngày Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi này có hiệu lực mà tổ chức đảng có thẩm quyền chưa xem xét, xử lý thì căn cứ Hướng dẫn này để xem xét, xử lý; trường hợp đã xử lý kỷ luật thì nay không xem xét lại.

Hướng dẫn này thay thế nội dung Điều 7 trong Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 24/3/2008 và Công văn số 3204-CV/UBKTTW, ngày 22/6/2009 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (khoá X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Các nội dung khác trong Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW vẫn có giá trị thực hiện”.

Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 CÁC TIN TỨC KHÁC
Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 (22/02)
Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (thay thế Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ). (18/05)
Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (28/09)
Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (30/08)
Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (04/05)
Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ (04/05)
Nghi quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh Gia lai (08/11)
Kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010-2015) (14/10)
Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị ngày 16 tháng 4 năm 2010 (01/10)
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (25/04)
Chỉ thị của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới (28/10)
Hướng dẫn Số: 228 - HD/BCĐCVĐ ngày 29 tháng 6 năm 2009. (30/09)
Thông tri Số: 17 -TT/TU ngày10 tháng 11 năm 2008. (30/09)
Chỉ thị Số 34-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 1998 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học (19/09)
Chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật Trung ương (19/09)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

Nhiều hoạt động mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa có hướng dẫn về việc tổ chức đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2014). Các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 10-4 đến 10-5, trong đó tập trung vào dịp kỷ niệm đúng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của chiến thắng này, tổ chức tọa đàm, diễn đàn giao lưu với các nhân chứng lịch sử, tuổi trẻ VN sẽ tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn hướng về các gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng, các mẹ VN anh hùng, tặng học bổng cho con em gia đình chính sách vượt khó học giỏi. Cùng với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao cũng như một số hoạt động vì an sinh xã hội khác (khám bệnh phát thuốc, tặng quà gia đình khó khăn, hiến máu tình nguyện, tặng học bổng).

Trung ương Hội cũng khuyến khích các đơn vị tổ chức hành trình về với Điện Biên Phủ để hỗ trợ đồng bào, thanh thiếu nhi tại những nơi còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Cụ thể có thể xây tặng nhà nhân ái, nhà bán trú, thăm tặng quà, tặng phòng máy tính làm điểm tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và Internet...

* Thành đoàn TP.HCM cho biết sẽ tổ chức các hoạt động cao điểm kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề “Âm vang Điện Biên - hào khí tuổi trẻ”. Theo đó, ngoài việc tuyên truyền sẽ là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng đến các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ VN anh hùng, chăm sóc các cựu chiến binh, thanh niên xung phong từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngoài ra còn tổ chức cho thanh thiếu nhi TP gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử và các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng sự kiện này...THÔNG BÁO


Kết quả kỳ thứ bảy 

(đợt ba- Từ Tây Nguyên đến Điện Biên)

từ ngày 25/02/ 2014 đến 17 giờ ngày 20/3/2014

cuộc thi “60 năm-Âm vang Điện Biên”

 

I- Kết quả thi kỳ thứ bảy trắc nghiệm của tháng 03/2014

1-Đáp án đúng của câu hỏi kỳ thứ bảy:

-Câu 1: 4h sáng ngày 7-5-1954, trung đoàn 174    (c)

-Câu 2: Một tiểu đội của đại đoàn 312                 (a)

-Câu 3: Huyện Điện Biên                                    (b)

-Câu 4: Ngày 28-6-1954                                    (b)                                   

2-Kết quả người đạt giải kỳ thứ bảy:

-01 giải nhất: Phạm Thị Vọng

Đơn vị: Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, TP Pleku, Gia Lai

-01 giải nhì: Nguyễn Thị Huệ

Đơn vị: Uỷ ban kiểm tra Đảng huyện Krông Pa, Gia Lai

-02 giải ba: Hoàng Thị Chung

Đơn vị: Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, TP Pleiku, Gia Lai

Võ Thị Thùy Dung

Đơn vị: Giáo viên Trường tiểu học Lê Quý Đôn, TP Pleiku, Gia Lai

-05 giải khuyến khích:

+ Lê Văn Cường

Đơn vị: Phòng PX 13 Công an tỉnh Gia Lai

+Phí Nguyễn Đại Dương

Đơn vị: Lớp 10C4A trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai

+Siu Hinh

Đơn vị: Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

+Nguyễn Đinh Thảo Nguyên

Đơn vị: Lớp 10C4A trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai

+Trần Thị Hà

Đơn vị: Trường mẫu giáo Chư Ngọc, huyện Krông Pa, Gia Laithu tuc cai canh hanh chinh

TTVHGL

CAU HOI THI VIET 60 NAM

1

nghi quyet

bantinsinhhoatchibo

churong mang yang

chu se

cam nang tuyen giao co so

f

bantinsinhhoatchibo

thu cong tac vien

hoc ky trong quan doi

tra cuu diem thi

Đặc san số tháng 2 năm 2014


 Thăm dò ý kiến

Từ 1/4/2013, ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%, bạn có hài lòng về quy định mới này?

  Hài lòng
  Vẫn chưa hài lòng
  Ý kiến khác

Nếu bạn đến Tây Nguyên tham quan du lịch thì bạn đến tỉnh nào?

  Tỉnh Kon Tum
  Tỉnh Gia Lai
  Tỉnh Đắk Lắk
  Tỉnh Lâm Đồng
  Tỉnh Đắk Nông


Số người truy cập 514836
Số người Online 49

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này